Auteurs- en sprekersregister betreffende "Laruelle Sabine" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019 BZ)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot voorzitter van de Senaat
7-3
p. 5 7-3 p. 5 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2019-2020)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot voorzitter van de Senaat
7-4
p. 7 7-4 p. 7 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot voorzitster van de Senaat
7-13
p. 6 7-13 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2020-2021) - Na het ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster, op 13 oktober 2020      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot lid van het Bureau van de Senaat
7-13
p. 22 7-13 p. 22 (PDF)
"Blauwtongziekte" - Verplichte vaccinatie - Einde - Evaluatie - Gunstige effecten van het vaccin - Aanmaak van natuurlijke immuniteit door het vee - Wetenschappelijke studie (5-391)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-391
Aanwervingen - Contractuele ambtenaren - Geografische afkomst (4-1974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1974
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10928
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2019-2020)      
  Benoeming van de leden
7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
  7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 46 3-1 p. 46 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 244-247 3-3 p. 244-247 (PDF)
Aids - Onderzoek en innovatie - Bijdrage van België (4-6401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6401
Algemeen Rijksarchief - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3156
Algemeen Rijksarchief te Brussel - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4735
Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties (5-5508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5508
Algemene Directie Mededinging - Onderzoeksdaden - "Onderbroken" dossiers (5-5520)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5520
Algemene staking - Deelname - Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Beleidscellen (5-5426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5426
Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid (4-4219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4219
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-316
Alleenstaanden - Specifieke beleidsmaatregelen - Stand van zaken (5-5112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5112
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674 3-61 p. 5674 (PDF)
Ambachten - Bakkers - Terugloop van ambachtelijke bakkers - Onderzoek - Beleid (5-5714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5714
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-3583)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3583
Ambtenaren - Evaluatiecyclus - Negatieve eindvermelding (5-4037)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4037
Ambulante en kermisactiviteiten - Toewijzen van standplaatsen - Nieuwe regelgeving (3-6513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9355-9356 3-85 p. 9355-9356 (PDF)
Ambulante handel - Machtigingen - Aantal (4-4430)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4430
Ambulante handel - Verkopen ten huize van de consument - Beperking van 250 euro per verkoop - Recht op intrek van veertien dagen - Controles (4-4428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4428
Ambulante handelaars - Wederinvoering van een forfaitaire taks (aftrekbaar van de inkomstenbelastingen) (3-3468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4554 3-52 p. 4554 (PDF)
Antarctica - Verdrag - Toerisme - Duurzaamheid - Natuurbescherming (4-7545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7545
Antibiotica - Intensieve veehouderij - Overdreven blootstelling - Resistentie - Antibioticaresistentie bij mensen - Maatregelen om het gebruik te verminderen (5-10214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Demeyer aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10214
Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk (3-5298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7269-7271 3-70 p. 7269-7271 (PDF)
Arbeidsongeschikte zelfstandigen - Vrijwilligerswerk (3-6264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8989 3-82 p. 8989 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (Strijd tegen de onzekerheid van de zelfstandige) (3-924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1062-1063 3-16 p. 1062-1063 (PDF)
Asbestfonds (4-4116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4116
Association régionale de santé et d'identification animales (ARSIA) - Kantoor van Bergen - Verhuis naar Ciney - Verantwoording - Personeel - Situatie (4-6640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6640
Auteursrechten - Nieuw fiscaal statuut - Gevolgen op socialezekerheidsvlak (4-1391)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1391
Automatische toekenning van rechten - Opvragen van informatie (5-7298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7298
Aviaire influenza - Nieuw koninklijk besluit - Effect op de duivensport (4-990)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-990
Banksector - Commerciële praktijken - Thuisverkoop (Toepasbaarheid van de regels van de huis-aan-huisverkoop op meervoudige verrichtingen op diverse terreinen, zoals beleggingen, kredieten, verzekeringen e.a.) (3-6313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9047 3-83 p. 9047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9754-9756 3-87 p. 9754-9756 (PDF)
Begroting en economisch beleid 2012-2013 - Europese aanbevelingen (5-6477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6477
Behavioral Economics - Nudges - Economische relance - Kleine economische ingrepen - Maatregelen (5-6331)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6331
Beheersmaatschappijen - Middelen in eigen beheer - Auteursrechten (4-4175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4175
Behoeftige zelfstandigen - Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van beslissingen (3-5300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-70
p. 7182-7183 3-70 p. 7182-7183 (PDF)
Beleidscellen - Betaalkaarten - Gebruik (5-934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-934
Beleidscellen - Departementen - Studieopdrachten (3-7822)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10736-10738 3-90 p. 10736-10738 (PDF)
Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes (4-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1082
Beleidscellen - Documenten - Registratie (4-3378)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3378
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9356-9357 3-85 p. 9356-9357 (PDF)
Beleidscellen - FOD's - POD's - Studieopdrachten (4-1941)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1941
Beleidscellen - Samenstelling - Verloop (5-592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-592
Beleidscellen - Wagens - Merk - Verbruik - Uitstoot - Kostprijs (5-912)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-912
Beleidsorganen - Secretariaat - Leden - Materiële en financiële voordelen (4-7416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7416
Belgisch Centrum voor muziekdocumentatie (CeBeDeM) - Werking - Aanwending van middelen (5-2879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2879
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4736)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4736
Belgisch Instituut voor ruimte-aëronomie - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3161)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3161
Belgisch Interventie- en Restitutie Bureau - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4734)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4734
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) - Ongeldige taalkaders - Maatregelen (4-3182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3182
Belgisch onderzoeksstation - Kostprijs inhuldiging - Werkingskosten (4-3127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dubié aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3127
Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Heffingen op kleine en middelgrote ondernemingen (4-3700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3700
Belgische chocolade - Label (5-8008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8008
Belgische musea - Collecties - Opslag - Plaatsprobleem - Oplossing door voorraadvermindering, eigendomsoverdracht, eventuele vernietiging (5-556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-556
Belgische speciaalbieren - Voornemen Britse regering om speciaalbieren te belasten - Disproportionele heffing (5-1931)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1931
Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie - Evaluatie - Kosten (5-717)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-717
België - Economie - Russische investeringen (4-1589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1589
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2021-2022)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot lid van het Bureau van de Senaat
7-23
p. 6 7-23 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2022-2023)      
  Benoeming van mevrouw Sabine Laruelle tot lid van het Bureau van de Senaat
7-31
p. 6-7 7-31 p. 6-7 (PDF)
Beoefenaars van vrije beroepen - Verminderde verdienvermogen (3-2367)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3031-3032 3-39 p. 3031-3032 (PDF)
Beperking van de spreektijd - Artikel 38.3 van het reglement      
  7-12
p. 42 7-12 p. 42 (PDF)
Berekening pensioenen - Wet eenheid van loopbaan - Uitvoering - Toepassing (5-7459)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7459
Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars - Richtlijnen - Gebrek aan goedkeuring door de Koning - Terugwerkende kracht van de nietigverklaring door de Raad van State (3-952)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-18
p. 1148-1149 3-18 p. 1148-1149 (PDF)
Beroepsinstituut voor boekhouders en fiscalisten (BIBF) - Tuchtstraffen - Aantallen (5-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2395
Beroepsinstituut voor vastgoedmakelaars - Verkiezingen (Criteria voor de taalgroepen - Kandidatuur van een persoon die zijn hoofdvestiging heeft in het Duitse taalgebied) (3-1902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2361-2363 3-33 p. 2361-2363 (PDF)
Betoging Agrofront - Eisen van landbouwers en melkproducenten - Houding van België - Budgettaire implicaties (4-4404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4404
Betoging van 6 juni 2013 - Deelname van overheidsdiensten en overheidsbedrijven - Overzicht (5-9299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9299
Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen (5-8294)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8294
Biobrandstoffen - Productie - Gebruikte landbouwoppervlakte - Gevolg voor de prijzen van levensmiddelen (3-7125)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki Sbaï aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10266-10267 3-89 p. 10266-10267 (PDF)
Broeikasgassen - Uitstoot door vee - Vermindering (5-2109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2109
Brussel - Onderwijs - Taalinspectie (4-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-318
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6446)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6446
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Participatiefonds - Taalrol werknemers (5-6320)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6320
Buitenlandse reizen - Aantallen - Doelstellingen en resultaten - Kostprijs (5-1961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1961
Bulgarije - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Auditverslag - Lintworm (5-8175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8175
Bulgarije - Import van rundsvlees - Europees Voedsel- en Veterinair Bureau - Dollekoeienziekte (BSE) - Controle op dierenmeel (5-8177)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8177
Bureau voor Normalisatie - Taalkaders (4-7507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7507
Buurtwinkels - Grootwarenhuizen - Verhouding - Effecten - Beleid (5-5549)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5549
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 496 3-7 p. 496 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 545-546 3-8 p. 545-546 (PDF)
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling (4-1913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1913
Centrum voor diergeneeskunde en agrochemie (CODA) - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3183)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3183
Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4733
Champignonkwekerijen - Concurrentie uit Midden-Europa - Loonkost - Maatregelen (4-4405)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4405
Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen (5-2828)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2828
Cocaïnesporen in energiedrinks (Resultaten onderzoek door FAVV) (4-804)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-79
p. 7-8 4-79 p. 7-8 (PDF)
Commissie voor vrijstelling van bijdragen - Motivering van de beslissingen - Vermelding van de beroepsmogelijkheden - Informaticaprogramma (3-5412)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7546-7547 3-71 p. 7546-7547 (PDF)
Compacte fluorescentielampen - Verpakkingen - Bedrieglijke informatie - Test-Aankoop - Studie - Consumentenbescherming - Initiatieven (5-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-241
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-694)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 674 3-10 p. 674 (PDF)
Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor (3-5215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7269 3-70 p. 7269 (PDF)
Controle op de voeding voor zuigelingen en jonge kinderen - Cijfers (5-7230)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7230
Controles op slachthuizen - Inspecties - Infecties - Keuringsprocedures - Stand van zaken (5-7585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7585
Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten (4-6584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6584
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof (4-5031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5031
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof (4-5737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5737
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-3125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3125
Cyberaanvallen en cybercrime - Cyberdefensie - Computer Emergency Response Team (CERT) - BelNet - Specifieke situatie Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (5-4321)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4321
Cybercrime - Cyberaanvallen tegen kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) - Stand van zaken - Initiatieven en maatregelen (5-8996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8996
Cybercrime - Mobiele toestellen - Beveiliging - Overzicht (5-10020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10020
Cybercrime - cijfers - hacking (5-9904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9904
Cyberdefensieproject - Cyberspionage bij de middenstand, KMO's en zelfstandigen - Maatregelen - Samenwerkingsverbanden (5-8188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8188
De "liberalisering" van de openingsuren en het zondagswinkelen (Winkeliers in de grensstreek - Kleine buurtwinkels - Dancings - Toeristische centra - Discotheken) (3-940)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-145
p. 15-16 3-145 p. 15-16 (PDF)
De 9,32 miljoen Europese landbouwsubsidies die België moet terugbetalen (Premies voor cultuurgewassen - Verschillen tussen de aangegeven oppervlaktes en de oppervlaktes gemeten door het GIS - Europese sanctie) (3-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 48-50 3-43 p. 48-50 (PDF)
De Belgica - Lichting - Mogelijkheid - Belgische deelneming - Budget (4-6986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6986
De Belgische amendementen op het voorstel om een moratorium op drie neonicotinoïden in te voeren (Uitzonderingen inzake het verbod op het gebruik van neonicotinoïden op granen en gewassen die aanlokkelijk zijn voor bijen - Bijensterfte) (5-3544)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-233 COM
p. 18-20 5-233 COM p. 18-20 (PDF)
De Belgische bekrachtiging van de Medicrime-conventie (Strijd tegen namaakgeneesmiddelen) (5-638)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-70
p. 27-28 5-70 p. 27-28 (PDF)
De Belgische cijfers inzake eerwraak en het politionele optreden ter zake (3-1073)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 52-55 3-132 p. 52-55 (PDF)
De Belgische interventie in Mali (Militair en humanitair optreden - Door de Belgische regering en de andere Europese regeringen verdedigde beslissingen m.b.t. het toekomstige politieke kader dat nodig is voor een duurzame oplossing van het conflict - Europese gelden) (5-794)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-88
p. 6-7 5-88 p. 6-7 (PDF)
De Ikea-wet (Evaluatie van de wet van 13 augustus 2004 - Analyse van de studie van Unizo - Bijsturing van de wet) (3-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 17-18 3-160 p. 17-18 (PDF)
De aanbeveling van de Europese Commissie inzake de loonhandicap voor goederen met een lage technologische component (Zwakke positie van België i.v.m. moeilijk na te maken producten met een hoog gehalte aan onderzoek en innovatie) (5-1077)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
5-92 COM
p. 21-22 5-92 COM p. 21-22 (PDF)
De aanbevelingen van het Rekenhof over de faillissementsverzekering (5-1648)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 4-6 5-126 COM p. 4-6 (PDF)
De aangekondigde kaderwet inzake de schijnzelfstandigen (3-1098)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 18-20 3-160 p. 18-20 (PDF)
De aanhoudende gevechten in Darfour (Vredesoperaties van de Verenigde Naties in Soudan - Bijdrage België aan UNMIS) (3-1193)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 68-69 3-140 p. 68-69 (PDF)
De aanpak van familiaal geweld (3-812)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 30-31 3-113 p. 30-31 (PDF)
De aanpak van schijnzelfstandigen (3-320)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-68
p. 83-85 3-68 p. 83-85 (PDF)
De aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen als politiek mandataris (Verplichte aansluiting voor gemeenteraadsleden zonder stemrecht) (5-3)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-9 COM
p. 30-32 5-9 COM p. 30-32 (PDF)
De aanwerving van een nieuwe directeur voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (5-761)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-71 COM
p. 15-16 5-71 COM p. 15-16 (PDF)
De actie van de topchefs (Invoering van een kassasysteem dat zwartwerk onmogelijk maakt) (5-2523)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-175 COM
p. 4-6 5-175 COM p. 4-6 (PDF)
De actuele werking van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) (Probleem van de opvolging van de voorzitter - Voortgang van de klachten - Noodzaak om het KB van 6 september 1993 aan te passen) (4-597)      
  Mondelinge vraag van de heer André Van Nieuwkerke aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-61
p. 26-27 4-61 p. 26-27 (PDF)
De administratieve vereenvoudiging voor de registratie van aannemers (4-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister
4-26
p. 70-74 4-26 p. 70-74 (PDF)
De afschaffing van de vestigingswet voor acht beroepen (Ontwerp van KB - Fotograaf, molenaar, handelaar in foerage en stro, handelaar in inlandse granen, kleinhandelaar in vaste brandstoffen, kleinhandelaar in vloeibare brandstoffen, wasser en horlogemaker - Negatief advies van de Hoge Raad voor zelfstandigen en KMO) (3-746)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-118
p. 30-32 3-118 p. 30-32 (PDF)
De aftrekbaarheid van kosten voor promotiefeesten (Directe belastingen : receptiekosten gemaakt n.a.v. evenementen met een publicitair doel) (3-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 38-39 3-116 p. 38-39 (PDF)
De alternatieven voor bloedtransfusies (3-1199)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 72-73 3-140 p. 72-73 (PDF)
De artisanale methode voor het slachten van kippen (Vragen vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid - Traditionele methodes van slachten toegestaan) (3-1595)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 43-44 3-161 p. 43-44 (PDF)
De begroting van de CDSCA (Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie) (3-781)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 58-60 3-113 p. 58-60 (PDF)
De benoemingen van nieuwe directeurs van de federale wetenschappelijke instellingen (5-3796)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3796
De beschikbare ruimte voor de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel (3-1207)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 78-79 3-140 p. 78-79 (PDF)
De besparingen van Europa op de voedselhulp (Wegvallen van de Europese hulp - Samenwerking met de gewesten) (5-1453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cindy Franssen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 4-6 5-103 COM p. 4-6 (PDF)
De bestrijding van de armoede bij zelfstandigen (3-367)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 4-5 3-80 p. 4-5 (PDF)
De betaling van voorschotten door de Dienst voor Alimentatievorderingen (Terugbetaling van de door het OCMW toegekende voorschotten op onbetaalde voorschotten) (3-848)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Geerts aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 13-14 3-132 p. 13-14 (PDF)
De bevoorrading van de voedselbanken (5-3800)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3800
De bevoorrading van de voedselbanken (5-4282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4282
De bevoorrading van de voedselbanken (5-5770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5770
De bijdrage aan de Psychologencommissie (Verhoging van het bedrag - Bestemming) (5-269)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-55 COM
p. 4-6 5-55 COM p. 4-6 (PDF)
De bijdragen voor de verzekering kleine risico's voor zelfstandigen (3-439)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-85
p. 50-54 3-85 p. 50-54 (PDF)
De bijdrageplicht van politieraden in uitvoering van de wet betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen (Onduidelijkheid over het feit of de politieraden al dan niet geviseerd worden door de wet van 13 juli 2005) (3-1083)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 74-76 3-132 p. 74-76 (PDF)
De bijstand bij de aangifte van de personenbelasting (door de belastingadministratie - Aantal aangeduide ambtenaren - Acties Fiscobus en Commerciële centra - Spreiding over de gewesten - Informatiecampagne) (3-846)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 36-38 3-116 p. 36-38 (PDF)
De biobrandstoffen (Productiecapaciteit - Project van biobrandstoffenfabriek, waarvoor de grondstoffen zouden worden ingevoerd - Suiker - Concurrentiepositie van de Belgische landbouwers) (3-672)      
  Mondelinge vraag van de heer Paque aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-112
p. 9-12 3-112 p. 9-12 (PDF)
De compensatie voor de hoge olieprijzen (Meerkosten voor de scholen en de non-profitsector - Extra BTW-ontvangsten - Toekenning van steun - Voorfinanciering energiebesparende investeringen) (3-1209)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 65-66 3-140 p. 65-66 (PDF)
De consequenties van de sterke toename van de uitgaven van de Belgische huishoudens in het buitenland ten aanzien van de Belgische distributiesector (Aankopen door Belgische consumenten in de buurlanden om er van lagere prijzen te genieten) (3-841)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-115
p. 55-57 3-115 p. 55-57 (PDF)
De consumptie van insecten (om aan de groeiende vleesbehoefte te voldoen - Reglementering rond eetbare insecten) (4-1026)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-83
p. 64-65 4-83 p. 64-65 (PDF)
De controle op de slachthuizen en het slachten zonder voorafgaande verdoving (5-228)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 23-24 5-19 COM p. 23-24 (PDF)
De controle van de horecazaken (Onvoldoende op het vlak van infrastructuur, inrichting en hygiëne) (4-600)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 51-52 4-52 p. 51-52 (PDF)
De controle van de openingsuren van de tankstations langs de autosnelweg (5-8034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8034
De controles op de slachting en het verwerken van vlees in Europa (5-8927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8927
De crisis in de melkprijs (Rendabiliteitsprobleem in de melksector : stand van zaken in de onderhandelingen tussen de melkproducenten en de grootdistributie) (4-843)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-82
p. 13-15 4-82 p. 13-15 (PDF)
De deelname van president Wade aan de presidentsverkiezingen in Senegal (Controversiële kandidatuur - Rechten van de Mens) (5-396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 9-11 5-47 p. 9-11 (PDF)
De dekking van de familiale verzekering (Auto-ongeval waarvan iemand, als " Bob" ingeschakeld, het slachtoffer was) (4-94)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen
4-13
p. 7-8 4-13 p. 7-8 (PDF)
De dienstenrichtlijn voor de beoefenaars van de vrije beroepen (Richtlijn Bolkestein over de liberalisering van de diensten - Principe van het land van herkomst) (3-1074)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 72-74 3-132 p. 72-74 (PDF)
De diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel (Reglementering van de handel in "klassieke" wapens) (5-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 6-8 5-63 p. 6-8 (PDF)
De dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit (Te hoge brandstofkosten vooral voor de aardbeien - en druiventeelt - BTW-tarief ingevolge de Europese wetgeving - Accijnzen) (3-1141)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 73-75 3-134 p. 73-75 (PDF)
De eer- en bloedwraak (3-1077)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 52-55 3-132 p. 52-55 (PDF)
De elektronische maaltijdcheques (5-635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-635
De erkenning van de droogteschade van de zomer 2006 (3-1516)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 142-143 3-216 p. 142-143 (PDF)
De erkenning van echtscheidingen in het buitenland (Niet-erkennen in België van een in Turkije uitgesproken echtscheiding en omgekeerd) (3-1198)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 64-65 3-140 p. 64-65 (PDF)
De etikettering van de producten uit de door Israël bezette gebieden (5-944)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sabine Vermeulen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-98
p. 10-11 5-98 p. 10-11 (PDF)
De evolutie van het aandeel in het bbp van inkomsten uit respectievelijk kapitaal en arbeid en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden in de politieke besluitvorming (Bedreiging voor de maatschappelijke cohesie) (4-127)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan de heer Yves Leterme, vice-eerste minister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-16
p. 13-14 4-16 p. 13-14 (PDF)
De falende voedselcontroles (door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Boetesysteem ter bestraffing van voedingsbedrijven die zich niet aan de regels houden) (5-4334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 5-8 5-276 COM p. 5-8 (PDF)
De financiering van het Fonds ter bestrijding van Overmatige Schuldenlast (Begrotingstekort van het Fonds) (4-707)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zeflstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-69
p. 24-26 4-69 p. 24-26 (PDF)
De financiering van infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden (MR-voorstel nr 52-382 houdende verruiming van het toepassingsveld van de bilaterale gouvernementele samenwerking zoals bepaald in de wet van 25 mei 1999 - Code met ethische criteria voor openbare aanbestedingen door Europese bedrijven) (4-93)      
  Mondelinge vraag van de heer Geert Lambert aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-13
p. 11-13 4-13 p. 11-13 (PDF)
De fiscaliteit inzake biobrandstoffen (3-826)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 40-42 3-113 p. 40-42 (PDF)
De fraude met Belgisch paardenvlees dat niet is geschikt voor consumptie (5-8928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8928
De fraude met internetbankieren (Aansprakelijkheid - Phishing) (4-135)      
  Vraag om uitleg van de heer Wouter Beke aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-18
p. 36-40 4-18 p. 36-40 (PDF)
De gebrekkige werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (Problemen met de infrastructuur, de inventaris en het personeelsbeleid) (5-237)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-19 COM
p. 24-28 5-19 COM p. 24-28 (PDF)
De gelijkstelling van de periode van vrijstelling van betaling van sociale bijdragen in het kader van het zelfstandigenpensioen (Meetellen van de vrijgestelde kwartalen voor de berekening van het pensioen) (5-1967)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 4-5 5-138 COM p. 4-5 (PDF)
De gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking (Publicatie van het KB voor 2005 - Financiering en begroting - Meerjarenplan - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten) (3-823)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 70-73 3-113 p. 70-73 (PDF)
De genetisch gemodificeerde organismen (5-7467)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7467
De geplande maatregelen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen (Pensioenen - Kleine risico's - Kinderbijslag) (3-1251)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-185
p. 17-20 3-185 p. 17-20 (PDF)
De gerechtelijke achterstand bij de politierechtbanken te Brussel (Personeelsformatie - Dagvaardingen meer dan één jaar op voorhand) (3-1206)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 77-78 3-140 p. 77-78 (PDF)
De geringe toename van het aantal starters (5-146)      
  Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-22
p. 14-15 5-22 p. 14-15 (PDF)
De gevolgen in België van de verkoop van 40 miljoen liter opzettelijk vervuilde zonnebloemolie uit Oekraïne (Besmet voedsel - Gevaar voor de menselijke gezondheid - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) (4-370)      
  Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-35
p. 23-25 4-35 p. 23-25 (PDF)
De gevolgen van de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje bij de Raad voor de mededinging (Weigering van de vier grootbanken om het bedrag van de uitstaande bedragen op hun spaarrekeningen mede de delen - Gebrek aan transparantie) (4-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionale Hervormingen, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-14
p. 7-8 4-14 p. 7-8 (PDF)
De gevolgen van de dioxinecrisis in Duitsland (Besmetting van veevoeder - Europese controles - Belgische voorzorgsmaatregelen) (5-405)      
  Vraag om uitleg van de heer François Bellot aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 4-6 5-56 COM p. 4-6 (PDF)
De gevolgen van het nieuwe statuut van de medewerkende echtgenoten op het pensioen van de betrokken zelfstandigen (3-574)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-96
p. 65-68 3-96 p. 65-68 (PDF)
De gevolgen voor de KMO's van het voorstel van Europese richtlijn over de consumentenrechten (5-773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-773
De godsdienstige, geestelijke en morele bijstand aan gedetineerden (Verdeling tussen katholieken, islamieten, protestanten, orthodoxen, niet confessionele levensbeschouwing, joden en anglicanen - Ontwerp van KB) (3-808)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 29 3-113 p. 29 (PDF)
De grote hoeveelheid aan drugsgeld in omloop in Belgie (Financiële criminaliteit - Contant geldverkeer - Project "Cash Watch") (3-1111)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 57-59 3-132 p. 57-59 (PDF)
De handelsbetrekkingen met Birma (Myanmar - Dwangarbeid - Nationale Delcrederedienst - Belgische bedrijven actief in het land - Economische sancties) (3-759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 68-69 3-113 p. 68-69 (PDF)
De heer Guy D'haeseleer vraag meer spreektijd.      
  7-10
p. 29-30 7-10 p. 29-30 (PDF)
De hervorming van de gemeenschappelijke markt inzake suiker (3-827)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-131
p. 21-22 3-131 p. 21-22 (PDF)
De hervorming van de wetgeving inzake de toegang tot het beroep (3-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-89
p. 56-59 3-89 p. 56-59 (PDF)
De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en de gevolgen daarvan voor onze landbouw (4-156)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
4-17
p. 7-10 4-17 p. 7-10 (PDF)
De hervormingsplannen van het leger (3-1104)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 16-17 3-160 p. 16-17 (PDF)
De hoofdelijke aansprakelijkheid van werkende vennoten, bestuurders of zaakvoerders (Innen, na een faillissement, door de sociale verzekeringsfondsen van alle achterstallige sociale bijdragen bij één van de medeschuldenaars) (5-1765)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 8-10 5-126 COM p. 8-10 (PDF)
De houding van de regering in het debat over de mededinging bij vrije beroepen (Concurrentiebeperkingen : advocaten, notarissen, accountants, architecten, ingenieurs, apothekers - Verslag van de Europese Commissie - Vaste prijzen en honoraria - Reclame) (3-368)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 5-8 3-80 p. 5-8 (PDF)
De hulp aan de melksector (Standpunt van België tijdens de Europese Raad Landbouw) (4-909)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-93
p. 15-17 4-93 p. 15-17 (PDF)
De hygiëne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crèches (5-7443)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7443
De hygiëne van eetkraampjes op publieke evenementen (5-3373)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 7-10 5-220 COM p. 7-10 (PDF)
De impact van gecoat zaad op de bijenkolonies (Bijensterfte door het gebruik van systemische insecticiden) (5-2128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 6-8 5-138 COM p. 6-8 (PDF)
De impact van gecoat zaad op de bijenkolonies (Pesticiden) (5-2128)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christie Morreale aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
5-145 COM
p. 17-20 5-145 COM p. 17-20 (PDF)
De inhoudingsplicht op de factuur van een aannemer (Als een aannemer werken uitvoert voor rekening van een opdrachtgevend bedrijf, moet dat laatste alvorens een factuur te betalen, nagaan of die aannemer geen sociale of fiscale schulden heeft bij de Staat - Hoofdelijke aansprakelijkheid - Onderneming met een afbetalingsplan - Privé-personen) (5-3808)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer John Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
5-283 COM
p. 4-6 5-283 COM p. 4-6 (PDF)
De innovatiepremie (voor creatieve werknemers die zo bijdragen tot de competitiviteit van de onderneming - Vrijstelling van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (4-41)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-13
p. 40-43 4-13 p. 40-43 (PDF)
De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van bepaalde ondernemingen die gereglementeerde activiteiten uitoefenen (Inschrijving zonder over de nodige toelatingen te beschikken) (5-1446)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 11-13 5-103 COM p. 11-13 (PDF)
De investeringen in nanotechnologie (3-1217)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 75-76 3-140 p. 75-76 (PDF)
De invoering van een "eerste pijler bis" van verplichte kapitalisatie binnen het systeem van wettelijk pensioen der zelfstandigen (Verplichte storting van een percentage van het inkomen door de zelfstandige wat hem een extra pensioen zou opleveren) (3-1703)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-171
p. 100-101 3-171 p. 100-101 (PDF)
De invoering van een pensioenbonus zoals bepaald in de artikelen 3 en 7 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (voor werknemers en zelfstandigen die na 62 jaar werkzaam blijven - Uitvoeringsbesluiten - Forfaitair versus procentueel bedrag - Uitbreiding tot de overlevingspensioenen) (3-1716)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 69-71 3-172 p. 69-71 (PDF)
De klimaatsverandering en de gevolgen daarvan op de landbouw en over de voedselzekerheid en de Europese coördinatie ter zake (Europese zaadwetten : risico's van het verlies aan biodiversiteit - Patentrecht) (5-1021)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 7-9 5-82 COM p. 7-9 (PDF)
De klinische fase I-studies (Ontwikkeling van geneesmiddelen - Achterstand bij het behandelen van dossiers bij het Directoraat-Generaal Geneesmiddelen - Experimenten op mensen) (3-809)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 60-61 3-113 p. 60-61 (PDF)
De koopjesreglementering (3-1282)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-188
p. 6-7 3-188 p. 6-7 (PDF)
De kritiek van de Europese Commissie op de werking van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Bedrijf dat met salmonella besmet melkpoeder naar Rusland uitvoerde - Boete - Andere gevallen) (5-4299)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 5-8 5-276 COM p. 5-8 (PDF)
De kritiek van het Rekenhof ten aanzien van de verrichtingen die de Administratie van Douane en Accijnzen uitvoert voor rekening van andere fiscale administraties (Controles verricht voor rekening van de Administratie voor de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit inzake verkeersbelasting, belasting op automatische ontspanningstoestellen, wegverkeer en speciale registers die garagehouders moeten bijhouden) (3-817)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 55-58 3-113 p. 55-58 (PDF)
De kwaliteit van het internationaal paspoort (Productiefout - Geldigheidsduur) (5-405)      
  Mondelinge vraag van de heer Guido De Padt aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 13-14 5-47 p. 13-14 (PDF)
De liberalisering van de winkeltijden (3-298)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
3-56
p. 14-16 3-56 p. 14-16 (PDF)
De lijst van extremistische en terroristische groeperingen bij de Antwerpse politie (Criteria - Gevaar voor willekeur - Verenigingen die niets met terrorisme of extremisme te maken hebben) (3-821)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 33-35 3-113 p. 33-35 (PDF)
De maagzuurremmers (PPI's) (Riziv-terugbetaling) (3-811)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 62-63 3-113 p. 62-63 (PDF)
De maatregelen om de regionale standpunten inzake de hervorming van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid te stroomlijnen (Positionering van België) (5-65)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Claudia Niessen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-15
p. 6-8 5-15 p. 6-8 (PDF)
De massavernietigingswapens en de opvolging van het non-proliferatieverdrag (Modernisering van de kernwapens in België - Nuclearisering van het Midden-Oosten) (5-1135)      
  Mondelinge vraag van de heer Benoit Hellings aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-121
p. 10-13 5-121 p. 10-13 (PDF)
De mensualisering van de sociale bijdragen van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid (Opsplitsing van de bijdrage volgens het aantal maanden waarin gewerkt wordt) (3-1571)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 59-60 3-160 p. 59-60 (PDF)
De militaire oefeningen in het natuurgebied Ryckevelde (Oefeningen van brandbestrijding - Emissies in de lucht - Milieuhinder) (3-1014)      
  Vraag om uitleg van de heer Chevalier aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 67-68 3-132 p. 67-68 (PDF)
  3-132
p. 68 3-132 p. 68 (PDF)
De misleidende sites voor de verkoop van vliegtuigtickets (4-308)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën
4-30
p. 67-69 4-30 p. 67-69 (PDF)
De moederschapshulp (Dienstencheques die bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen kunnen worden aangevraagd door zelfstandige vrouwen die na hun bevallingsverlof hun zelfstandige activiteiten hervatten) (3-1470)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 74-75 3-155 p. 74-75 (PDF)
De moeilijkheden die chronisch zieken en personen met een handicap ondervinden om een schuldsaldoverzekering af te sluiten (ook ex-kankerpatiënten - Betaalbare verzekering voor iedereen) (4-123)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele hervormingen
4-15
p. 21-22 4-15 p. 21-22 (PDF)
De mogelijke gevaren van bepaalde producten uit de "Roze Doos" die moeders in de kraamkliniek krijgen (4-420)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-46
p. 20-22 4-46 p. 20-22 (PDF)
De mogelijke gevolgen van de niet-verzending van 123.705 aanslagbiljetten (voor de belastingplichtigen - Laattijdige verzending wegens technische problemen bij de fiscus - Rechtzetting) (3-874)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 35-36 3-116 p. 35-36 (PDF)
De mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten via een zelfstandige activiteit (3-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-100
p. 63-65 3-100 p. 63-65 (PDF)
De neonicotinoïde insecticiden (Weerslag op de bijen - Verbod) (5-3049)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 5-7 5-220 COM p. 5-7 (PDF)
De neonicotinoïden en de bijensterfte (Insecticiden) (5-843)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-91
p. 13-15 5-91 p. 13-15 (PDF)
De nieuwe crisis in Noord-Kivu (Gevechten tussen het geregeld leger en de muitende soldaten van M23 - Slachtingen) (5-555)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-60
p. 5-6 5-60 p. 5-6 (PDF)
De omhaling van oude Belgische munten ten voordele van niet-gouvernementele organisaties (Verdeelsleutel) (3-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 49-50 3-125 p. 49-50 (PDF)
De onbetrouwbaarheid van alcoholtests die men zelf kan uitvoeren (4-121)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-17
p. 58-59 4-17 p. 58-59 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (3-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 18-20 3-200 p. 18-20 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) (Standpunt over het landbouwbeleid - Opportuniteit van bilaterale akkoorden - Sluiten van de Doha-akkoorden) (3-1215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 17-20 3-175 p. 17-20 (PDF)
De onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie en het luik van de landbouw (3-1097)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombé-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 15-16 3-160 p. 15-16 (PDF)
De onderwerping van de publieke mandatarissen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de afschaffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38 (3-573)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-96
p. 61-65 3-96 p. 61-65 (PDF)
De onderwerpingsplicht van publieke mandatarissen (aan het sociaal statuut der zelfstandigen) (3-586)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-98
p. 28-30 3-98 p. 28-30 (PDF)
De onmogelijkheid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen om aan vrijwilligerswerk te doen (3-1617)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-163
p. 33-35 3-163 p. 33-35 (PDF)
De ontevredenheid van de melkveehouders (Prijsinstabiliteit - Verhoging van de quota - Alsmaar duurdere melkproductie - Verlaging van de prijzen op de boerderij) (4-334)      
  Mondelinge vraag van de heer Berni Collas aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-33
p. 9-11 4-33 p. 9-11 (PDF)
De openingsdagen van het Constantin Meunier- en het Wiertzmuseum (5-82)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen,Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-9 COM
p. 27-30 5-9 COM p. 27-30 (PDF)
De opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt (Koppelverkoop) (4-396)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-37
p. 23-24 4-37 p. 23-24 (PDF)
De opmars van cyberverslaving (Toenemend gebruik van het internet - Psychiatrische stoornis) (3-1205)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 88-90 3-140 p. 88-90 (PDF)
De opname van vragen inzake arbeidshandicap en gezondheidsaandoeningen in de Enquête voor Arbeidskrachtentelling (EAK) (Noodzaak om arbeidsparticipatiegraad van gehandicapten te verhogen - Nood aan cijfers) (4-738)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-65
p. 64-65 4-65 p. 64-65 (PDF)
De opvolging van het bezoek van de Haïtiaanse president (in het kader van de ontwikkelingssamenwerking) (3-1206)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubié aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 9-11 3-175 p. 9-11 (PDF)
De organisatie van de BELARE opdrachten in het poolstation Prinses Elisabeth (Beheer van de basis - Polemieken - Kaderovereenkomst met Defensie) (5-1066)      
  Vraag om uitleg van de heer Hassan Bousetta aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 8-11 5-94 COM p. 8-11 (PDF)
De overdracht van standplaatsen (Ambulante handel) (3-691)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Geerts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-102
p. 66-67 3-102 p. 66-67 (PDF)
De palliatieve dagcentra (Financiering) (3-827)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 63-66 3-113 p. 63-66 (PDF)
De politiecapaciteit voor de rechterlijke macht (3-1211)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 79-81 3-140 p. 79-81 (PDF)
De premies voor inbraakpreventie (Impact van het systeem - Fiscale aftrekbaarheid - Beveiliging van de woning en de handelszaak) (3-1203)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 84-86 3-140 p. 84-86 (PDF)
De problemen met "Tax-on-Web" (Belastingaangifte in de personenbelasting via internet) (3-873)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 34-35 3-116 p. 34-35 (PDF)
De promotiecampagne voor het sociaal statuut der zelfstandigen (Initiatief van de RSVZ - Verwijzing naar de eentalige Franse website van de minister van Middenstand - Aangifte commissie verkiezingsuitgaven ?) (3-1433)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-205
p. 12-14 3-205 p. 12-14 (PDF)
De ratificatie van het Verdrag van Istanbul (inzake de voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (5-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-139
p. 21-22 5-139 p. 21-22 (PDF)
De regeringsmaatregelen met het oog op de vergoeding van aardappeltelers (Vernietiging door het FAVV beslist omwille van bacteriële besmetting [ringrot en bruinrot] - Oprichting van een solidariteitsfonds) (3-75)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 50-51 3-28 p. 50-51 (PDF)
De regionalisering van het Kenniscentrum voor Financiering van KMO en het Participatiefonds (5-10555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10555
De reglementering inzake pesticiden (5-2699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2699
De resultaten van de Raad Landbouw (Check-up van het gemeenschappelijk landbouwbeleid - Modulatie - Investeringshulp - Braakland - Melkquota) (4-469)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-49
p. 7-9 4-49 p. 7-9 (PDF)
De resultaten van de onderzoekscommissie van het Britse Lagerhuis betreffende pesticiden en bestuivende insecten (Sterfte van bijen en andere insecten - Evaluatie van het goedkeuringssysteem van pesticiden) (5-3493)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrick De Groote aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-233 COM
p. 16-18 5-233 COM p. 16-18 (PDF)
De resultaten van een enquête van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten over de synergiën tussen boekhouders-fiscalisten en ondernemingen (Preventieve rol van de boekhouder in de begeleiding van de onderneming) (5-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 5-6 5-63 p. 5-6 (PDF)
De revolte in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Arrestatie van personen die via de sociale media hun mening uitten - Islamisering van de maatschappij) (5-1040)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De rondetafel over de verbetering van het statuut van de zelfstandigen (Pensioenen, regeling einde loopbaan, invaliditeitsuitkeringen, terugbetaling gezondheidszorgen - Rapport Cantillon) (3-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-18
p. 64-67 3-18 p. 64-67 (PDF)
De samenwerking met de deelstaten inzake economische diplomatie (Exportpromotie en aantrekken van buitenlandse investeringen - Herziening van het diplomatiekepostennetwerk) (5-402)      
  Mondelinge vraag van de heer Karl Vanlouwe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 11-13 5-47 p. 11-13 (PDF)
De scheeftrekkingen ten nadele van de Nederlandstaligen bij de verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (Stand van zaken 4 jaar na het onderzoek van het Vlaams Belang op basis van schriftelijke vragen - Achteruitgang van de toestand bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, de Koninklijke Bibliotheek en het Algemeen Rijksarchief) (4-961)      
  Vraag om uitleg van de heer Joris Van Hauthem aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 43-45 4-80 p. 43-45 (PDF)
De situatie in Birma (Dwangarbeid en mensenrechtenschendingen - Oproep Internationale Arbeidsorganisatie - Uitvoering van de afgekondigde economische EU-sankties - Aanwezigheid Totalfina) (3-1216)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 69-72 3-140 p. 69-72 (PDF)
De situatie in Syrië (Aanhoudend geweld tegen de bevolking - Reactie van België, de EU en de VN-Veiligheidsraad) (5-418)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 14-17 5-47 p. 14-17 (PDF)
De situatie in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Landgenoten in Turkije) (5-1031)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De sperperiode voorafgaand aan de solden (5-713)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-81
p. 13-14 5-81 p. 13-14 (PDF)
De stand van zaken inzake de eentalige politiemensen in de Brusselse politiekorpsen (Taalbrevet) (3-1076)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Jansegers aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 59-60 3-132 p. 59-60 (PDF)
De steun aan de voedselbanken (Wegvallen van de Europese hulp - Samenwerking met de gewesten) (5-1412)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 4-6 5-103 COM p. 4-6 (PDF)
De stijging van dodelijke ongevallen en de verkoop van niet-toegelaten alcoholische dranken in tankstations langs de snelweg (5-469)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-50
p. 13-14 5-50 p. 13-14 (PDF)
De strijd tegen mensenhandel, economische uitbuiting en bedelarij (3-1176)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 55-56 3-140 p. 55-56 (PDF)
De subsidiëring van huizen voor buitenlandse studenten (door Ontwikkelingssamenwerking) (3-824)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 73-75 3-113 p. 73-75 (PDF)
De tegemoetkoming van het Rampenfonds aan landbouwers die getroffen zijn door de droogte (Steun van de minister - Oplossen van de procedureproblemen met de lokale commissies) (5-182)      
  Mondelinge vraag van de heer Dimitry Fourny aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-25
p. 11-13 5-25 p. 11-13 (PDF)
De toegankelijkheid van de federale musea (voor personen met beperkte mobiliteit) (4-1423)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 75-76 4-111 p. 75-76 (PDF)
De toegankelijkheid van horecazaken voor assistentiehonden (4-1376)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 92-94 4-109 p. 92-94 (PDF)
De toegelaten beroepsarbeid voor arbeidsongeschikte zelfstandigen (Voortgezette gedeeltelijke werkhervatting) (3-903)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 69-71 3-119 p. 69-71 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 4-8 5-94 COM p. 4-8 (PDF)
De toekomst van de diensten Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) (Structurele financiering en personeelsstatuut) (3-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 31-33 3-113 p. 31-33 (PDF)
De toekomst van het Museum voor Moderne Kunst in Brussel (Openstellen van de collecties) (Zie ook vraag om uitleg 5-548) (5-1005)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 6-7 5-82 COM p. 6-7 (PDF)
De toekomst van het Museum voor moderne kunst in Brussel (Tijdelijke sluiting - Ontoereikende zichtbaarheid van het openbaar kunstbezit) (5-548)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 6-8 5-56 COM p. 6-8 (PDF)
De toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's (Toekomst van het onderzoeksprogramma Interuniversitaire Attractiepolen - Onderzoeksprogramma's ter ondersteuning van de besluitvorming - Toekomstvisie op het wetenschapsbeleid) (5-111)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-20
p. 6-8 5-20 p. 6-8 (PDF)
De toestand in Pakistan (Politieke toestand - Uitroeping van de noodtoestand) (4-13)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Hervé Jamar, minister toegevoegd aan de minister van Financiën, belast met de Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 20-21 4-3 COM p. 20-21 (PDF)
De toestand in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Situatie van de journalisten en de persvrijheid - Toetreding tot de EU) (5-1038)      
  Mondelinge vraag van de heer André du Bus de Warnaffe aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De toestand van de Nationale Plantentuin (Nood aan een dringende algemene renovatie) (5-390)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
5-34 COM
p. 4-6 5-34 COM p. 4-6 (PDF)
De uitbreiding van het aantal zondagen waarop kan worden gewinkeld (3-1064)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-155
p. 24-26 3-155 p. 24-26 (PDF)
De uitlening van werken uit de federale wetenschappelijke instellingen (aan andere instellingen - Bruikleenovereenkomsten - Inventaris) (4-1394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-110
p. 79-81 4-110 p. 79-81 (PDF)
De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (wat de architect het voordeel laat genieten van de beperkte aansprakelijkheid waarmee de activiteit in vennootschap gepaard gaat - Interpretatie van de wet van 12 januari 2006 - Publicatie wet) (3-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-155
p. 8-10 3-155 p. 8-10 (PDF)
De uitspraak van het Europees Hof van Justitie over de « must carry » (Reglementering die kabelexploitanten verplicht om een aantal TV-zenders door te geven in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Strijdigheid met het Europees recht) (5-691)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-71 COM
p. 12-15 5-71 COM p. 12-15 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (Gemengde loopbaan - Pensioenberekening bij overschrijding van de eenheid van loopbaan - Uitvoering wet van 11 mei 2003) (3-1316)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 68-69 3-149 p. 68-69 (PDF)
De uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan" (bij gemengde loopbanen - Uitvoering wet 11 mei 2003) (3-907)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 71-72 3-119 p. 71-72 (PDF)
De uitvoering van de wet eenheid van loopbaan (3-1810)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 56-58 3-181 p. 56-58 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstoffen in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen (4-875)      
  Mondelinge vraag van de heer Freddy Van Gaever aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-86
p. 17-19 4-86 p. 17-19 (PDF)
De uitvoeringsbesluiten op de wet op de ambulante handel (Foren en kermissen) (3-1041)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-153
p. 8-9 3-153 p. 8-9 (PDF)
De vaststelling van het pensioen als zelfstandige na een schorsing van het pensioen wegens hervatting van een beroepsbezigheid (Nieuwe maatregel : artikel 249 programmawet 27 december 2006) (3-2201)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 130-133 3-210 p. 130-133 (PDF)
De vele moeilijkheden bij de uitvoering en de toepassing van de franchisewet (Taak van de arbitragecommissie - Geen geschillencommissie - Evaluatierapporten) (3-1885)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 74-77 3-187 p. 74-77 (PDF)
De vereenvoudigde procedure in het kader van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (IKEA-wet) (Procedure voor toekenning van de sociaal-economische vergunning) (3-829)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 66-67 3-113 p. 66-67 (PDF)
De vereenvoudiging van de aanvraag van een parkeerkaart voor gehandicapten (3-851)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-116
p. 39-41 3-116 p. 39-41 (PDF)
De vergoeding van de economische schade die het gevolg is van de sterk verlaagde consumptie van gevogelte en van afgeleide producten, uit vrees voor de vogelgriep (3-1481)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 75-76 3-155 p. 75-76 (PDF)
De verhoging van de invaliditeitsuitkeringen voor zelfstandigen (3-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-119
p. 32 3-119 p. 32 (PDF)
De verkoop van de Congolese mijnconcessies (Fiscale fraude via belastingparadijzen - Reactie van het IMF) (5-323)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-37
p. 18-21 5-37 p. 18-21 (PDF)
De verlaging van het kilometercontingent voor de controleurs van de Federale Overheidsdienst Economie (Controle van de consumptieprijzen) (4-1697)      
  Vraag om uitleg van de heer Louis Siquet aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-120
p. 15 4-120 p. 15 (PDF)
De vermelding van allergenen op de etiketten van voedingsmiddelen (4-1009)      
  Mondelinge vraag van de heer Franco Seminara aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-107
p. 36-38 4-107 p. 36-38 (PDF)
De vermindering van de sociale bijdragen bij aanwervingen in KMO's (Budgettaire implicaties) (5-2431)      
  Vraag om uitleg van de heer Peter Van Rompuy aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-168 COM
p. 6-8 5-168 COM p. 6-8 (PDF)
De verplichte bijmenging van biodiesel en de impact op de Belgische landbouw (Programmawet 27 april 2007 art. 183 - Uitblijven van uitvoeringsmaatregelen - Alternatieven voor de verplichte bijmenging - Gebruik van duurzaamheidscriteria in de productie en de bevoorrading - Lastenverdeling tussen de federale Staat en de gewesten) (4-599)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marie Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-52
p. 65-68 4-52 p. 65-68 (PDF)
De verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (Groot potentieel dat de diverse commerciële en administratieve samenwerkingsvormen vormen voor zelfstandigen - Aanmoediging) (3-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-99
p. 45-47 3-99 p. 45-47 (PDF)
De vertraging in de behandeling van dossiers inzake landbouwrampen (4-535)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-54
p. 6-8 4-54 p. 6-8 (PDF)
De verzekering tegen kleine risico's van gehandicapte zelfstandigen (Ongewenst gevolg van de wet van 21 december 2007 houdende integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen t.a.v. personen die voorheen van een vrijstelling genoten omwille van een ernstige of langdurige werkonbekwaamheid) (4-276)      
  Mondelinge vraag van de heer Michel Delacroix aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-28
p. 11-12 4-28 p. 11-12 (PDF)
De voedselbanken (5-5771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Sleurs aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5771
De voedselhulp (Belgische voedselbanken) (5-1963)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 10-11 5-126 COM p. 10-11 (PDF)
De voedselhygiëne op publieke evenementen (5-3406)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-220 COM
p. 7-10 5-220 COM p. 7-10 (PDF)
De voedselveiligheid (Fraude met paardenvlees - Giftig veevoeder) (5-885)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Elke Sleurs aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-94
p. 7-9 5-94 p. 7-9 (PDF)
De voedselveiligheid en de hygiënecontrole bij horecazaken (Keuze bij een overtreding tussen een administratieve boete en een opleiding - Smiley-campagne) (5-2088)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 10-11 5-138 COM p. 10-11 (PDF)
De voedselveiligheid in frituren (en eethuizen voor een snelle hap) (5-4335)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Stassijns aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-276 COM
p. 4-5 5-276 COM p. 4-5 (PDF)
De voedselzekerheid op wereldvlak (Aanbevelingen van de VN over het recht op voedsel gericht aan de leden van de G20 - Speculatie op de voedselprijzen) (5-692)      
  Vraag om uitleg van de heer Richard Miller aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-56 COM
p. 8-10 5-56 COM p. 8-10 (PDF)
De voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Evaluatie van de voogdijwet - Voogdijkandidaturen - Sociaal statuut van de voogden) (3-1187)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 62-63 3-140 p. 62-63 (PDF)
De vraag om schadevergoeding vanwege de Belgische Staat in de dioxinezaak ([Niet] indienen van een officiële schadeclaim - Zaak van de vetsmelter die dioxines in de voedselketen bracht) (5-4045)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 9-10 5-252 COM p. 9-10 (PDF)
De vrijstelling van de verhoging van de sociale bijdragen (Gevolgen die aan de betaalachterstand van zelfstandigen worden gegeven) (5-1029)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 9-12 5-82 COM p. 9-12 (PDF)
De weigering van Israël om reizigers naar Tel Aviv te laten afreizen (Belgen die lid zijn van het initiatief "Welkom in Palestina") (5-494)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-56
p. 15-17 5-56 p. 15-17 (PDF)
De werking van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Brussel (Taakverdeling tussen de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Wetgeving over de successierechten in verband met inbetalinggeving van collecties - Tentoonstellen van de art-nouveaucollecties) (5-1202)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-94 COM
p. 11-13 5-94 COM p. 11-13 (PDF)
De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (Aarzelende houding van RSZ en fiscus tegenover het feit dat ze als gewone schuldeisers in de opschorting worden beschouwd in plaats van als buitengewone) (4-1578)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie, aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-116
p. 116-119 4-116 p. 116-119 (PDF)
De wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Vereenvoudigde procedure voor toekenning van de sociaal-economische vergunning - Uitbreidingsprojecten van een vestiging - Omzeiling van de wet) (3-965)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-125
p. 50-51 3-125 p. 50-51 (PDF)
De wreedheden jegens dieren die in de Volksrepubliek China worden gefokt met het oog op uitvoer van bont naar derde landen (3-1208)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 66-68 3-140 p. 66-68 (PDF)
De zelfstandigen in bijberoep (die geen inkomsten aangeven - Berekeningswijze van de sociale bijdragen) (5-3819)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 6-8 5-252 COM p. 6-8 (PDF)
De zorgwekkende evolutie van de universele rechten van de mens in Turkije (Brutale repressie van de betogingen - Schending van de mensenrechten - Islamisering van de maatschappij) (5-1034)      
  Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-106
p. 6-12 5-106 p. 6-12 (PDF)
De zwijgplicht voor personeel van federale musea (over mogelijke wantoestanden) (5-1224)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-100 COM
p. 38-40 5-100 COM p. 38-40 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-156)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117-118 3-1 p. 117-118 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8594 3-79 p. 8594 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privé-gebruik) (3-520)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 496 3-7 p. 496 (PDF)
Dieren - Doping - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controles - Evaluatie (5-3920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-3920
Dieren - Huis- en gezelschapsdieren - Slachting - Consumptie - Import - Regelgeving (5-5386)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5386
Dierenmishandeling - Cijfers 2002, 2003, 2004 en 2005 (3-4600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6078 3-63 p. 6078 (PDF)
Dierenmishandeling - Slachtpaarden - Uit verkoop nemen in de grootwarenhuizen - Sensibilisering van de consumenten (4-7531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7531
Dierenmishandeling - Wetgeving - Toepassing - De paarden van Ogy (5-2261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2261
Distributiesector - PIEK-project - Doorslaggevende resultaten - Uitbreiding tot kleinere ondernemingen - Eventuele specifieke hulp (5-5669)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5669
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1713
Dolfijnen - Japan - Faeröer eilanden - Jacht - Vervuiling - Slachting - Petitie - Walvisvaartcommissie - Bescherming (5-5499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5499
Dragen van een hoofdoek - Diensten - Beleidscellen (4-3734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3734
Droogte - Landbouwers - Financiële gevolgen - Calamiteitenfonds (5-2770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Broers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2770
Duitse en Nederlandse melk - Aflatoxine - Veevoeders (5-8399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8399
Eco-landbouw - Belang in het kader van de klimaatverandering - Overleg met de gewesten - Promotie (5-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1741
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Sabine Laruelle, senator aangewezen door het Waals Parlement
7-1
p. 7 7-1 p. 7 (PDF)
Een belasting op verkwisting van voedingswaren en een bonus voor het wegschenken (FAO-rapport - Grote voedseldistributeurs) (5-950)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-82 COM
p. 4-6 5-82 COM p. 4-6 (PDF)
Een mogelijk onverantwoord streng optreden van de voedselinspectie (5-2257)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2257
Eenheid van loopbaan - Wet van 11 mei 2003 - Uitvoeringsbesluiten (4-854)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-854
Eieren - Europees verbod op legbatterijen - Opvolging leghennenrichtlijn - Controles - Dierenwelzijn (5-8606)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8606
Elektronische identiteitskaarten - Niet-comptabiliteit - Apple computers (4-268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-268
Erkenning van de titel van auto-expert - Oprichting van een Instituut voor de auto-experts - Uitvoering - Trage aanpak (4-6347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6347
Escherichia coli bacterie - Gevaar - Maatregelen (5-2494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2494
Euro NCAP - Crashtests - Veiligheid (Pick-ups) (4-477)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-477
Europees Voedselveiligheidsagentschap - Besmetting van kip met bacteriën - Conclusies (4-7439)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7439
Europese Unie (EU) - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging (5-1650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1650
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3331 3-42 p. 3331 (PDF)
Europese Unie - EU2020-strategie voor meer onderzoek en ontwikkeling - Opvolging (5-1617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1617
Europese Unie - Eieren - Verbod op legbatterijen - Verlaging van invoerheffingen op eieren - Dierenwelzijnsbeleid (5-7462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7462
Europese Unie - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Subsidies - Verdeling - Bestemmelingen (5-1192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1192
Europese Unie - Landbouwbeleid - Slachtpremies - Omzetting van een verordening door Nederland (3-2306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2744-2745 3-36 p. 2744-2745 (PDF)
Europese instellingen - Vergaderingen en toppen - Groot aantal - Nefaste gevolgen voor de naburige handelszaken - Eventuele financiële compensaties (5-2082)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2082
Europese richtlijn 2007/64/EG betreffende betalingsdiensten - Refundproblematiek (4-3542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3542
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7072 3-69 p. 7072 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077-6078 3-63 p. 6077-6078 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4387)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5674-5675 3-61 p. 5674-5675 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
Exoten - Landbouw - Tuinbouw - Veeteelt - Effecten - Analyse - Beleid (5-3306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3306
Exoten-schildpadden - Hinder - Bestrijding (5-5975)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5975
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Geldelijke anciënniteit - Opmerkingen van het Rekenhof (4-223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-223
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1529-1530 3-25 p. 1529-1530 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Sociaal-economische atlas van België - Opstelling - Betrokkenheid en samenwerking van de deelstaten (4-998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collignon aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-998
Faillissementen - Aantal - Analyse - Maatregelen (5-5500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5500
Faillissementen - Stijgend aantal - Graydon - Werkloosheid - Preventieve maatregelen (5-6702)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6702
Faillissementsverzekering - Overzicht - Mogelijke evoluties (5-9025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9025
Familieplan voor zelfstandigen - Concrete uitvoering - Voorziene budgettaire ruimte (4-6946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6946
Federaal Adviescomité voor de Europese aangelegenheden (2019-2020)      
  Benoeming van de afvaardiging van de Senaat
7-4
p. 29 7-4 p. 29 (PDF)
  7-4
p. 12-13 7-4 p. 12-13 (PDF)
Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Interne taakverdeling (4-6799)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6799
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Criteria - Ontbrekende controles door personeelstekort (5-365)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boogaerts aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-365
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing (4-2184)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2184
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles op babyvoeding - Resultaten - Regionale opslitsing (4-2586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2586
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing (4-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2193
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing (4-2595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2595
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Heffingen - Gelijke behandeling bakkers en beenhouwers (4-3055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3055
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Hygiëne in de scholen - Schoolkeukens - Controles en resultaten (4-6921)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6921
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Opdrachten - Aspect "Volksgezondheid" (4-481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   vraag ingetrokken
SV 4-481
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie (5-5409)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5409
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie 2012 (5-8086)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8086
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing (4-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2192
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Slachthuizen - Controles - Regionale opsplitsing (4-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2594
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing (4-2188)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2188
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing (4-2590)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2590
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact (4-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2191
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Blauwtong - Controles - Regionale impact (4-2593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2593
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles - Missies - Monsternemingen - Inspecties - Cijfers - Resultaten (5-5920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5920
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controleurs - Fraude - Bedrag van de schade - Identificatie - Lijst van erkende controleurs voor verificatie (5-2837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2837
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie (4-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2185
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gerealiseerde controles - Opsplitsing per gewest - Opsplitsing per categorie (4-2587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2587
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest (4-2186)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2186
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Gestelde vragen - Opsplitsing per gewest (4-2588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2588
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing (4-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2189
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horeca en gemeenschapskeukens - Controles - Regionale opsplitsing (4-2591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2591
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Aantallen - Gebruik van het internet (4-7210)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7210
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio (4-2187)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2187
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Klachten - Opsplitsing per regio (4-2589)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2589
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Onbekende operatoren in de voedselketen - Identificatie - Databank BOOD (4-6797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6797
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing (4-2190)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2190
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Rookreglementering in de horeca - Controles - Regionale opslitsing (4-2592)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2592
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Schandpaalbeleid - Administratieve lasten - Streek- en ambachtelijke producten (5-835)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-835
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Tabakwetgeving - Vragen - Inbreuken - Gevolgen (5-5919)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5919
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Werking van het directoraat-generaal - Controle (4-6798)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6798
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Babyvoeding - Zuigflessen - Controle (5-5407)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5407
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen (5-3772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3772
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Landbouwbedrijven - Blokkeren veestapels - Duur - Economische gevolgen (5-5025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5025
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Horecasector - Gemeenschapskeukens - Voedselveiligheid - Controles - Evolutie (5-5410)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5410
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Klachten - Chinese pijnboompitten - Verandering van de smaakzin (4-7168)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7168
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Slachthuizen - Controles - Cijfers - Varkens (5-5411)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5411
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-4917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4917
Federaal Plan Armoedebestrijding - Financiering van onderzoek naar precaire bevolkingsgroepen - Realisatie (4-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5734
Federaal Plan Armoedebestrijding - Voorstel 16 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen - Sensibilisering (4-6320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6320
Federaal administratief openbaar ambt - Personen met een handicap - Tewerkstelling (4-3566)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3566
Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controleopdrachten - Scholen - Balans (5-11208)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11208
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5284 3-58 p. 5284 (PDF)
Federale Overheidsdienst KMO's en Middenstand - Ziektedagen (5-8631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8631
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - FEDCOM - Invoering - Effect van de laattijdige totstandkoming van de nodige uitvoeringsbesluiten (4-7407)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7407
Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2010)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2010
Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik (5-10373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10373
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1442)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762 3-27 p. 1762 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762 3-27 p. 1762 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3185)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4333-4334 3-50 p. 4333-4334 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Thuiswerk - Telewerk - Evolutie - Faciliteiten - Beveiliging (5-10817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10817
Federale administraties - Personen met een handicap - Rekrutering (5-2578)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Saïdi aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2578
Federale adviesorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen - Uitzonderingen (4-6709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6709
Federale adviesorganen - Samenstelling - Wettelijk quotum - Aantal mannen en vrouwen - 2011 (5-3191)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3191
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen mannen en vrouwen (4-6753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6753
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-3212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3212
Federale beheersorganen - Samenstelling - Evenwicht tussen vrouwen en mannen (5-5225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5225
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-3466)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3466
Federale beleidscellen - Samenstelling - Gelijke deelname vrouwen en mannen - 2010 (5-5229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5229
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4408)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5675 3-61 p. 5675 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-60
p. 5443 3-60 p. 5443 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4035)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5526 3-60 p. 5526 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8805 3-81 p. 8805 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8986-8987 3-82 p. 8986-8987 (PDF)
Federale musea - Bezoekersaantal (4-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4899
Federale musea - Nieuwe media - Crossmediale communicatie - Twitter (5-2364)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2364
Federale musea - Regels bruikleen - Gestolen of verdwenen kunstwerken - Stand van zaken en inventaris (5-2224)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2224
Federale overheid - Websites - Toegankelijkheid (AnySurferlabel) (4-1691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1691
Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Ziekteverzuim (3-1400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1620-1621 3-26 p. 1620-1621 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Beleidscellen en secretariaten - Participatie van mensen met een beperking (5-1437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1437
Federale overheidsdiensten - Beleidscellen - Dragen van een hoofddoek (4-4756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4756
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2547)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3215-3216 3-41 p. 3215-3216 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Betrekkingen voor personen met een handicap - Quotum van 3% - Naleving - Maatregelen - Naleving van de timing (4-2996)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2996
Federale overheidsdiensten - Communicatie met burgers - Gebruik van sociale media (5-8907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8907
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6697)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Programmatorische federale overheidsdiensten - Dienstvoertuigen - Verkeersboetes van ambtenaren (4-1104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1104
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid als eiser of verweerder is betrokken - Aantal rechtszaken van de federale overheden tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6375)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9211 3-84 p. 9211 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (5-7376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7376
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8591-8593 3-79 p. 8591-8593 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische federale overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (4-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1502
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8365-8365 3-78 p. 8365-8365 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8736-8738 3-80 p. 8736-8738 (PDF)
Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits (5-7049)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7049
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2361 3-33 p. 2361 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Gebruik van producten uit de eerlijke handel - Criterium voor openbare aanbestedingen (5-1983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1983
Federale wetenschappelijke instellingen - Hervorming van de structuren - Studie - Aanbevelingen (4-6286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6286
Federale wetenschappelijke instellingen - In bruikleen gegeven kunstwerken - Kosten van het restaureren (4-382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-382
Federale wetenschappelijke instellingen - Invoering van een nieuwe functie - Conservator - Stand van zaken (4-6285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6285
Federale wetenschappelijke instellingen - Middelen - Aanwending (5-1668)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1668
Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken (4-383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-383
Federale wetenschappelijke instellingen in Brussel - Tweetaligheid van de werknemers - Maatregelen (5-1303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1303
Fonds Nationaal Instituut voor de Statistiek (4-4080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4080
Fonds Wetenschapsbeleid (4-4119)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4119
Fonds bestemd voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (4-4082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4082
Fonds kansspelen (4-4083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4083
Fonds leefmilieu (4-4081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4081
Fonds ter bestrijding van de overmatige schuldenlast (4-4079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4079
Fonds tot dekking van de accreditatie- en certificatiekosten (4-4078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4078
Fonds voor bescherming tegen de ioniserende stralingen (4-4077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4077
Fonds voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat van België (4-4076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4076
Fonds voor de organisatie van internationale tentoonstellingen (4-4075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4075
Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis (4-4074)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4074
Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis - Wettelijke basis - Doelstellingen - Organisatie (4-4685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4685
Fonds voor de toekomst van de geneeskundige verzorging (4-4117)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4117
Fonds voor de wederbelegging van terugbetalingen van terugvorderbare voorschotten, van vergoedingen, en van retributies gestort voor werken voor rekening van derden (4-4073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4073
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen (4-3614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3614
Fonds voor de welvaart van de zelfstandigen (4-4118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4118
Fondsen - Doelstelling - Controle - Bedragen (4-2945)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2945
Fraude met de kilometerstand van voertuigen - vzw Car-Pass -Automobielsector - Het niet meedelen van gegevens - Sancties (5-6398)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6398
GGO-aardappelen - Veldproeftest - Vernieling - Standpunt - Wetenschappelijk onderzoek - Vrijheid - Bescherming (5-3053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3053
Galileo - Werking - Kostprijs (5-3612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3612
Garantie op consumptiegoederen - Toepassingsproblemen - Evaluatie (4-6396)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6396
Gefailleerde ondernemers - Krediet - Begeleiding door de kredietbemiddelaar - Structurele en praktische commerciële problemen die moeten worden opgelost - Participatiefonds - Toegekende bedragen (5-2687)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2687
Gefailleerde ondernemers - Toegang tot het krediet - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kredietbemiddelaar (5-6633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6633
Geisers - Koolstofmonoxide-emissie - Onderhoudskosten - Geplande economische acties (4-489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-489
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-3424)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3424
Gelijke kansen - Beleidsmaatregelen - Acties - Uitgaven - 2010 (5-5227)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5227
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4429)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6077 3-63 p. 6077 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6612)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10735-10736 3-90 p. 10735-10736 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9614 3-87 p. 9614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10265-10266 3-89 p. 10265-10266 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10736 3-90 p. 10736 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2618 3-35 p. 2618 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2619-2620 3-35 p. 2619-2620 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2619 3-35 p. 2619 (PDF)
Gemengde loopbaan - Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (4-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1194
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - Coördinatie (3-6676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9756 3-87 p. 9756 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - Coördinatie - Werkjaar 2004 (3-3418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4553 3-52 p. 4553 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - Coördinatie - Werkjaar 2005 (3-4324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6075-6076 3-63 p. 6075-6076 (PDF)
Geo-engeneering - Wetenschappelijk onderzoek - Controles - Internationale -afspraken (5-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1343
Gereglementeerde beroepen - Toegang tot het beroep - Examens (4-2141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Elsen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2141
Gewaarborgde minimumpensioenen - Gemengde loopbanen (Zelfstandigen) (3-6336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9045-9046 3-83 p. 9045-9046 (PDF)
Gewasbeschermingsmiddelen - Reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden - Belgische markt - Hoeveelheid en toxiciteit van de verkochte middelen - Evolutie van het gebruik van fytosanitaire middelen in de landbouw (5-6759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6759
Groeihormonen - Controle - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (5-5901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5901
Grondstoffenfonds (4-4120)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4120
Grootschalige ICT-projecten - Kostprijs - Beroep op Fedict of extern bedrijf - Samenwerkingsverbanden - Perceptie door personeel (5-7554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7554
Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisico’s - Informatie van de gebruikers (4-353)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-353
Haar voornemen om de koopjeswet te wijzigen (3-532)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-92
p. 26-27 3-92 p. 26-27 (PDF)
Handelaars en ondernemingen - Wettelijke betalingstermijn van facturen - Invoering van een maximumtermijn van dertig dagen (4-3108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3108
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2494 3-34 p. 2494 (PDF)
Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van België - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven (4-5122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5122
Herinnering aan de procedure      
  Een tekst geagendeerd voor de plenaire vergadering kan enkel nog gewijzigd worden door de plenaire vergadering
7-5
p. 5 7-5 p. 5 (PDF)
Het Europees programma voor voedeslhulp aan de minstbedeelden (Toekomst van de Europese voedselhulp) (5-2551)      
  Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-183 COM
p. 4-5 5-183 COM p. 4-5 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Overdracht van bevoegdheden van FOD Volksgezondheid naar het ministerie van Landbouw) (4-208)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 17-18 4-24 p. 17-18 (PDF)
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Controleopdrachten - Eerste cijfers (5-10479)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10479
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Horecasector - Controles - Alternatieven voor de boetes - Opleiding in hygiëne - Niet aangegeven horecavestigingen - Redenen (5-2910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2910
Het MIRECA-project (Taskforce Mineral Resources in Central Africa - Illegale uitvoer uit DRC - Zie ook mondelinge vraag 5-1249) (5-1398)      
  Mondelinge vraag van de heer Johan Verstreken aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-148
p. 16-17 5-148 p. 16-17 (PDF)
Het aantal horecazaken dat niet aan de normen van het FAVV voldoet (Voedselhygiëne) (5-59)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-13
p. 12-14 5-13 p. 12-14 (PDF)
Het afschaffen van de beroepsvoorwaarden voor de toegang tot de horeca (4-740)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-72
p. 25-26 4-72 p. 25-26 (PDF)
Het arrest van het Arbitragehof inzake de verhaalbaarheid van erelonen (Gebrek aan regelgeving inzake verhaalbaarheid) (3-1105)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 22-23 3-160 p. 22-23 (PDF)
Het beleid ten aanzien van Syrië (Aanhoudend geweld tegen de bevolking - Reactie van België, de EU en de VN-Veiligheidsraad) (5-414)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-47
p. 14-17 5-47 p. 14-17 (PDF)
Het beroep op niet-financiële tussenpersonen bij het witwassen (Investeringen in onroerende goederen en in diamant - Sensibilisering van de vastgoedmakelaars en de diamantsector) (3-1723)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 42-44 3-172 p. 42-44 (PDF)
Het codificatieproject economisch recht (Reorganisatie van bestaande economische regelgeving - Stand van zaken werkzaamheden Rondetafel - Overleg met sociale partners - Europese benadering) (4-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Tony Van Parys aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 62-64 4-79 p. 62-64 (PDF)
Het door het FAVV gemaakte onderscheid tussen kleine restauratie en traditionele restauratie (Grijze zone in de horeca) (4-872)      
  Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-86
p. 16-17 4-86 p. 16-17 (PDF)
Het feit dat de nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen nog niet in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt (Wedden uitbetaald begin januari) (3-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-28
p. 16-17 3-28 p. 16-17 (PDF)
Het gebruik van landmijnen door het Russische leger (in en rond de Krim bij haar interventie in Oekraïne) (5-1376)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-145
p. 7-8 5-145 p. 7-8 (PDF)
Het gerechtelijk onderzoek naar de Groupe islamique combattant marocain (Vervroegde stopzetting van de observatie door de Staatsveiligheid door lekken na de aanslagen in Madrid) (3-1112)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 60-62 3-132 p. 60-62 (PDF)
Het globaal plan voor de horeca (Nieuwe KMO-plan - Moeilijkheden van de horeca-sector) (4-328)      
  Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-32
p. 21-24 4-32 p. 21-24 (PDF)
Het herbicide glyfosaat (Gevaar voor de gezondheid) (5-976)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-101
p. 11 5-101 p. 11 (PDF)
Het medisch "opsporen" van homoseksuele buitenlanders door Bahrein, Qatar, Koeweit, Oman, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (5-1127)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-118
p. 9-11 5-118 p. 9-11 (PDF)
Het militaire kamp te Elsenborn en het grensoverschrijdende mobiliteitsplan voor de Eifel (Verkeerscorridors tussen België en Duitsland - Opties verzoenbaar met het gebruik van het kamp) (3-1094)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 71-72 3-132 p. 71-72 (PDF)
Het misbruik van het milieuargument door de autoconstructeurs (4-84)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-13
p. 19-21 4-13 p. 19-21 (PDF)
Het naast elkaar bestaan van de Kredietbemiddelaar en de Bemiddelingsdienst Banken-Krediet-Beleggingen (Promotie van krediet aan de KMO's en de zelfstandigen - Kenniscentrum voor financiering van KMO - SOWALFIN - Regionalisering) (5-2403)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-168 COM
p. 4-6 5-168 COM p. 4-6 (PDF)
Het niet operationeel zijn van de wet met betrekking tot de pensioenen voor loopbanen van meer dan 45 jaar (Uitblijven van besluiten ter uitvoering van de wet van 11 mei 2003 - Toekennen van het hoogst mogelijke pensioenbedrag - Niet in aanmerking nemen van de jaren na een loopbaan van 45 jaar) (5-1131)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Michel Daerden, minister van Pensioenen en Grote Steden
5-86 COM
p. 23-25 5-86 COM p. 23-25 (PDF)
Het nieuwe aansluitingssysteem van buitenlandse zelfstandigen uit de Europese Unie (Aanpak van fictieve aansluitingen en schijnzelfstandigen) (5-1299)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 9-11 5-103 COM p. 9-11 (PDF)
Het nieuwe rapport van de Verenigde Naties over Oost-Congo (Rol van Rwanda en Oeganda in de rebellie) (5-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-76
p. 8-9 5-76 p. 8-9 (PDF)
Het onderzoek van OIVO naar het consumentengedrag van mensen met lage inkomens (4-255)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 57-59 4-27 p. 57-59 (PDF)
Het ongenoegen van de landbouwers betreffende de strengheid van de sanitaire normen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (Zie ook schriftelijke vraag 5-10962) (5-1130)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-121
p. 13-15 5-121 p. 13-15 (PDF)
Het onthaal van buitenlandse onderzoekers (4-362)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-35
p. 21-23 4-35 p. 21-23 (PDF)
Het parket te Brussel (Reorganisatie - Audit Hoge Raad voor de Justitie) (3-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 20-22 3-160 p. 20-22 (PDF)
Het pensioen van artsen en van andere vrije beroepen met een lange studieduur (Mogelijkheid om pensioen en arbeid te combineren - Tandartsen, notarissen e.a.) (5-3876)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Tilmans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-252 COM
p. 4-5 5-252 COM p. 4-5 (PDF)
Het recent onderzoek naar het cocaïnegebruik in ons land (4-383)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-36
p. 14-16 4-36 p. 14-16 (PDF)
Het register van vervangende ondernemers (Evaluatie) (5-1447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 13-14 5-103 COM p. 13-14 (PDF)
Het ritueel slachten ter gelegenheid van het Offerfeest (Verdoving) (4-520)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-52
p. 9-10 4-52 p. 9-10 (PDF)
Het sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot (Ongehuwde helper van een zelfstandige die met die zelfstandige verbonden is door een verklaring van wettelijke samenwoning) (3-369)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-80
p. 10-12 3-80 p. 10-12 (PDF)
Het standpunt van België inzake de te hanteren richtsnoeren bij het creëren van een internationale faciliteit voor de aankoop van geneesmiddelen (International Drug Purchase Facility) (Financiering door een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets) (3-1209)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 11-13 3-175 p. 11-13 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over een mogelijke militaire interventie in Syrië (5-628)      
  Mondelinge vraag van de heer Jurgen Ceder aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-70
p. 25-27 5-70 p. 25-27 (PDF)
Het statuut van de meewerkende echtgenoot (Verlies van het statuut in geval van een bijkomende activiteit als zelfstandige) (5-463)      
  Mondelinge vraag van de heer Danny Pieters aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-50
p. 11-13 5-50 p. 11-13 (PDF)
Het statuut van de meewerkende echtgenoten (3-352)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-72
p. 22-24 3-72 p. 22-24 (PDF)
Het statuut van het Instituut Pasteur (Fusie van het Instituut Pasteur met het departement micro-biologie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) (4-119)      
  Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan mevrouw Laurette Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-15
p. 34-37 4-15 p. 34-37 (PDF)
Het strenge optreden van de voedselinspectie en de gevolgen voor gratis voedselbedeling voor kansarmen (Houdbaarheidsdatum van eetwaren - Voedselbanken) (5-119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Mieke Vogels aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-21
p. 6-8 5-21 p. 6-8 (PDF)
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-3789)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3789
Het terugdringen van de Afrikaanse varkenspest (5-4367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Arena aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4367
Het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren in handel, ambachten en dienstverlening (Automaten) (3-1467)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 21-22 3-210 p. 21-22 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Handelsagentuur- en/of concessieovereenkomsten) (3-1591)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 31-32 3-161 p. 31-32 (PDF)
Het uitwijken naar Nederland voor veldproeven met genetisch gewijzigde populieren (4-519)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-52
p. 11-12 4-52 p. 11-12 (PDF)
Het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving (Regels inzake het recht van voorkoop en van opzegging - Verstrijken van geldigheidstermijn van 5 jaar voor oppervlakten - Bevoegdheid van de gewesten) (4-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 60-62 4-66 p. 60-62 (PDF)
Het verbeteren van het systeem BVBA Starter met een kapitaal van één euro (Evaluatie - Verbetering) (5-2056)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fabienne Winckel aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-138 COM
p. 8-10 5-138 COM p. 8-10 (PDF)
Het verbod op gebruik van de kleurstof 4-MI in cola (5-2087)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Temmerman aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139 COM
p. 30-31 5-139 COM p. 30-31 (PDF)
Het verbod op lekken dat werd opgelegd aan Nederlandse advocaten (Verbod gegevens uit het strafdossier van hun cliënten door te geven aan de media) (3-1215)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 81-84 3-140 p. 81-84 (PDF)
Het verbod op pesticides die dodelijk zijn voor bijen (5-1330)      
  Vraag om uitleg van de heer Gérard Deprez aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
5-103 COM
p. 6-9 5-103 COM p. 6-9 (PDF)
Het verlies van lading bij vrachtwagens (Weerslag op de verkeersveiligheid en op de mobiliteit - Na te leven normen) (3-1210)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 74-75 3-140 p. 74-75 (PDF)
Het verruimen van het zondagswinkelen (Groot verzet - Lobbying - Amerikaans winkelcentrum in Maasmechelen - Toeritische centra) (3-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 18-19 3-157 p. 18-19 (PDF)
Het vervangend ondernemerschap (Wetgevende initiatieven - Schijnzelfstandigheid - Binnenschippers) (5-4904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-290 COM
p. 4-7 5-290 COM p. 4-7 (PDF)
Het voorontwerp van wet inzake de openingsuren (Regeling voor de vestiging en exploitatie van nachtzaken, nacht- en telefoonwinkels - Beperking van de verkoop van alcohol - Onveiligheid) (3-1047)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-154
p. 14-16 3-154 p. 14-16 (PDF)
Het voorstel van de Europese Commissie om het embargo op kip uit de Verenigde Staten op te heffen ("Chloorkippen") (4-358)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-34
p. 72-74 4-34 p. 72-74 (PDF)
Het voorzien in eigen regulatiemechanismen voor de melkproductie in België (na het einde van de Europese melkquota in 2015) (5-1940)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Cécile Thibaut aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-126 COM
p. 6-8 5-126 COM p. 6-8 (PDF)
Het vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Verenigde Staten (Sociale en milieuclausules - Oneerlijke concurrentie) (5-898)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marie Arena aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-95
p. 15-17 5-95 p. 15-17 (PDF)
Het wapenembargo tegen Syrië en de politieke houding ten opzichte van het Syrische conflict (Gevolgen van een versoepeling van het embargo) (5-941)      
  Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-98
p. 7-10 5-98 p. 7-10 (PDF)
Het wegwerken van de verschillen tussen de gezinsbijslagen van loontrekkenden en zelfstandigen (en de overheveling naar de gemeenschappen) (5-3000)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Laeremans aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-203 COM
p. 4-5 5-203 COM p. 4-5 (PDF)
Het wetsontwerp op de ambulante handel en de situatie op de rommelmarkten (Foorreizigers, kermissen - Curiosamarkten : verkoop van uitsluitend tweedehandsgoederen) (3-25)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-18
p. 22-23 3-18 p. 22-23 (PDF)
Het wetsontwerp op de ambulante handel en meer bepaald de regeling voor de organisatie van foren en kermissen (Overleg met de representatieve organisaties van foornijveraars) (3-166)      
  Mondelinge vraag de heer Vandenhove aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-39
p. 30-31 3-39 p. 30-31 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen (HRZKMO) - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-3616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4786-4787 3-54 p. 4786-4787 (PDF)
Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1763-1764 3-27 p. 1763-1764 (PDF)
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5015
Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen (4-5736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5736
Horeca - Faillissementen - Aantallen (4-3181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3181
Horeca - Hygiëne - Controles (5-2920)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2920
Horeca - Rookverbod - Controles - Stand van zaken (5-6432)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6432
Horeca - Specifiek beleid (Arbeids-, fiscale en sociale voorwaarden en verplichtingen m.b.t. voedselveiligheid) (3-413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 440-441 3-6 p. 440-441 (PDF)
Horeca - Toegang tot het beroep - Hervorming (4-4555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4555
Horeca - Verdwijnen van cafés - Rookverbod - Andere oorzaken (5-9418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9418
Horeca - Verkoop van bereide maaltijden - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Ongunstige evaluaties - Communicatie van de verslagen (5-6625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6625
Horecasector - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Controles - Resultaten - Smileys - Publicatie (5-3667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3667
Horecasector - Rookverbod - Gevolgen - Faillissementen - Cijfers (5-3624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3624
Hormonen in de veeteelt - Onderzoek naar forensische monsters - Vergelijking met de Nederlandse aanpak (5-2207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2207
Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Detectie - Vervolgingen (5-7712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7712
Hormonenmaffia - Veeteelt - Pro-hormonen - Nieuwe screeningmethoden (5-1286)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1286
Houdbaarheidsdatum van producten - Schrapping - Verspilling - Test-Aankoop - Voedselveiligheid (5-5865)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5865
Huisartsen - Vennootschappen - Inkomsten (5-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2291
Hulde (2019-2020)      
  In memoriam de heer Armand De Decker, erevoorzitter van de Senaat en minister van Staat
7-4
p. 9-11 7-4 p. 9-11 (PDF)
  Dank aan de griffier en de diensten van de Senaat (Covid-19)
7-9
p. 14-15 7-9 p. 14-15 (PDF)
  aan alle mensen die de pandemie in de eerste lijn bestrijden, artsen en verpleegkundigen en alle andere mensen, die aan het werk blijven in andere sectoren, zoals de transportsector (Covid-19)
7-9
p. 14-15 7-9 p. 14-15 (PDF)
Hulde (2020-2021)      
  Dankbetuiging van mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 21 7-13 p. 21 (PDF)
  7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
  aan mevrouw Sabine Laruelle, uittredend voorzitster
7-13
p. 20-21 7-13 p. 20-21 (PDF)
  7-13
p. 23 7-13 p. 23 (PDF)
Hulpmaatregelen voor melkproducenten (Kostprijs BSE-tests - Financiering van het FAVV) (4-358)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anne Delvaux aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-34
p. 21-22 4-34 p. 21-22 (PDF)
Hygiëne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-500
Hygiëne in de scholen - Schoolkeukens - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles (4-648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-648
Hypermarkt Cora van Hornu Hygiëne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010 (4-4948)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4948
Hypermarkt Cora van Hornu Hygiëne Ernstige overtredingen In overeenstemming brengen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) Controletaak Horeca en grootwarenhuizen Middelen Begroting 2010 (4-5735)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5735
Import - Vlees - Argentinië - Brazilië - Hormonale stoffen (5-3754)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3754
Import - Vlees - Argentinië - Brazilië - Hormonale stoffen (5-5024)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5024
Import rundsvlees - Roemenië - Auditverslag van het Voedsel- en Veterinair Bureau - BSE - Gebrek aan controle op dierenmeel als voedsel voor runderen (5-8127)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8127
Import van vis - Verplichting van het " Catch-certificate " - Bevoegdheden - Voedselketen (4-6646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6646
Import van vlees - Vlees dat niet werd gecontroleerd op boviene spongiforme encefalopathie (BSE) - Controle in de Belgische slachthuizen (5-3101)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3101
Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken (5-3871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3871
Importvlees - Polen - Boviene spongiforme encefalopathie - Regelgeving - Controle - Europees bureau voor voedsel en veterinaire zaken (5-5026)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5026
Inbreuken op de tabakswetgeving - Stand van zaken (5-7591)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
SV 5-7591
Industriële hennep - Voordelen - Onderzoek - Teelt (5-2012)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2012
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-3445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3445
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Samenwerking (5-5228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5228
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073 3-69 p. 7073 (PDF)
Internationale Attractiepolen - Middelen - Aanwending (5-1662)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1662
Internationale bananenconferentie - Positie van België (Systeem enkel gebaseerd op tarieven - Duurzame bananenproductie) (3-2848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3765-3766 3-45 p. 3765-3766 (PDF)
Internet - Gebruik door ambtenaren - Privé-gebruik - Reglementering (4-4273)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4273
Internet - Overheidssites - Beveiliging (4-6672)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6672
Internet - Overheidssites - Toegankelijkheid voor gehandicapte personen (4-864)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-864
Internet - Producten en diensten - Grensoverschrijdende aankopen - Klachten van consumenten - Frauduleuze praktijken - Europees Centrum voor de Consument - Maatregelen (5-6760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Morreale aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 5-6760
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Opbrengst 2005 (Extra middelen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen) (3-5081)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7072-7073 3-69 p. 7072-7073 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Uitvoering van de wet van 13 juli 2005 (Private en publieke instellingen in wiens schoot minstens één persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat - "Raadgevende organen") (3-3384)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4665-4666 3-53 p. 4665-4666 (PDF)
Jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen - Vrijstellingen (Instellingen waarin bezoldigde publieke mandatarissen aanwezig zijn - Extra middelen voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Vrijstelling van raadgevende organen) (3-6472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9354-9355 3-85 p. 9354-9355 (PDF)
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie (4-1836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1836
Japan - Schepen - Nucleaire controle - Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid - Overzicht (5-10415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10415
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiële vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Jubelparkmuseum - Onthaal - Nederlands (5-3769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3769
KMKG - Collecties - Staat - Digitalisering - Werken in depot - Aantal - Opzoeking - Methodologie - Bewaring - Voorwaarden - Verbeteringen - Zaalwachters - Specifieke opleidingen - Gebouwen - Veiligheid - Vrijwilligers die de inventaris opmaken (4-6985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6985
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Kabinetten - Beleidscellen - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8681 3-80 p. 8681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8985-8986 3-82 p. 8985-8986 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Kerncentrales - Veiligheid - Landen van de vroegere USSR - Belgische hulp (4-178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lizin aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-178
Kerstmarkten - Hygiëne - Voedselcontroles - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Organisatie - Resultaten - Evaluatie - Beleid (5-5137)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5137
Kilometerfraude bij voertuigen - Bestrijding - Vzw Car Pass - Informatie over de kilometerstand - Niet-mededeling door bepaalde vakmensen - Controles - Sancties (5-3134)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3134
Kinderkleding - Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (4-934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-934
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008 (4-3630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3630
Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2009 (4-3652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3652
Kinderrechten - Beleidscellen - Federale overheidsdiensten - Personeel (Opvolging van het kinderrechtenbeleid en kindvriendelijke dimensie van het beleid) (3-4056)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5526 3-60 p. 5526 (PDF)
Kinderrechten - Realisaties 2005 - Rekeningen 2005 (3-4077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5527 3-60 p. 5527 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1351 3-22 p. 1351 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1166)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1351 3-22 p. 1351 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1040)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1349 3-22 p. 1349 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1061)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1349-1350 3-22 p. 1349-1350 (PDF)
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010 (4-2107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-2107
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010 (4-2585)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Crombé-Berton aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2585
Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - Risicobeheer - Hulp aan bedrijven (5-6561)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6561
Kleine en middelgrote ondernemingen - Steunbeleid (3-6442)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki Sbaï aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9122 3-84 p. 9122 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9351-9352 3-85 p. 9351-9352 (PDF)
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (4-7346)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7346
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (5-5021)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5021
Klimaatopwarming - Verplaatsingen - Gebruik van het vliegtuig - Voorkeur voor reizen per trein (5-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-60
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden - Toelichting (4-3275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3275
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3160
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Landkaarten - Afwezigheid van Voeren (4-264)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-264
Koninklijk Meteorologisch Instituut - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3159
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4737
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Ministerieel besluit van 3 februari 2009 tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden in de activiteitengroepen - Toelichting (4-3274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3274
Koninklijk Observatorium van België - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4738
Koninklijk besluit van 29 januari 2007 - Ontwerp van wijzigend koninklijk besluit - Kwalificatie van zekere werken als -gebouw- en als -ruwbouw- - Beperking - Confederatie Bouw - Vragen (4-7311)      
  Schriftelijke vraag van de heer Courtois aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7311
Koninklijke Bibliotheek van België - Samenwerking met Google - Digitalisering van de archieven - Publieke toegankelijkheid via internet (5-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1986
Koninklijke Bibliotheek van België - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4739
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Aankoopdossiers - Archiveringsregels - Originele betalingsbewijzen (4-6304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6304
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Afzonderlijke inventarissen - Controle (4-6298)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6298
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen (4-6303)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6303
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bewaargevingen - Ontbreken van een wettelijke norm - Ontbreken van een volledig register (4-6297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6297
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen (4-6306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6306
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Gebouwen - Reserves - Verbeteringen van de infrastructuur (4-6296)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6296
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie (4-6307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6307
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Lacunes - Maatregelen (4-6300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6300
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning (4-6308)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6308
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves en collecties - Slechte bewaaromstandigheden - Aanwerving van een ingenieur (4-6287)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6287
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling (4-6302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6302
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Veiligheidsbeleid - Verbetering (4-6310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6310
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Verwerving van stukken - Registratie van schenkingen (4-6309)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6309
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4740
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Stopzetting van gratis waterbedeling - Zonnewering (5-2740)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2740
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalgebruik - Restaurant (4-3586)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3586
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3157
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Vermiste kunstwerken - Bijgewerkte lijst - Stand van zaken (4-6807)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6807
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) - Museum voor Oude Kunst - Schilderijen opgeslagen in het reservedepot - Beschadiging (4-2979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2979
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) - Bewaargevingen - Aantallen - Ontbreken van een register (4-6305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6305
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) - Inventarissen - Wettelijke basis - Maatregelen (4-6299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6299
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4741
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis (KMKG) - Inventaris - Verdwenen stukken - Verantwoordelijkheid (5-1302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1302
Koninklijke Sterrenwacht - Taalkaders - Scheeftrekkingen - Maatregelen (4-3158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3158
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Moderne Kunst - Omvorming tot fin-de-sièclemuseum - Geldende tarieven - Bezoekersaantal (5-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Désir aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1840
Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België - Wiertzmuseum - Bezoekersaantal (4-4435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4435
Koopjes - Sperperiode - Inbreuken (4-6632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6632
Kredietcrisis - Internationale handel - Financiering - Risico's voor België (4-2025)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2025
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Freelancejournalisten - Stand van zaken (4-4563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4563
Kruispuntbank van ondernemingen (KBO) - Vrije beroepen - Niet-handelsondernemingen naar privaat recht - Invoering van de gegevens - Stand van zaken (4-4562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4562
Kunstwerken - Claims van landen van oorsprong - Beleid van België (5-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1119
Kwekerijen - Vorstperiode - Schade - Erkenning als extreme koudeperiode en als ramp (4-6591)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6591
Land- en tuinbouw - Monopolie octrooien - Voedselvoorziening (4-4150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4150
Land- en tuinbouw - Octrooien - Monopolie - Voedselvoorziening (4-4226)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4226
Land- en tuinbouwsector - Vrouwelijke aanwezigheid - Huishoudelijke hulp (4-4406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4406
Landbouwfonds (4-4112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4112
Landbouwsector - Ontwikkeling - Omzet - Subsidiëring - Gewestelijke verschillen (5-1679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1679
Leidraad voor het afstoten van museale objecten - Cijfers eventuele verkoop van collectiestukken - Controle (5-3016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3016
Lokale en regionale radiozenders - Straalverbindingen - Belastingen (4-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1657
M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS) (4-1480)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1480
Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing (4-7535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7535
Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst (4-2863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2863
Mannelijke zelfstandigen - Geboortepremie - Vaderschapshulp - Dienstencheques (3-5776)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8078-8079 3-75 p. 8078-8079 (PDF)
Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in België (4-7474)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7474
Martelwerktuigen - Componenten - Productie of verhandeling in België (5-641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-641
Mede-eigendom - Kruispuntbank van ondernemingen - Opname van de Verenigingen van mede-eigenaars - Problematiek en oplossingen (4-4880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4880
Mede-eigendommen - Beheer - Klachten (4-1898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Nieuwkerke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1898
Mededeling over de wijze van stemmen - Naamstemmingen - Geheime stemming - Stembriefjes      
  7-11
p. 25-26 7-11 p. 25-26 (PDF)
Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving (4-5125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5125
Meewerkende echtgenoot - Cijfergegevens - Mini-statuut - Maxi-statuut (5-9104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9104
Meewerkende echtgenoten (3-4756)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6560-6561 3-66 p. 6560-6561 (PDF)
Melksector - Beheer - Europese Rekenkamer - Rapport - Behoud van de quota - Positie van Europees Commissaris Fischer Boel, belast met landbouw en plattelandsontwikkeling - Belgisch standpunt (4-4942)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4942
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-3756)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3756
Mensenhandel en mensensmokkel - Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Inschrijving als zelfstandige (5-4038)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4038
Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving (5-10512)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10512
Minimumpensioenen voor alleenstaanden - Verschillende behandeling van werknemers en zelfstandigen - Ratio legis - Rechttrekking (3-2985)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3763-3765 3-45 p. 3763-3765 (PDF)
Mobilofonie - Bescherming van de gezondheid - Technologische ontwikkeling van nieuwe systemen - Installatie in België (4-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1682
Moederschapshulp - Dienstencheques - Toekenning aan de vader als zelfstandige die de moeder vervangt (3-5778)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8079 3-75 p. 8079 (PDF)
Moederschapshulp - Dienstencheques voor vrouwelijke zelfstandigen (Fiscale behandeling) (3-5078)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073-7074 3-69 p. 7073-7074 (PDF)
Moederschapshulp - Zelfstandigen - Dienstencheques (4-3896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3896
Mogelijke contaminatie in de voedselketen tijdens het transport (Controles op het naleven van de verplichtingen - Veevoeders en granen in bulktransporten - Reinigingsfirma's - Onverwijderbaar aanbrengen van het opschrift "enkel voor levensmiddelen") (4-932)      
  Vraag om uitleg van de heer Bart Martens aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
4-79
p. 46-48 4-79 p. 46-48 (PDF)
Motie tot verklaring van discriminatie om ideologische en filosofische redenen ingediend in het Vlaams Parlement over het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (stukken Vl. Parl. 2019-2020, nrs 155/1-3) (Ideologische alarmbelprocedure) (7-132)      
  Mededeling - Verzending naar de commissie
7-6
p. 4 7-6 p. 4 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4194 3-49 p. 4194 (PDF)
Multidisciplinaire hormonencel - Illegale vetmesting -Behoefte aan witwasonderzoeken (4-4472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4472
Multiresistentie tegen antibiotica (bij de mens door het onrechtmatig gebruik van antibiotica door o.a. pluimveehouders) (4-1634)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan mevrouw Sabine Laruelle, ministre van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 70-74 4-117 p. 70-74 (PDF)
Musea - Neushoorndiefstallen - Preventie - Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (5-3112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3112
Musea voor Kunst en Geschiedenis - Aanwervingen - Procedures - Klachten (5-678)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-678
Nachtwinkels - Aantallen - Controles - Overtredingen en processen-verbaal (4-6923)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6923
Nachtwinkels - Controles (Criminele feiten - Vervolgingen) (3-379)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 378 3-5 p. 378 (PDF)
Nachtwinkels - Sluitingsuren - Bevoegdheid van de gemeenten - Tegengaan van overlast (4-6928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6928
Nachtwinkels - Voedselcontroles - Stand van zaken (5-9332)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9332
Nachtwinkels - Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid - Controles - Evolutie waarschuwingen en verbaliseringen - Toekomstig beleid (5-6790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6790
Nanotechnologie - Nanodeeltjes - Consumentenproducten en voeding - Mogelijke risico’s (4-1425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1425
Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Wetenschapsbeleid (4-3517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3517
Nationale Dienst voor Congressen (NDC) - Opdrachten - Overname door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Stand van zaken (4-3104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3104
Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds (4-3306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3306
Nationale Plantentuin van Meise - Personeelsplan en taalkader - Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Raad van State - Advies (5-553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-553
Nationale dienst voor congressen- Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Voorleggen van de rekeningen aan het Rekenhof (4-3313)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3313
Nationale onderzoeksprogramma's - Middelen - Aanwending (5-1666)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1666
Nationale plantentuin van Meise - Taalkader - Initiatieven en genomen maatregelen - Antwoord op het arrest nr. 187.272 van de Raad van State van 22 oktober 2008 (4-7104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7104
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-399
Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik (4-644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-644
Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag (4-4546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4546
Noodhulpinitiatieven - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Strenge controles (4-3814)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lanjri aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3814
Notaris - Pensioen (5-2896)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-2896
Notaris - Pensioen (5-4915)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4915
Notarissen - Sociale Zekerheid - Bijdragen (5-2018)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2018
Oekraïne - Kippenindustrie - Import van eieren en kippenvlees - Voedselveiligheid - Controles - Dierenwelzijn - Risico's - Herlocalisatie van Belgische bedrijven (5-8393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8393
Offerfeest - Ritueel slachten - Controle - Dierenwelzijn (4-6381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6381
Offerfeest - Vademecum in het Turks en het Arabisch - Taalwetgeving - Kosten (4-7124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7124
Ondergoed - Verkoop van bepaald ondergoed aan kinderen - Bescherming (4-936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-936
Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging (4-389)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-389
Ondernemerschap bij jongeren - Onderzoek - Aantrekkelijkheid - Maatregelen (5-6570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6570
Ondernemerschapsgraad - Ondernemingsgeest - Bevordering - Plan "KMO's en zelfstandigen 2012" (5-6413)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6413
Ondernemingen - Financiering - Toegang tot bedrijfskredieten (4-777)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-777
Ondernemingsloket - Werking - Balans (3-7868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolé aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10739 3-90 p. 10739 (PDF)
Onderwijs - Taalregeling - Toepassing (5-2979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2979
Ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen - Bijhouden van een register door antiekhandelaars - Controle (5-511)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Groote aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-511
Ontbossing - Kostprijs - Moratorium (4-4254)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4254
Ontoelaatbare praktijken van multinationals jegens kleine Belgische bedrijven (o.a. uitoefening van druk om fikse kortingen te verkrijgen, laattijdige betaling van facturen en uitgestelde betalingstermijnen - Nood aan Europese aanpak) (4-977)      
  Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-81
p. 69-71 4-81 p. 69-71 (PDF)
Ontslag van mevrouw Sabine Laruelle, voorzitster van de Senaat      
  Met toepassing van artikel 14-1, derde lid, van het Reglement
7-13
p. 20 7-13 p. 20 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001 (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, §1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (Toewijzing aan de gemeenten van de federale bijdrage ter compensatie van hun inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de electriciteitsmarkt "Elia-heffing" - "Energiedividend" - Intercommunales - Vrijstelling van de federale bijdrage - Gewestelijke bevoegdheid) (3-659)      
  Algemene bespreking
3-63
p. 4-12 3-63 p. 4-12 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariële akten (I) (met betrekking tot de overdracht van roerende goederen) (7-203)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-203/2
p. 1-12 7-203/2 p. 1-12 (PDF)
Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1724) (3-1723)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005 (3-1941)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2493-2494 3-34 p. 2493-2494 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1103)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1350 3-22 p. 1350 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1124)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1350 3-22 p. 1350 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1350 3-22 p. 1350 (PDF)
Onveilig speelgoed - Maatregelen (4-846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-846
Opdrachten gegund aan advocatenkantoren - Regelgeving - Overzicht (5-8357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8357
Openbaar ambt - Belgisch Interventie- en Restitutiebureau - Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-5411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7546 3-71 p. 7546 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140 3-57 p. 5140 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (3-1920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2492-2493 3-34 p. 2492-2493 (PDF)
Openbare markten - Overdracht van standplaatsen - Verandering van handelsactiviteit (3-2575)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Geerts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3216-3217 3-41 p. 3216-3217 (PDF)
Opening van het Magrittemuseum - Tentoonstelling van de collectie van de negentiende eeuw in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België - Weerslag (4-3759)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3759
Opslag van gegevens - Aanwending van buitenlandse servers (door de federale overheidsdiensten) (4-1248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1248
Overdracht van ondernemingen - Kenniscentrum voor financiering van KMO (KeFiK) - Kost - Rol van Sowacess en Sowalfin - Toename van initiatieven - Verwarring bij de ondernemers - Gewestbevoegdheid (5-6631)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6631
Overheid - Band met het bedrijfsleven - Deontologie en transparantie - Voorkomen van belangenvermenging (5-1458)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1458
Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties (Gegevens) (3-6829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
Overheidsdiensten - Combinatie van werk en gezin - Organisatie van kinderopvang - Situatie en initiatieven (4-6608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6608
Overheidsdiensten - Cyberaanvallen - Computerbeveiliging - Beveiligingssoftware - Opleiding personeel (5-7573)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7573
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9615 3-87 p. 9615 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10266 3-89 p. 10266 (PDF)
Overheidsdiensten - Personeel - Aanwervingen, benoemingen en uitstroom (4-7377)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7377
Overheidsdiensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) in 2005 (3-4345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6076 3-63 p. 6076 (PDF)
Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap (3-4646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6214 3-64 p. 6214 (PDF)
Overheidsdiensten - Uitgaven voor advertenties - Bedragen (5-437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-437
Overheidsdiensten - Vertalers - Tolken - Kostprijs (4-4028)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4028
Overheidsdiensten en -bedrijven - Personeel - Vergrijzing - Maatregelen (4-7141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7141
Overheidsdiensten- Informatica (3-6718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9756-9757 3-87 p. 9756-9757 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3564-3565 3-44 p. 3564-3565 (PDF)
Overheidspublicaties - Publicerende instanties - Kostprijs - Informatiedrager (3-2858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3565-3566 3-44 p. 3565-3566 (PDF)
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding (4-1741)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1741
POD Wetenschapsbeleid - Facturen - Registratie - Maatregelen (4-1740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1740
POD Wetenschapsbeleid - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Doorzenden van rekeningen naar het Rekenhof (4-224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-224
Paarden, pony's en ezels - Verplichte registratie - Controle (5-1401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1401
Paardenvlees - Zwendel - Duistere praktijken van een handelaar uit de streek van Neufchâteau - Gezondheidsboekje van het paard - Fraude - Beveiliging - Maatregelen (5-8302)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8302
Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen (5-5799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5799
Participatiefonds - Financieringen - Verdeling per activiteitstak - Jaar 2009 - Cijfers - Gegevens van de Duitstalige gemeenschap (4-6811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6811
Participatiefonds - Steun aan de ondernemingen - CashEO - Kleine ondernemingen - Gebruik - Cijfers en bedragen (4-6812)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6812
Participatiefonds - Werking - Toekenning van leningen aan beginnende ondernemers - Aantallen en resultaten (5-138)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-138
Pensioenen - Regularisatie van studiejaren - Voorwaarden (3-7239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10083-10084 3-89 p. 10083-10084 (PDF)
Pensioenen - Studiejaren - Regularisatie (Terugbetaling van overbodige bijdragen) (3-6428)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9212 3-84 p. 9212 (PDF)
Pensioenen - Werknemers privé-sector - Zelfstandigen - Uitgaven (5-109)      
  Schriftelijke vraag van de heer Laeremans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-109
Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de buitengewone zitting 2014 en de gewone zittingen 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019 (Bevoegdheidsconflicten - Herenakkoord - Overleg over de te volgen wetgevingsprocedure - Verlenging van de termijnen van onderzoek - Het noteren van de periodes tijdens welke de Senaat en de Kamer van volksvertegenwoordigers op reces zijn) (7-146)      
  Verslag van de heer Patrick Dewael (K) en mevrouw Sabine Laruelle (S)
7-146/1
p. 1-10 7-146/1 p. 1-10 (PDF)
Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit (3-4486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6078 3-63 p. 6078 (PDF)
Personeel - Federale administratie - Monitoring - Controle e-mails en surfgedrag - Afluisteren telefoongesprekken - Privacy - Klachten - Evaluatie (5-8829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8829
Personen met een handicap - Arbeidsparticipatie - Evolutie - Maatregelen (5-1250)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1250
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-3170)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3170
Personen met een handicap - Federale overheidsdiensten - Tewerkstelling - Quotum - Situatie einde 2010 - Gevolgen (5-5224)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5224
Personen met een handicap - Openbaar federaal ambt - Quotum van 3 % (4-3974)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3974
Plantenfonds (4-4113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4113
Prijsaanduidingen en betalingsmethodes bij fitnesscentra (Inbreuk op de wet op de handelspraktijken) (4-207)      
  Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
4-24
p. 18-20 4-24 p. 18-20 (PDF)
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn (5-3714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3714
Printvriendelijke websites - Verspilling papier - Milieubewustzijn (5-5023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5023
Procedure van de stemming      
  7-12
p. 53 7-12 p. 53 (PDF)
  7-13
p. 19 7-13 p. 19 (PDF)
  7-13
p. 27 7-13 p. 27 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Cel Event Support - Ontbreken van inventarissen - Maatregelen (4-6500)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6500
Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Ongeldige taalkaders - Maatregelen (4-4742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4742
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Consumentenzaken - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2007)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2007
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Niet betaalde facturen - Bedragen (4-2006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2006
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Wetenschappelijke instellingen - Ontbreken van actuele taalkaders - Conflict met de Vaste Commissie voor taaltoezicht (VCT) (5-3019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3019
Provisiefonds geneesmiddelen (4-4114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4114
REACH - Proefdieren - Aantallen - Alternatieven (4-4307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4307
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-3403)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3403
Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen - Samenwerking - 2010 (5-5226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5226
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004 (3-2085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2620 3-35 p. 2620 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2005 (3-5116)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7073 3-69 p. 7073 (PDF)
Raad voor de Mededinging - Werking - Resultaten (5-5518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5518
Radio-isotopen voor medische doeleinden - Tijdelijk tekort (4-1610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1610
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-142 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-8
p. 4-5 7-8 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-173 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-12
p. 6 7-12 p. 6 (PDF)
  Opmerkingen over de lijst van de in overweging te nemen voorstellen - Kerntaken van de Senaat
7-32
p. 13-14 7-32 p. 13-14 (PDF)
Regering in lopende zaken - Uitblijven van uitvoeringsbesluiten - Aantallen (5-528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-528
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-6001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8593-8594 3-79 p. 8593-8594 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 473 3-7 p. 473 (PDF)
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van een controlesysteem (4-3682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3682
Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (4-5119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5119
Rekenhof - BELNET, Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis - Laattijdig overzenden van rekeningen (4-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1156
Rekenhof - Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) - Overzenden rekeningen (4-1158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1158
Rekenhof - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Laattijdige overzending van de rekeningen (4-1179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1179
Rekenhof - Landbouw - Eindrekeningen over geldvoorschotten - Laattijdig doorsturen (4-3589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3589
Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Concrete maatregelen (4-3510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3510
Rijksdienst voor de Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4609)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4609
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) - Gewestelijke diensten - Personeel - Statistieken (Gebruik der talen) (3-2440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3126-3127 3-40 p. 3126-3127 (PDF)
Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1573)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1762-1763 3-27 p. 1762-1763 (PDF)
Roken - Aankoop van sigaretten door min-16-jarigen (4-1382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1382
Ronddeling en mededeling van de parlementaire stukken      
  Uitvoering van de beslissing van het Bureau van 4 november 2019 - Beperking van de verspreiding van papieren documenten
7-5
p. 31-32 7-5 p. 31-32 (PDF)
Ruimtevaartactiviteiten - Middelen - Aanwending (5-1667)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1667
Rusland - Importverbod voor kippenvlees - Protectionisme - Maatregelen (4-7164)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7164
Rusthuizen - Betalen van auteursrechten - SABAM (4-198)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-198
Rwanda - Genocidairs - Verblijf in België - Straffeloosheid (4-4951)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4951
Salmonella - Besmet voedsel - Test - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Procedures (5-9317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9317
Sanitair Fonds (Fonds voor gezondheid en kwaliteit van dieren en dierlijke producten) (4-4115)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4115
Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle (5-10230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vermeulen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10230
Schijnzelfstandigen - Onderdanen van de Europese Unie - Aanvragen - Schrappingen (5-10285)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10285
Schmallenbergvirus - Schapen - Misvormingen bij lammeren - Cijfers - Actieplan - Onderzoek (5-5983)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5983
Schmallenbergvirus - Verspreiding - Belgische veehouderijen - Strijd - Preventie - Maatregelen (5-5833)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thibaut aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5833
Schuifpoorten - Veiligheid - Controle (4-3037)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Gaever aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3037
Sector vqn de meubelkleinhandel - Gedwongen verkoop - Strijd - Ondernemingen in overtreding - Kruispuntbank ondernemingen - Schrappen van de lijst (5-3505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3505
Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de Belgische ontwikkelingssamenwerking en verkrachtingen als oorlogswapen in Oost-Congo (4-40)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw, belast met Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 6-10 4-6 COM p. 6-10 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - Efficiëntie (3-228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Serreteelt - Vermindering van de broeikasemissies - Pilootprojecten - Stimulansen en subsidies (4-903)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-903
Service de documentation en agronomie tropicale et développement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium (4-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-479
Service de documentation en agronomie tropicale et développement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium (4-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-646
Slachthuizen - Kleine structuren - Normen opgelegd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Kostprijs - Aanzienlijke investeringen - Aanpassing van de normen - Financiële steun (4-6345)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6345
Slechtzienden en blinden - Musea - Voorbeeld uit het Guggenheim Museum - Interactieve benadering (5-2557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2557
Sms - Zwendel - Betalend nummer - Zichtbaarheid (4-426)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-426
Sociale Inspectiediensten - Informatiedoorstroming - Bestrijding sociale fraude - Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn - Cijfers (5-3927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 5-3927
Sociale Zekerheid - Administratieve beslissingen- Intrekking (5-5731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5731
Sociale Zekerheid - Afstand van terugvordering - Onverschuldigde betalingen (5-5734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5734
Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiële vergissing (5-5733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5733
Sociale Zekerheid - Inning van de intresten (5-5732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5732
Sociale Zekerheid - Inning van interesten (5-5735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5735
Sociale Zekerheid - Terugvorderingen van onverschuldigd betaalde bedragen (5-5730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Faes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5730
Sociale rechters - Benoemingen - Regering in lopende zaken (5-2616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2616
Sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen - Audit (5-5922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5922
Sociale zekerheidsschulden van zelfstandigen - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringregeling - Uitblijven van het nodige uitvoeringsbesluit (5-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1687
Speciaal Fonds bestemd tot dekking van allerhande werkingskosten van het Centrum voor Informatieverwerking (4-4072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4072
Sperperiode - Praktijken van de ZEB-winkels - Klacht van het Neutraal syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie - Eventuele verscherpte controles (5-2681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2681
Starterskrediet - Microfinanciering (4-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1614
Stocletpaleis - UNESCO - Werelderfgoed van de mensheid - Erkenning - Gevolgen - Wetenschappelijk onderzoek - Internationale verplichtingen van de Belgische Staat - Maatregelen (4-6787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Persoons aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6787
StopArmoede.Nu - Maatschappelijk kwetsbare mensen - Overheid - Communicatie - Formulieren - Procedures - Begrijpbaarheid - Vereenvoudiging - Beleid - Middelen - Resultaten (5-7068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7068
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - Juridisch Statuut - Personeelskader (4-3307)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3307
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 247 3-3 p. 247 (PDF)
Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs) (4-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-326
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 879-880 3-13 p. 879-880 (PDF)
Tankstations langs de autosnelweg - Niet-toegelaten alcoholische dranken - Controle (5-6908)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6908
Thuiswerk - Diensten van de minister of staatssecretaris - Cijfers - Maatregelen (5-8147)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8147
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-5049
Toeristische centra - Zondagsopening - Harmonisatie van de bestaande koninklijke besluiten (4-5738)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5738
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Sabine Laruelle) (2019 BZ)      
  7-3
p. 6-7 7-3 p. 6-7 (PDF)
Toespraak van de voorzitster van de Senaat (Mevrouw Sabine Laruelle) (2019-2020)      
  Rol van de Senaat - Representatieve democratie - Oprichting van een vaste commissie inzake democratische vernieuwing en burgerparticipatie
7-4
p. 8-9 7-4 p. 8-9 (PDF)
Topambtenaren - Materiële en financiële voordelen (Reglementaire bepalingen - Vaststelling en terugbetaling van de kosten - Kredietkaart - Begrotingspost) (3-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 880 3-13 p. 880 (PDF)
Transvetten - Substituut voor verzadigde vetten - Verplichte verlaging in de voedingssector (4-5141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Ermen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-5141
Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken (4-491)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-491
Unesco - Wereldcultuurerfgoed - Belgische keuken (4-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-647
VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap - Implementatie (4-3996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Stevens aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3996
Vakantieopvang georganiseerd binnen het ministerieel departement voor de kinderen van personeelsleden (5-22)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-22
Vakbonden - Syndicale vaste afgevaardigden - Terugvorderingen voor uitbetaalde wedden (5-10841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10841
Vakbonden - Syndicale vorming - Bijdragen door instellingen, diensten of agentschappen - Gebrek aan transparantie (5-782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-782
Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) - Vragen om advies - Inhoud - Gevolg (4-2066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-2066
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-85)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 117 3-1 p. 117 (PDF)
Vaste Commissie voor taaltoezicht - Vragen om advies (3-5368)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7545-7546 3-71 p. 7545-7546 (PDF)
Vastgoedmakelaars - Beschuldigingen van vermeende wanpraktijken - Antwoord van de minister op de bekommernissen van het Beroepsinstituut (5-2309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Homans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2309
Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen (5-1685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1685
Vastgoedmakelaars - Dienstverlenende intellectuele beroepen - Tuchtrechtelijke beslissingen (5-4489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-4489
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving (5-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1282
Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Multidisciplinaire Hormonencel (5-7714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7714
Veeteelt - Schapen en runderen - Blauwtongziekte - Preventieve maatregelen (4-3234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Leterme aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3234
Veevoederbedrijven - Kartelvorming - Onderzoek - Schade bij Belgische landbouwbedrijven (4-6660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6660
Vennootschapsbijdrage - Terugbetaling van niet-verschuldigde bijdragen (Jaarlijkse bijdragen bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Vrijstelling in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening) (3-3271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4335-4336 3-50 p. 4335-4336 (PDF)
Vennootschapsbijdrage bestemd voor het sociaal statuut der zelfstandigen - Omzetting naar een sociale bijdrage (die sociale rechten oplevert) (3-5299)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7271-7272 3-70 p. 7271-7272 (PDF)
Verboden en vervallen producten - Controle - Resultaten - Overhevelen van de bevoegdheid naar het lokaal beleidsniveau (5-2497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2497
Vergiftigde Chinese melk (4-1655)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1655
Verkoop van nieuwe producten - Dossiers om toelating te krijgen - Weigeringen (verrijkte voedingdmiddelen) (4-1267)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1267
Vervangende ondernemer - Zelfstandigen - Evolutie (5-3348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Durnez aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3348
Verwijlinteresten - Maatregelen ter voorkoming (3-4922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6560 3-66 p. 6560 (PDF)
Verwijzing naar artikel 56-2, derde lid van het Reglement van de Senaat: Verwerping in commissie - procedure in plenaire      
  7-11
p. 15-16 7-11 p. 15-16 (PDF)
Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques (4-987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-987
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de evaluatie van de staatkundige hervormingen sinds 1970, met het oog op een inventarisatie van en een onderzoek naar een efficiëntere en effectievere bevoegdheidsverdeling, werking van de instellingen en samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten (7-115)      
  Verzoek van de heer Bert Anciaux, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heer Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers en de heer Julien Uyttendaele
7-115/1
p. 1-9 7-115/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-110/1)
7-5
p. 5-19 7-5 p. 5-19 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de regionale methodes van afvalscheiding en afvalbestrijding, alsook de evolutie naar een circulaire economie voor platic verpakkingen en sigarettenfilters (7-164)      
  Verzoek van de heren Philippe Dodrimont, Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer Rik Daems, de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch en Nadia El Yousfi en de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens
7-164/1
p. 1-12 7-164/1 p. 1-12 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een vergelijking van de verschillende stelsels van duaal leren in België en in het buitenland teneinde de ideeën hierover te bundelen en de werking ervan te optimaliseren (7-140)      
  Verzoek van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez, de dames Fatima Ahallouch, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi en Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht en Katia Segers
7-140/1
p. 1-9 7-140/1 p. 1-9 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Verzoek van mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Orry Van de Wauwer, Bert Anciaux en Kurt De Loor en de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Anne-Catherine Goffinet
7-172/1
p. 1-5 7-172/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de algemene evaluatie van de effectieve resultaten van de "drugswet" van 24 februari 1921 wat de doeltreffendheid van het drugsbeleid betreft, meer bepaald inzake cannabis (7-225)      
  Verzoek van de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Celia Groothedde, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-225/1
p. 1-15 7-225/1 p. 1-15 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de ideologische en filosofische alarmbelprocedure (Verenigbaarheid van de procedure met de autonomie van de deelstaten - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de toetsing door het Grondwettelijk Hof - Verhouding tussen de ideologische en filosofische alarmbelprocedure en de adviesfunctie van de afdeling Wetgeving van de Raad van State - Samenhang van de Federale Staat - De alarmbelprocedure en de bevoegdheidsverdeling - Procedurele vragen) (7-295)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Steven Coenegrachts, Rik Daems, Tom Ongena en Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen en Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Karin Brouwers, de heer Orry Van de Wauwer, de dames Maud Vanwalleghem en France Masai en de heer Fourat Ben Chikha
7-295/1
p. 1-10 7-295/1 p. 1-10 (PDF)
  Verslag van mevrouw Cathy Coudyser, de heer Bert Anciaux en de dames Sabine Laruelle en Karin Brouwers
7-295/2
p. 1-22 7-295/2 p. 1-22 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de noodzaak om ons democratisch systeem te moderniseren door de representatieve democratie aan te vullen met meer burgerparticipatie (7-117)      
  Verzoek van de heren Alexander Miesen, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Philippe Courard en André Frédéric en mevrouw Latifa Gahouchi
7-117/1
p. 1-9 7-117/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-117/1)
7-5
p. 20-31 7-5 p. 20-31 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
Vissen - Invoer - Strijd tegen de illegale vangsten - Verordening (EG) nr. 1005/2008 van de Raad van 29 september 2008 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 - Belgische controleautoriteit - Aanwijzing- Vertraging (4-6987)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6987
Visvoer - Diermeel van niet-herkauwers - Europese regelgeving - Veiligheid van de voedselketen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Risico's - Verdere versoepeling (5-8395)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8395
Vlaams Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6438
Vleeskuikens - Productie - Kippenkeurmerk Belplume - Controle kwaliteitslabels - Wetgeving - Inbreuken (5-8608)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8608
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels (4-501)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-501
Vleeswaren - Aanwezigheid van pesticiden en residuen - Controle - Maatregels (4-649)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-649
Vliegreizen - Korte afstanden - Richtlijnen voor regeringsleden en administratie (4-1458)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1458
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 673-674 3-10 p. 673-674 (PDF)
Voedingsmiddelen - Azo-kleurstoffen - Gevaar voor de volksgezondheid (4-925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-925
Voedingsmiddelen - Etikettering - Vermelding land van oorsprong - Europese verordening ter discussie - Melk en vlees in bereidingen - Effectenstudie van de Europese Commissie (5-2831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2831
Voedingswaren - Aanwezigheid van het norovirus - Gevolgen voor de volksgezondheid - Controles door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) (5-1768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1768
Voedsel van gekloonde dieren - Aanbrengen van een label - Houding van België (5-1977)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1977
Voedselbanken - Aantal aanvragen (5-3051)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3051
Voedselbanken - Aantal aanvragen (5-5022)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5022
Voedselfraude (o.a. producten van lage kwaliteit als topproducten verkocht) (3-1911)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-188
p. 68-70 3-188 p. 68-70 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 58-60 3-190 p. 58-60 (PDF)
Voedselfraude - Europese maatregelen - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Middelen - Boetes - Bijkomende maatregelen (5-10518)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10518
Voedselfraude Duitsland - Diepvriesvis - Toevoeging van water - Consumentenbedrog - Invoer (5-8624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8624
Voedselketen - Autocontrolesysteem (4-1201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1201
Voedselketen - Rattenvlees - Hondenvlees - Aanwijzingen - Alyn Smith - Testen - Maatregelen (5-8397)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8397
Voedseloverschotten - Wegschenken van voedsel - Aanmoedigen van winkelketens - Aanpassing wetgeving (5-8322)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8322
Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Budgettaire krapte - Controles - Boetes (5-10521)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10521
Voedselveiligheid en volksgezondheid - Toelaten van het gebruik van diermeel - Controle - Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (5-1637)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1637
Voorbereiding van wetgeving - Juridische bijstand - Beroep op advocaten(kantoren) (3-6022)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8681 3-80 p. 8681 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8984-8985 3-82 p. 8984-8985 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Toepassing artikel 39,8° van het reglement - Verdagen naar een volgende vergadering - Bespreking - Stemming bij zitten en opstaan over de wijziging van de agenda
7-6
p. 14-16 7-6 p. 14-16 (PDF)
  Debat over de procedure tot stemmen - Samenstelling van het Hof
7-7
p. 12-17 7-7 p. 12-17 (PDF)
  Eerste geheime stemming (17 januari 2020)
7-7
p. 17-18 7-7 p. 17-18 (PDF)
  Debat
7-10
p. 21-25 7-10 p. 21-25 (PDF)
  Eerste geheime stemming (15 mei 2020)
7-10
p. 25-27 7-10 p. 25-27 (PDF)
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor drie ambten van Nederlandstalig staatsraad en een ambt van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (7-460)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-460/2
p. 1-6 7-460/2 p. 1-6 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor vijf ambten van Franstalig staatsraad bij de Raad van State (7-463)      
  Verslag van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Karl Vanlouwe
7-463/2
p. 1 7-463/2 p. 1 (PDF)
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding (4-7584)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7584
Voorstel tot wijziging van de artikelen 8, 14 en 75 van het Reglement van de Senaat (Verkiezing van de Voorzitter van de Senaat - Kleinere fracties) (7-72)      
  Procedure van stemming
7-13
p. 19 7-13 p. 19 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Nieuwe termijn voor een vernietigingsberoep bij het Grondwettelijk Hof nadat een Europese norm nietig werd verklaard door het Hof van Justitie) (7-235)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Bert Anciaux en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Celia Groothedde, Sabine Laruelle en France Masai
7-235/1
p. 1-4 7-235/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 92bis, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de artikelen 4, § 3, en 11 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten inzake verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (Invoering van een kilometerheffing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (7-216)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Sabine Laruelle en de heer Jean-Paul Wahl
7-216/2
p. 1-6 7-216/2 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen (Wezens met gevoel) (7-481)      
  Verslag van de dames Sabine Laruelle en Celia Groothedde
7-481/2
p. 1-17 7-481/2 p. 1-17 (PDF)
Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-837)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne, de heren Steven Coenegrachts, Tom Ongena en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Latifa Gahouchi en Annick Lambrecht en de heer Bert Anciaux
7-267/1
p. 1-11 7-267/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van de ziekte van Alzheimer en aanverwante ziekten (7-483)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Rik Daems en Philippe Dodrimont, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Georges-Louis Bouchez, mevrouw Véronique Durenne en de heren Jean-Paul Wahl en Gregor Freches
7-483/1
p. 1-20 7-483/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland (7-125)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl en Rik Daems
7-125/1
p. 1-5 7-125/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, de dames Véronique Durenne en Hélène Ryckmans en de heren Julien Uyttendaele en Tom Ongena
7-199/1
p. 1-7 7-199/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren (7-430)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Annick Lambrecht, de heren Laurent Léonard en Orry Van de Wauwer, de dames Els Ampe en Véronique Durenne, de heer Gregor Freches, mevrouw Sabine Laruelle en de heer Philippe Dodrimont
7-430/1
p. 1-11 7-430/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van lgbti-personen in Polen (7-160)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Stephanie D'Hose
7-160/1
p. 1-7 7-160/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  De heer Bert Anciaux vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-12
p. 6 7-12 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Rik Daems en mevrouw Latifa Gahouchi
7-211/1
p. 1-9 7-211/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Fourat Ben Chikha, de dames Latifa Gahouchi en Sabine Laruelle, de heren Orry Van de Wauwer, Tom Ongena en Bert Anciaux en mevrouw Hélène Ryckmans
7-368/1
p. 1-5 7-368/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Stephanie D'Hose
7-159/1
p. 1-11 7-159/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Philippe Dodrimont en Georges-Louis Bouchez, de dames Véronique Durenne, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer en de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans
7-349/1
p. 1-14 7-349/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een betere aanpak van cyberpesten (7-229)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Kurt De Loor en mevrouw Latifa Gahouchi
7-229/1
p. 1-12 7-229/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater (7-465)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Ludwig Vandenhove, de dames Fatima Ahallouch en Els Ampe, de heren Philippe Dodrimont, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Gregor Freches en mevrouw Véronique Durenne
7-465/1
p. 1-14 7-465/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om artificiële intelligentie in de geneeskunde te ontwikkelen (7-389)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Gregor Freches en Philippe Dodrimont, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Jean-Paul Wahl en Georges-Louis Bouchez
7-389/1
p. 1-11 7-389/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Bert Anciaux en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw Karin Brouwers en de heer Julien Uyttendaele
7-185/1
p. 1-4 7-185/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om in België meer vrijwillige bloeddonoren te werven (7-284)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Alexander Miesen, mevrouw Véronique Durenne, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Latifa Gahouchi en de heren Fourat Ben Chikha en Steven Coenegrachts
7-284/1
p. 1-11 7-284/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (7-187)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen en Rik Daems en mevrouw Els Ampe
7-187/1
p. 1-8 7-187/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne, de heren Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Willem-Frederik Schiltz en Bert Anciaux en mevrouw Karin Brouwers
7-162/1
p. 1-8 7-162/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over partnergeweld (7-123)      
  Bespreking
7-12
p. 31-45 7-12 p. 31-45 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de Belgische koloniale geschiedenis op een pertinentere wijze te benaderen, over te brengen en toe te lichten (7-171)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-171/1
p. 1-12 7-171/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de neutraliteit en de onpartijdigheid van de overheidsbeambten te waarborgen en het dragen van opzichtige tekenen van een politieke, geloofs- of levensovertuiging tijdens de uitoefening van hun functie te verbieden (7-264)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Georges-Louis Bouchez, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen en mevrouw Véronique Durenne
7-264/1
p. 1-20 7-264/1 p. 1-20 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Jean-Paul Wahl, de dames Sabine Laruelle en Véronique Durenne en de heren Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-165/1
p. 1-9 7-165/1 p. 1-9 (PDF)
  Over de verzending naar commissie
7-11
p. 25 7-11 p. 25 (PDF)
Voorstel van resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten (7-300)      
  Voorstel van de heren Rik Daems, Rodrigue Demeuse en Jean-Frédéric Eerdekens, de dames Sabine Laruelle, Martine Fournier en Soetkin Hoessen en de heren Steven Coenegrachts, Kurt De Loor, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux
7-300/1
p. 1-16 7-300/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkening van de Palestijnse Staat door België (7-28)      
  Bespreking
7-11
p. 12-17 7-11 p. 12-17 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-141)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Véronique Durenne en de heren Alexander Miesen en Georges-Louis Bouchez
7-141/1
p. 1-7 7-141/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-144)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-144/1
p. 1-7 7-144/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (7-228)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Rik Daems, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle en de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen
7-228/1
p. 1-10 7-228/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om er een artikel 24bis in te voegen dat het leren van een andere landstaal verplicht maakt tijdens de periode van het basisonderwijs en het voltijds secundair onderwijs (7-380)      
  Voorstel van de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez en Gregor Freches, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Jean-Paul Wahl en Philippe Dodrimont en mevrouw Véronique Durenne
7-380/1
p. 1-6 7-380/1 p. 1-6 (PDF)
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) - Fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen in het jaar van pensionering (3-5170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7268-7269 3-70 p. 7268-7269 (PDF)
Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen - Voortgezette verzekering - Bijdragen (5-9084)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9084
Vrouwelijke zelfdstandigen - Kraamcheques (3-6126)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8449-8450 3-78 p. 8449-8450 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Terugbetaling in geval van verlies of diefstal (3-5774)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8078 3-75 p. 8078 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Toekenningstermijn (3-5770)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8076-8078 3-75 p. 8076-8078 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Toekenningsvoorwaarden (3-5768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8073-8076 3-75 p. 8073-8076 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Moederschapshulp - Dienstencheques - Uitwisseling (3-5772)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8078 3-75 p. 8078 (PDF)
Vrouwelijke zelfstandigen - Toekenning van moederschapshulp - Dienstencheques - Adoptie (5-9797)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9797
Waals Gewest - Nachtwinkels - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Controles - Resultaten (5-6437)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanlouwe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6437
Wensen (2019-2020)      
  Vakantiewensen
7-12
p. 56 7-12 p. 56 (PDF)
Werklozen -Verschil in de behandeling - Beroepsstatuut van de echtgenoot - Zelfstandige echtgenoot (5-1589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1589
Werkvloer - Openbare diensten en overheidsbedrijven - Holebi's - Transseksuelen - Problemen - Coming-out - Pestgedrag - Evolutie inzake tolerantie - Maatregelen (5-10757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10757
Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen - Aanvragen - Doeltreffendheid - Stand van zaken (5-7652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7652
Wet van 11 mei 2003 op de eenheid van loopbaan - Uitvoeringsbesluiten (4-1220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1220
Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van de openbare markten - Deur-aan-deur-verkoop - Erkenning van menslievende manifestaties (3-1857)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2270-2271 3-32 p. 2270-2271 (PDF)
Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen (3-2497)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3329-3330 3-42 p. 3329-3330 (PDF)
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur - Taalkaders - Gebrek aan evenwicht tussen Franstaligen en Nederlandstaligen - Maatregelen (4-4607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4607
Wetenschappelijk onderzoek - Financiering met openbare middelen - Toegankelijkheid (4-4227)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-4227
Wetenschappelijk onderzoek - Openbare toegankelijkheid (4-4141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4141
Wetenschappelijk onderzoek - Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek - Toepassing in België (4-6508)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6508
Wetenschapsbeleid - Programma's ter ondersteuning van de politieke besluitvorming - Toekomstvisie - Heroriëntering en herdefiniëring - Bevoorrechte thema's (4-7402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7402
Wetenschapsbeleid - Samenwerking met gemeenschappen en gewesten - Innovatiescore van België en Europa - Resultaten van het Belgische voorzitterschap (5-1197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-1197
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-171)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 118 3-1 p. 118 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-415
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (4-734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-734
Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep (Mogelijk maken van de reglementering van dienstverlenende intellectuele beroepen die onder andere niet beschikken over het voldoende aantal beoefenaars om een Instituut te financieren zoals deze bedoeld in de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen - Zie ook doc. 3-1723) (3-1724)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen (Verhelpen aan een aantal ongewenste neveneffecten van het ingevoerde sociaal statuut voor de meewerkende echtgenoot teneinde te vermijden dat het bedrag van het geheel van de pensioenen van elk van de echtgenoten lager is dan het vroegere gezinspensioen) (3-1293)      
  Algemene bespreking
3-137
p. 26-29 3-137 p. 26-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten (Franchising - Vastleggen van een aantal regels omtrent de precontractuele fase zodat geen essentiële of belangrijke informatie wordt onthouden) (3-1292)      
  Algemene bespreking
3-134
p. 45-49 3-134 p. 45-49 (PDF)
Wetsontwerp dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (I) (Werking Raad van State en administratieve rechtscolleges - Adviezen Raad van State betreffende de besluiten genomen in uitvoering van beide volmachtwetten) (7-152)      
  Algemene bespreking
7-9
p. 4-14 7-9 p. 4-14 (PDF)
  Onmiddellijke behandeling in plenaire (artikel 53, tweede lid van het reglement)
7-9
p. 4 7-9 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Financiering - Wijziging wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1954 en wet 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen) (3-2025)      
  Algemene bespreking
3-204
p. 31-35 3-204 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Toekenning van een legaal statuut aan de foorkramers [erkenning van hun activiteit en eenduidig stelsel van toewijzing van standplaatsen op kermissen] en actualisering van de wetgeving op de ambulante activiteiten teneinde de sector de nodige middelen te verschaffen om de crisis waarin hij thans verkeert het hoofd te bieden) (3-1112)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen (3-838)      
  Algemene bespreking
3-170
p. 5-11 3-170 p. 5-11 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen voor hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein) (Oprichting bij het RIZIV van een Compensatiefonds) (3-386)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken (3-280)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 49-63 3-110 p. 49-63 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten (Leurkaart - Versoepeling van de reglementering en vereenvoudiging van de formaliteiten - Personen die als helper, werknemer of familielid bij de onderneming betrokken zijn) (3-885)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot bepaling van de beginselen voor de loting van natuurlijke personen voor de gemengde commissies en de burgerpanels op initiatief van de Senaat (7-456)      
  Voorstel van de heer Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose, France Masai, Latifa Gahouchi, Sabine Laruelle en Karin Brouwers en de heer Fourat Ben Chikha
7-456/1
p. 1-13 7-456/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie (7-130)      
  Amendementen nrs 1 tot 16 van mevrouw Sabine Laruelle c.s.
7-130/2
p. 1-10 7-130/2 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben (Curiosamarkten, rommelmarkten of "brocante") (3-290)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 43-52 3-112 p. 43-52 (PDF)
Winkeldiefstallen - Geïntegreerd beleid - Rol van de buurtinformatienetwerken (4-6944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Claes aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6944
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (4-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7539
Winkeliers - Verplichting om briefjes van vijfhonderd euro te aanvaarden - Veiligheid - Kostprijs (5-84)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-84
Winkelopeningstijden - Erkenning van gemeenten als toeristisch centrum (3-3972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5360-5361 3-59 p. 5360-5361 (PDF)
Winterkoopjes - Omzet - Begindatum koopjes - Concurrentie tussen steden aan de landsgrenzen - Europese harmonisering (4-7071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Defraigne aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-7071
Winterweer - Economische schade - Bedragen - Compensaties (5-682)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-682
World Health Organisation (WHO) - Antibiotica - Veeteelt - Resistentie (5-6038)      
  Schriftelijke vraag van de heer Tommelein aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6038
Zelfstandige activiteit - Stopzetting omwille van ongeschiktheid of ziekte - Gelijkstelling voor het openen van pensioenrechten (4-4211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4211
Zelfstandige activiteiten - Tegenstrijdige berichten - Cijfers - Maatregelen (Sociale zekerheidsstelsel) (3-2197)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2742-2744 3-36 p. 2742-2744 (PDF)
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens (5-11086)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11086
Zelfstandige in bijberoep - Pensioenrechten - Cijfergegevens (5-8315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-8315
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-3239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3239
Zelfstandige in bijberoep - Sociale bijdragen - Pensioenrechten (5-5113)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5113
Zelfstandige in bijberoep - Voorwaarden - Tijdelijke arbeidscontracten - Interimcontracten - Knelpunten (5-9085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-9085
Zelfstandige jonge moeders - Moederschapshulp - Gratis dienstencheques - Onderbenutting - Informatiecampagne (5-7392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7392
Zelfstandigen - Bedrijfsleiders - Sociale bijdragen - Terugbetalingen - Belastingheffing - Verschil in behandeling (5-2909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2909
Zelfstandigen - Aansluiting bij sociaalverzekeringsfondsen (3-4540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6215 3-64 p. 6215 (PDF)
Zelfstandigen - Aansluitingen illegalen bij het RSVZ (Illegale zelfstandige activiteiten - Statistieken) (3-3174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4334-4335 3-50 p. 4334-4335 (PDF)
Zelfstandigen - Anticrisismaatregelen - Einde - Gevolgen - Voorstellen van de Union des Classes moyennes (UCM) (5-398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-398
Zelfstandigen - Arbeidsongeschiktheid - "Mensualisering" van de sociale bijdragen (3-3884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140-5141 3-57 p. 5140-5141 (PDF)
Zelfstandigen - Beroepsallergie - Sociaal vangnet (4-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1647
Zelfstandigen - Faillissement - Toekenning van een werkloosheidsuitkering (4-1897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1897
Zelfstandigen - Geen recht op vaderschapsverlof - Alternatieve oplossingen - Dienstencheques (4-7445)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7445
Zelfstandigen - Gemengde loopbaan - Rustpensioen - Overlevingspensioen - Cumulatie (5-5175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-5175
Zelfstandigen - Hinder door werken op het openbaar domein - Inkomenscompensatievergoedingen - Uitgekeerde bedragen - Hoog bedrag voor de provincie Henegouwen (5-2651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2651
Zelfstandigen - Inkomenscompensatie aan zelfstandigen - Openbare werken - Overgangsmaatregelen (3-7748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10738 3-90 p. 10738 (PDF)
Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoeding ten gevolge van werken - Evaluatie (4-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 4-347
Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoedingen in geval van werken - Bedragen (4-4210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Somers aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4210
Zelfstandigen - Invaliditeitsuitkeringen (3-4608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6215-6216 3-64 p. 6215-6216 (PDF)
Zelfstandigen - Meewerkende echtgeno(o)t(e) - Ongehuwde helpers - Statuut (4-6698)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6698
Zelfstandigen - Moederschaps- en vaderschapsverlof (5-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Miller aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-347
Zelfstandigen - Niet-naleving van sluitingstijden en rustdagen (3-3898)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5141-5142 3-57 p. 5141-5142 (PDF)
Zelfstandigen - Openbare werken - Hinder - Inkomenscompensatievergoeding (4-6406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fontaine aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6406
Zelfstandigen - Pensioenen - Aanvullende verzekering tegen kleine risico's - Aftrek (Mogelijkheid van een plafonnering van de bijdragen van de vrije verzekering inzake kleine risico's voor de gepensioneerden) (3-1646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1764-1765 3-27 p. 1764-1765 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Hervatting van een beroepsbezigheid (na de pensionering) (3-5737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7845-7847 3-73 p. 7845-7847 (PDF)
Zelfstandigen - Pensioenen - Uitstel van de verhoging (3-3973)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5284 3-58 p. 5284 (PDF)
Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen (5-106)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-106
Zelfstandigen - Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen - Dagvaardingen in faillissement - Aantallen - Organisatie van een rondvraag bij de sociale verzekeringsfondsen (5-329)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-329
Zelfstandigen - Sociaal statuut - Vennootschapsbijdrage (3-6471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-85
p. 9352-9354 3-85 p. 9352-9354 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale Zekerheid - Schulden - Kwijtschelding - Minnelijke aanzuiveringsregeling - Koninklijk besluit (5-3351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3351
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Berekening (Ongelijke behandeling tussen zelfstandigen en werknemers - Aanpassing KB 20 juli 1971) (3-6263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8988 3-82 p. 8988 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Uitstel van betaling bij bepaalde rampen (3-5963)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8525-8526 3-79 p. 8525-8526 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8738-8740 3-80 p. 8738-8740 (PDF)
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling (5-3005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-3005
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling - Aanvragen (4-7334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7334
Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstellingen - Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen - Werking - Cijfers (5-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer du Bus de Warnaffe aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-1206
Zelfstandigen - Sociale verzekeringskas - Schijnaansluitingen - Administratieve boetes - Programmawet van 27 december 2012 (5-10557)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Padt aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10557
Zelfstandigen - Statuut van de meewerkende echtgenoot - "Indeplaatsstelling" (Nieuw statuut - Oude gevallen van indeplaatsstelling om een gezinspensioen te vestigen) (3-2966)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3762-3763 3-45 p. 3762-3763 (PDF)
Zelfstandigen - Stelsel van vervangende ondernemers – Resultaten (5-51)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-51
Zelfstandigen - Vaderschapsverlof - Vaderschapshulp - Toekenning van dienstencheques (5-506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-506
Zelfstandigen - Vrijstelling van sociale bijdragen - Cijfergegevens (5-2157)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2157
Zelfstandigen - Woning - Onbeslagbaarheid - Evaluatie (5-50)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-50
Zelfstandigen in bijberoep (3-4757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6561 3-66 p. 6561 (PDF)
Zelfstandigen in bijberoep - Aantallen - Sociale bijdragen (5-2465)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 5-2465
Zelfstandigen in bijberoep - Ambtenaren - Werknemers - Duur - Uitkeringsgerechtigde werklozen (5-7691)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vastersavendts aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-7691
Zelfstandigen in bijberoep - Bijdragen aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Aanpassingen (4-3552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Den Driessche aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-3552
Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging (4-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-478
Zelfstandigen in bijberoep - Sociale bijdragen - Verhoging (4-645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-645
Zelfstandigen in bijberoep - Statuut en reglementering (3-1836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2269-2270 3-32 p. 2269-2270 (PDF)
Zilverfonds - Doelstelling - Mislukking van het project (4-6273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6273
Zondagswinkelen aan de kust (Nieuw koninklijk besluit van kracht sinds 3 juli 2007) (4-158)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Sabine Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw en aan de heer Josly Piette, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Josly Piette, minister van Werk
4-20
p. 54-55 4-20 p. 54-55 (PDF)
Zonne-energie - Concentrating Solar Power-technologie - Afrika (4-4253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-4253
Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - Enquête van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen (4-6330)      
  Schriftelijke vraag van de heer Seminara aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-6330
Zwakke doelgroepen - Chronische psychiatrische patiënten - Tewerkstellingsbeleid (3-4725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6401 3-65 p. 6401 (PDF)
Zwartwerk - Zelfstandigen - Bouwsector - Sociale inspectie (Inspectiedienst van de RSVZ) (3-1711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1999-2000 3-29 p. 1999-2000 (PDF)
brucellose (5-6614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Fourny aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6614
de aanbevelingen inzake visconsumptie in België (5-11265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Tilmans aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11265
de bekendmaking van de lijst van restaurants en snackbars die de normen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen overtreden (5-11264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11264
de extended-spectrum bèta-lactamase-vormende bacteriën in kippenvlees (5-10961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Franssen aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10961
de gelijkstelling van de studieperiode van een zelfstandige in hoofdberoep (5-11263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Khattabi aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-11263
de inbreuken op de tabakswetgeving (5-10246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ide aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10246
de voorstellen van vereenvoudiging ten voordele van kleine ambachtelijke producenten (5-10962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Winckel aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10962
het vervroegd pensioen (5-6615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Rompuy aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-6615
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999