Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6413

van Peter Van Rompuy (CD&V) d.d. 5 juni 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Ondernemerschapsgraad - Ondernemingsgeest - Bevordering - Plan "KMO's en zelfstandigen 2012"

kleine en middelgrote onderneming
steun aan ondernemingen
ondernemer
ondernemingsgeest
zelfstandig beroep

Chronologie

5/6/2012Verzending vraag
12/7/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6413 d.d. 5 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit cijfers blijkt dat de ondernemerschapsgraad in BelgiŽ 7 % bedraagt. Hiermee scoort BelgiŽ onder het Europees gemiddelde van 12 %. Slechts 30 % van de Belgen zegt bereid te zijn voor eigen rekening te willen werken, dit tegenover gemiddeld 45 % in de Europese Unie. Bovendien denkt slechts 13 % van de Belgen dat zij bekwaam zijn om bedrijfsleider te zijn, dit tegenover 28 % in de Europese Unie.

Ondernemingsgeest is nochtans belangrijk. KMO's zijn immers de motor van onze Belgische economie. Zij genereren bijna 60 % van de toegevoegde waarde van onze economie en meer dan 65 % van de tewerkstelling.

Graag had ik van de minister geweten welke concrete maatregelen in het plan "KMO's en zelfstandigen 2012" bedoeld zijn om de ondernemingsgeest in BelgiŽ te doen stijgen.

Antwoord ontvangen op 12 juli 2012 :

In antwoord op de vraag van het geachte lid, kan ik bevestigen dat België achterop blijft hinken in de Europese unie (EU) wat betreft ondernemingsgeest

Sinds 2003 zet ik me in voor de aanmoediging van de oprichting van ondernemingen, door de durvers een sociale bescherming te bieden die die naam waardig is, of door het nemen van maatregelen gericht op het kader waarbinnen de ondernemers ontwikkelen, zoals de onvatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige of de mogelijkheid voor de vrije beroepen om hun beroep te beoefenen in het kader van een rechtspersoon.

Al deze maatregelen hebben een ding gemeen: het statuut van ondernemer aantrekkelijker maken.

Het Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO)-plan 2012 ligt in het verlengde van mijn beleid en beoogt een antwoord te bieden op de belangrijkste zorgen van de ondernemers of de kandidaat-ondernemers. Ik denk daarbij aan de toegang tot financiering onder billijke voorwaarden, de vermindering van de administratieve lasten, de versterking van de sociale bescherming, het tweedekansondernemerschap. Het plan behandelt ook een reeks belangrijke thema’s voor de competitiviteit van onze ondernemingen die, zonder een directe impact op de zin om te ondernemen, een effect zullen hebben op de onderneming in haar geheel, zoals het mogelijk maken voor de KMO’s om gemakkelijker aan te werven en hen de tools te geven om nieuwe markten te veroveren.

Toch moet ik verwijzen naar het onderwijs en de opleiding, die nog te weinig de nadruk leggen op het ondernemerschap in ons land. Dit heeft ongetwijfeld een negatief effect op de creatie van roepingen. Tot slot lijkt het me globaal noodzakelijk om te komen tot een mentaliteitswijziging: ondernemers die succesvol zijn, worden nog al te vaak scheef aangekeken, terwijl zij net als de KMO’s de motor zijn van onze economie.

Via al deze maatregelen die ik invoer, hoop ik zoveel mogelijk mensen te lokken naar het ondernemerschap. Mijn beleid op zich zal echter niet volstaan om de culture lacunes in dit opzicht te vullen.