S. 7-110 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news
Stephanie D'Hose    Els Ampe    Rik Daems    Willem-Frederik Schiltz    Carina Van Cauter    Fatima Ahallouch    Latifa Gahouchi    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Sabine Laruelle    Alexander Miesen    Gaëtan Van Goidsenhoven    Jean-Paul Wahl    Karin Brouwers    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    André Antoine    Anne-Catherine Goffinet    Fourat Ben Chikha    Stijn Bex    Rodrigue Demeuse    Soetkin Hoessen    France Masai    John Pitseys    Hélène Ryckmans    Chris Steenwegen    Farida Tahar   

desinformatie
informatieverslag
informatieverwerking
kunstmatige intelligentie
virtuele gemeenschap
massamedia
recht op informatie
sociale media

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-110/1 7-110/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 22/10/2019
7-110/2 7-110/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/10/2021
7-110/3 7-110/3 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 25/10/2021
7-110/4 7-110/4 (PDF) Hoorzittingen 25/10/2021
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
22/10/2019   Indiening van het verzoek Doc. 7-110/1 7-110/1 (PDF)
4/11/2019   Inschrijving op agenda Bureau
Het Bureau heeft ook al beslist naar welke commissie voor 2de fase procedure : commissie voor de Transversale Aangelegenheden.
22/11/2019   Inschrijving op agenda
22/11/2019   Algemene bespreking Hand. 7-5 Hand. 7-5 (PDF)
22/11/2019   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
22/11/2019   Opstellen informatieverslag
22/11/2019   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
19/11/2021   Inschrijving op agenda
19/11/2021   Algemene bespreking Hand. 7-24 Hand. 7-24 (PDF)
19/11/2021   Stemming (+30/-6/o9)
Stemming NL (14+/6-/6o) Stemming FR (15+/0-/3o)
Hand. 7-24 Hand. 7-24 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
22/11/2019   Verzending naar commissie
13/1/2020   Inschrijving op agenda
13/1/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Tom Ongena, Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch, Maaike De Vreese
13/1/2020   Bespreking
3/3/2020   Inschrijving op agenda
3/3/2020   Vergadering van de rapporteurs
3/3/2020   Bespreking
22/6/2020   Inschrijving op agenda
22/6/2020   Hoorzitting - De heer Peter Van Aelst, professor politieke wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen (UA); - De heer Nicolas Vanderbiest, Director of Operations, bij het agentschap Saper vedere.
22/6/2020   Gedachtewisseling
10/7/2020   Inschrijving op agenda
10/7/2020   Hoorzitting - Prof. dr. Lieven De Marez, Research director, Research Group for Media, Innovation and Communication Technologies, universiteit Gent; - Prof. dr. Michaël Opgenhaffen, Instituut voor Mediastudies, KULeuven; - Prof. dr. Chris Aalberts, depar
10/7/2020   Gedachtewisseling
5/10/2020   Inschrijving op agenda
5/10/2020   Hoorzitting - mevrouw Martine Simonis, Secretaris-generaal van de Association des Journalistes professionnels (AJP) en nationaal Secretaris van de Association générale des journalistes professionnels de Belgique (AGJPB); - de heer Pol Deltour, nationaal S
9/11/2020   Inschrijving op agenda
9/11/2020   Hoorzitting - Prof. Alexandre Bovet, Postdoctoral Researcher, ICTEAM, Université Catholique de Louvain (UCL); - Prof. Dr. Steve Paulussen, hoofddocent Media en Journalistiek, Universiteit Antwerpen.
27/11/2020   Inschrijving op agenda
27/11/2020   Hoorzitting - Prof. Dr. Ben O'Loughlin, hoogleraar internationale betrekkingen, Department of Politics and International Relations, Royal Holloway, University of London; - Dr. Sofia Collignon, Docent politieke communicatie, Department of Politics and Inte
18/1/2021   Inschrijving op agenda
18/1/2021   Hoorzitting - de heer Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering; - de heer Lutz Güllner, Head of Division Strategic Communications and Information Analysis, EEAS; - de heer Edo Haveman, manager openbaar beleid, Benelux, Facebook; - de heer Ma
1/2/2021   Inschrijving op agenda
1/2/2021   Hoorzitting - de heer Patrick Verniers, directeur, Service d'appui au Conseil supérieur de l'éducation aux médias; - Majoor Nathalie Ketelslegers, ministerie van Defensie.
22/2/2021   Inschrijving op agenda
22/2/2021   Hoorzitting - de heer Benjanmin Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media; - mevrouw Bénédicte Linard, Vice-President van de Regering van de Franse Gemeenschap, Minister van het Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten; - de heer Guy D
26/3/2021   Inschrijving op agenda
26/3/2021   Vergadering van de rapporteurs
26/3/2021   Regeling der werkzaamheden
7/5/2021   Inschrijving op agenda
7/5/2021   Vergadering van de rapporteurs
7/5/2021   Bespreking
31/5/2021   Inschrijving op agenda
31/5/2021   Vergadering van de rapporteurs
31/5/2021   Bespreking
18/6/2021   Inschrijving op agenda
18/6/2021   Vergadering van de rapporteurs
18/6/2021   Bespreking
2/7/2021   Inschrijving op agenda
2/7/2021   Vergadering van de rapporteurs
2/7/2021   Bespreking
12/7/2021   Inschrijving op agenda
12/7/2021   Vergadering van de rapporteurs
12/7/2021   Bespreking
25/10/2021   Inschrijving op agenda
25/10/2021   Stemming (+11/-2/o4) Doc. 7-110/2 7-110/2 (PDF)
25/10/2021   Aanneming
25/10/2021   Vertrouwen rapporteur
19/11/2021   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de eerste minister, aan de vice-eerstemin. en min. van Justitie, aan de voorz. van de Kamer, aan de min.-pres. en aan de voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 22/11/2019
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/11/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Aangenomen 13/1/2020, 3/3/2020, 22/6/2020, 10/7/2020, 5/10/2020, 9/11/2020, 27/11/2020, 18/1/2021, 1/2/2021, 22/2/2021, 26/3/2021, 7/5/2021, 31/5/2021, 18/6/2021, 2/7/2021, 12/7/2021, 25/10/2021