Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1480

van Paul Wille (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

M-government - Concrete toepassingen (Communicatie tussen de overheid en de burger via SMS)

mobiele telefoon
internet
bewustmaking van de burgers
massacommunicatie
betrekking tussen overheid en burger
hulp aan getroffenen
ramp door menselijk toedoen
natuurramp
mobiele communicatie

Chronologie

4/9/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008)
24/9/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1473
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1474
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1475
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1476
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1477
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1478
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1479
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1481
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1482
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1483
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1484
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1485
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1486
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1487
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1488
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1489
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1490
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1491
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1492
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1493
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1494

Vraag nr. 4-1480 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De techniek waarmee burgers tijdens rampen een waarschuwing krijgen via hun gsm wordt vanaf 2009 in Nederland landelijk toegepast. Met de techniek cell broadcast worden berichten verzonden naar alle gsm’s in een gebied. Telefoonnummers zijn daarbij niet nodig. Het alarmeringssysteem is de laatste jaren al in verscheidene Nederlandse steden getest. Dit is één van de vele concrete toepassingen van m-government. In sommige gevallen is deze vorm van communicatie via de gsm met sms de meest efficiënte. In Frankrijk wordt bij onrustwekkende verdwijningen van een kind dit systeem eveneens toegepast.

In Malta gaat de overheid nog een stap verder. Daar zorgde de overheid enkele jaren terug voor een centrale database waarin elke Maltees zich kon registeren en duidelijk kon maken in welke diensten hij of zij geïnteresseerd was. Zodra de informatie van de betrokken overheidsdiensten ter beschikking is, wordt het bericht via het intranet van de overheid doorgestuurd naar de centrale database en vandaar naar de mobiele operator.

Deze laatste levert ten slotte het bericht via sms af aan de juiste persoon. Maltezen ontvangen heden verschillende berichten en diensten vanuit de overheid op hun mobieltje.

Wie een klacht heeft ingediend omdat hij of zij bijvoorbeeld niet tevreden is over een bepaalde overheidsinstelling, wordt via zijn mobiele telefoon op de hoogte gehouden over de behandeling van die klacht.

Zo krijgen advocaten en medewerkers van rechtbanken een sms-bericht als de behandeling van een bepaalde zaak naar een andere datum verschuift, aldus de heer Scheen van de firma Mobistar. Toepassingen zijn er bij de vleet. Scholieren kunnen zich in Malta inschrijven om de resultaten van hun eindexamens van de middelbare school te ontvangen via sms. De Maltese overheid wil eveneens werkwilligen die zich bij de Maltese VDAB hebben ingeschreven een sms sturen als er een job is waarvoor ze in aanmerking komen.

Een andere toepassing waaraan de Maltese overheid denkt is het informeren van de ouders van het spijbelgedrag van hun kinderen.

Deze nieuwe vorm van rechtstreekse communicatie via sms vanuit de overheid naar de burger en andersom valt onder de term “m-government”.

Malta staat echter niet alleen wat het m-government betreft. Ook Groot-Brittannië, Zweden, Nederland, Singapore, Hong Kong, Zuid-Korea, China, Nederland en de Filippijnen communiceren als overheid met hun burgers per gsm.

Ook binnen het departement van het geachte regeringslid heeft m-government zoals hoger aangehaald vele toepassingen.

Vlaanderen zit hieromtrent niet stil en heeft aldus het nodige studiewerk opgestart via het Multigovproject. Hierbij worden alle communicatiemiddelen overlopen die de overheid kan hanteren om de burger te bereiken, zo deze dit wenst. Men gaat onder meer in op het internet, de vaste telefoon, de mobiele telefoon (m-government) en digitale televisie (in vaktermen t-government genoemd). Hierbij heeft men oog voor alle aspecten van de communicatie.

Het is dan ook meer dan tijd dat ook m-government bij de federale overheid van de grond komt.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Wat vindt het geachte regeringslid van het initiatief van de diverse buitenlandse overheden inzake m-government en kan de beleidsvisie hieromtrent toegelicht worden?

2. Kan aangegeven worden in hoeverre er in België reeds m-government wordt toegepast wat zijn of haar bevoegdheid betreft en kan aangeven worden welke initiatieven binnen zijn of haar bevoegdheid reeds getroffen werden inzake m-government alsook welke initiatieven er op til staan? Tegen wanneer zouden deze toepassingen in voege treden?

3. Kan aangeven worden in hoeverre er reeds onderzoek werd uitgevoerd rond m-government en multikanalencommunicatie vanuit de federale overheid? Welke waren de voornaamste besluiten?

Antwoord ontvangen op 24 september 2008 :

Ik verzoek het geachte lid om het antwoord te gebruiken dat zal worden gegeven door de minister voor Ondermenen en Vereenvoudigen (schriftelijke vraag nr. 4-1486).