S. 7-344 Dossierfiche                  

Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat
Steven Coenegrachts    Els Ampe    Rik Daems    Stephanie D'Hose    Tom Ongena    Bert Anciaux    Kurt De Loor    Annick Lambrecht    Katia Segers    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Véronique Durenne    Sabine Laruelle    Gaëtan Van Goidsenhoven    Jean-Paul Wahl    Philippe Courard    André Frédéric    Latifa Gahouchi    Julien Uyttendaele    Karin Brouwers    Peter Van Rompuy    Fourat Ben Chikha    France Masai    Hélène Ryckmans   

inmenging
informatieverslag
rechtsstaat
desinformatie
informatieoorlog

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-344/1 7-344/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 22/4/2022
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
22/4/2022   Indiening van het verzoek Doc. 7-344/1 7-344/1 (PDF)
25/4/2022   Inschrijving op agenda Bureau
29/4/2022   Inschrijving op agenda
29/4/2022   Bespreking
29/4/2022   Stemming (+36/-5/o0)
Stemmingen NL (18+/5-/0o) Stemmingen FR (18+/0-/0o)
29/4/2022   Aanneming van het verzoek
  [S2] Behandeling door Senaat
29/4/2022   Opstellen informatieverslag
  Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
29/4/2022   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 29/4/2022
[S2] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing en Burgerschap
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving