Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10230

van Sabine Vermeulen (N-VA) d.d. 25 oktober 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Schepen uit Japan - Nucleaire controles - Federaal Agentschap voor nucleaire controle

Japan
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
radioactieve verontreiniging
verontreiniging van voedingsmiddelen
kernongeval
vis
Keuringsdienst van waren
wieren

Chronologie

25/10/2013Verzending vraag
28/11/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10230 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onderstaande vragen werden op 22 januari aan uw collega minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, JoŽlle Milquet gesteld. Volgens de minister behoort de beantwoording van de eerste drie vragen tot de bevoegdheid van de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw als toezichthoudende minister van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV).

Ongeveer 40 procent van de vis voor de kust van de kerncentrale in Fukushima is niet geschikt voor consumptie. Dat blijkt uit een studie van marinebiologen die in oktober 2012 in het Amerikaanse tijdschrift Science verscheen. Vissen uit de buurt van de verwoeste Japanse kerncentrale Fukushima zijn ontzettend besmet: niet eerder werd zo'n hoog niveau van radioactieve besmetting gemeten. Zo had een groenling bijvoorbeeld 258 keer zo veel cesium in zich als wat veilig wordt geacht om op te eten.

Op 15/03/2011 heeft DG SANCO (Directoraat Generaal voor Gezondheid en Consumenten van de Europese Commissie) de Lidstaten aanbevolen voedingsmiddelen afkomstig uit Japan te controleren op radioactiviteit. Van zodra het nucleair incident bekend werd, heeft het Voedselagentschap een risico-evaluatie uitgevoerd en een verificatie van de levensmiddelen die uit Japan afkomstig zijn.

Hierover aan u de volgende vragen:

1) Hoeveel controles werden er sinds 2011 door het Federaal Agentschap voor nucleaire controle in dit kader uitgevoerd? Wat waren de resultaten? Betreft het hier steekproefsgewijze controles en/of consequente controles?

2) Worden er vandaag de dag nog steeds controles uitgevoerd? Zo niet, wanneer werd de laatste controle uitgevoerd?

3) Welke producten/levensmiddelen worden er gecontroleerd? Is er systematisch controle op import van Japanse vis en zeewier? Hoeveel controles? Welke controles?

4) Wordt het ballastwater van Japanse schepen gecontroleerd? Zo ja, welke instanties en hoeveel controles?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

Ik verwijs u naar het antwoord dat ik heb gegeven op uw schriftelijke vraag nr. 5-10230 die gelijk is aan deze schriftelijke vraag.