Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5919

van Louis Ide (N-VA) d.d. 19 maart 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Tabakwetgeving - Vragen - Inbreuken - Gevolgen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
nicotineverslaving
horecabedrijf
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

19/3/2012Verzending vraag
16/4/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5919 d.d. 19 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het jaarverslag 2010 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) lezen we dat ze in 2010 1701 vragen ontvingen in verband met de hygiŽne van lokalen en personen, met inbegrip van de toepassing van de nieuwe tabakwetgeving. Bovendien ontving het FAVV in 2010 2031 klachten in verband met dit thema. Tegenover de 1304 van 2007 is dit een enorme stijging, die in de hand wordt gewerkt door de vele klachten voor het niet naleven van het rookverbod in restaurants. Middels deze vraag, wil ik peilen naar meer gedetailleerde gegevens teneinde de situatie op te volgen en na te gaan of deze sterke stijging in het aantal gestelde vragen aan het FAVV zich voortzet.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan de minister het aantal gestelde vragen aan het FAVV inzake de hygiŽne van lokalen en personen voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

2) Hoeveel van de klachten ging over inbreuken tegen de tabakwetgeving? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

3) Hoeveel van de vragen gingen over tabak en de wetgeving er rond? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

4) Welke gevolgen werden aan de klacht gegeven? Hoeveel keer ging het om een niet-gegronde klacht, een verwittiging, een proces-verbaal, een boete, enz.? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

1. Vragen worden geregistreerd naargelang de aard van de vraag en niet volgens woonplaats van de vraagsteller. De meeste vragen van consumenten worden ofwel telefonisch ofwel per e-mail gesteld en er wordt geen navraag gedaan naar de woonplaats. Hierbij een overzicht van de vragen in verband met hygiëne van lokalen en personen (de cijfers voor 2011 zijn nog in voorbereiding) :

Jaartal

Aantal

2008

1 762

2009

1 130

2010

1 701

2. Overzicht van de klachten tabakswetgeving regionaal opgesplitst (de cijfers voor 2011 zijn nog in voorbereiding) :


2008

2009

2010

Brussel

41

40

90

Vlaanderen

302

268

572

Wallonië

52

38

105

Totaal

395

346

767

 3. Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) krijgt praktisch geen vragen in verband met het rookverbod en de enkele vragen over de verschillende jaren worden niet opgelijst. Vragen in verband met de tabakswetgeving worden behandeld door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

4. Al de klachten die ontvangen worden door het meldpunt voor de consument van het FAVV worden geregistreerd en alle klachten (ook de anonieme) maken het voorwerp uit van een enquête door de betreffende Provinciale Controle-Eenheid.

Klachten in verband met het rookverbod (de cijfers voor 2011 zijn nog in voorbereiding) :


 

2008

2009

2010

Vlaanderen

Gegrond

120

93

386

 

Niet Gegrond

182

175

186

Wallonië

Gegrond

30

19

60

 

Niet Gegrond

22

19

45

Brussel

Gegrond

11

15

58

 

Niet Gegrond

30

25

32

Totaal

 

395

346

767

Overzicht van de verplichte maatregelen (waarschuwingen, processen verbaal en tijdelijke sluitingen) afhankelijk van de aard van de vaststelling naar aanleiding van klachten in verband met het rookverbod (de cijfers voor 2011 zijn nog in voorbereiding) :

 

Maatregel

2008

2009

2010

Vlaanderen

Waarschuwing

17

23

62

PV

10

10

23

Tijdelijke sluiting

0

0

0

Wallonië

Waarschuwing

22

16

20

PV

13

9

10

Tijdelijke sluiting

0

1

0

Brussel

Waarschuwing

7

14

17

PV

7

12

13

Tijdelijke sluiting

0

1

0

Voor het opleggen van administratieve boetes geldt uitsluitend het criterium “ernst van de overtreding”. Het feit dat een dergelijke overtreding wordt vastgesteld op basis van een klacht of in uitvoering van het jaarlijks controleprogramma wordt niet geregistreerd.