Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4112

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Landbouwfonds

begrotingsfonds
begrotingscontrole
Landbouwfonds

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
16/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4112 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Landbouwfonds het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 16 september 2009 :

Zoals in het antwoord op de vraag van mevrouw de senator Anke Van dermeersch van 4 februari 2009 (PV nummer 4 – 2 945) reeds vermeld werd, wordt jaarlijks een Activiteitsverslag van het Landbouwfonds overgemaakt aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het activiteitsverslag voor het dienstjaar 2008 werd op 17 juli 2009 overgemaakt aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

1. Zoals blijkt uit het Activiteitsverslag van het Landbouwfonds voor het dienstjaar 2008 bedroeg het saldo op 1 augustus 2008 1 509 100 euro en op 1 januari 2009 1 665 400 euro (afgerond op 100 euro).

2. Het saldo van de wederbelegde middelen van de sociale solidariteitsbijdragen die het Landbouwfonds spijzen, wordt telkens voor een jaar op een termijnrekening geplaatst.

3. Er zijn geen financiële verliezen ingevolge de banken- en financiële crisis van het afgelopen jaar. Door deze marktsituatie wordt wel een lagere marktrente bekomen.