Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5920

van Louis Ide (N-VA) d.d. 19 maart 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controles - Missies - Monsternemingen - Inspecties - Cijfers - Resultaten

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
gezondheidsinspectie
Keuringsdienst van waren
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

19/3/2012Verzending vraag
24/4/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5920 d.d. 19 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het jaarverslag van 2010 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) lezen we een analyse van de uitgevoerde controles door het FAVV, opgesplitst in missies, monsternemingen en inspecties. Uit de cijfers blijkt dat deze categorieŽn sterk gestegen zijn in de loop der jaren. Regionale cijfers zijn echter niet beschikbaar in de analyse.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Kan de geachte minister de cijfers inzake het aantal controles door het FAVV voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 onderverdelen per Gewest (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

2) Kan de minister deze regionale cijfers opsplitsen naar de categorieŽn "missies", "monsternemingen" en "inspecties" en dit voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011?

3) Hoeveel controles hadden een gunstig resultaat en dit voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011? Kan de minister deze cijfers onderverdelen per Gewest (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel) en per categorie (missies, monsternemingen en inspecties)

4) Hoe verklaart de minister deze gestage stijging in het aantal "missies", "monsternemingen" en "inspecties"?

Antwoord ontvangen op 24 april 2012 :

In het kader van de vereenvoudiging, de transparantie en de efficiëntie, worden de beschikbare resultaten jaarlijks aan het Raadgevend Comité voorgelegd en op de website van het Voedselagentschap geplaatst.

1. tot 3 : Het geachte lid kan deze op de hieronder vermelde links vinden. De definitieve gegevens voor 2011 worden voorbereid en zijn dus nog niet beschikbaar.

http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/rapportsreunions/_documents/2011-02-23_PUNT-3_NL-FR_controleplan_RC.pdf

http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/rapportsreunions/_documents/2010-02-24_Punt5_CC_realisatie_controleplan2009_NL_FR.pdf

http://www.favv-afsca.fgov.be/comiteconsultatif/rapportsreunions/2009.asp

4. Deze verhoging volgt op de verhoging van de “productiviteit” van de agenten van het Voedselagentschap zoals vermeld in het Business plan 2008-2011. Dit is de logische evolutie van de oprichting en ontwikkeling van het agentschap, dat in 2002 gestart is door de integratie van de culturen en werkwijzen en die zich voorgezet heeft vanaf 2005 door de ontwikkeling van werkmiddelen en referentie.