Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4546

van Alain Destexhe (MR) d.d. 24 september 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Nieuwe maatregel nationale rijkdom - Franse Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang - Verslag

sociaal welzijn
sociale analyse
economische analyse
bruto binnenlands product
rijkdom

Chronologie

24/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
19/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4547

Vraag nr. 4-4546 d.d. 24 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 14 september 2009 werd het verslag van de Commissie voor de meting van economische prestaties en sociale vooruitgang overhandigd aan de Franse president Sarkozy. Dat rapport opgesteld door onder meer Joseph Stiglitz, Amartya Sen en Jean-Paul Fitoussi stelt voor nieuwe instrumenten te ontwikkelen om de nationale rijkdom van naties te meten, waarbij de klemtoon meer gelegd wordt op het welzijn van de bevolking dan op de economische productie.

Wat denkt u over dit project? In welke mate zouden nieuwe metingscriteria de meting van de nationale rijkdom van het bruto binnenlands product (BBP) op internationaal vlak kunnen vervangen? Bent u er voorstander van de civiele maatschappij bij dit debat te betrekken?

Antwoord ontvangen op 19 oktober 2009 :

Ik deel aan het geachte lid mee dat deze vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot die van mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.