Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6306

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bruikleendossiers - Tekortkomingen in de procedure - Maatregelen

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
zaakregister
kunstvoorwerp

Chronologie

11/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
12/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6306 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit een steekproef van tweeŽnveertig bruikleendossiers die tussen 2002 en 2007 werden toegekend, geweigerd of geannuleerd door de verschillende diensten van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), blijkt dat de uitleenprocedure ernstige tekortkomingen vertoont.

Uit dat onderzoek is gebleken dat ťťn bruikleenovereenkomst niet werd ondertekend door de algemene directie, maar door een conservator. Niet alle bruikleenaanvragen werden aan de algemene directie gericht: soms werd rechtstreeks contact opgenomen met de titularis van de collectie die de aanvraag doorgaf aan de registrator. De belangrijke documenten voor een bruiklening waren niet in alle dossiers aanwezig. Het gaat bijvoorbeeld om de lijst van de uitgeleende voorwerpen, het formulier met de beschrijving ervan en het verslag waarin de voorwaarden voor de bewaring en de veiligheid van de stukken worden uiteengezet, het zogenaamde Facility Report. Ook de verzekeringspolis die de begeleider van het stuk dekt, ontbrak soms. De vaststellingen van de staat van de werken, uitgevoerd in de verschillende fasen van de bruiklening, waren niet in elk dossier aanwezig.

Uit de analyse van de beschikbare bruikleendocumenten blijkt dat aan de bruikleners een verzekeringsmaatschappij wordt opgelegd en dat de KMKG aanzienlijke risico's nemen door de in bruikleen gegeven stukken zelf te begeleiden.

Ik had graag geweten welke maatregelen de minister reeds genomen heeft om de procedures minstens op volgende punten te verbeteren:

- elke bruikleenovereenkomst wordt door de algemene directie ondertekend;

- de voorwaarden voor de bewaring en de veiligheid van de in bruikleen gegeven stukken worden meegedeeld, onderzocht en eventueel gecontroleerd;

- de begeleider van de stukken wordt door een verzekering gedekt;

- de vaststellingen van de staat van de stukken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld wanneer ze aankomen bij de bruiklener en vervolgens wanneer ze weer worden ingepakt om terug te zenden.

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

Maatregelen die in de , Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) worden genomen om verschillende punten in de bruikleendossiers te verbeteren: