Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4899

van Alain Destexhe (MR) d.d. 28 oktober 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale musea - Bezoekersaantal

museum

Chronologie

28/10/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2009)
24/11/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4899 d.d. 28 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen hoeveel bezoekers elk federaal museum de jongste vijf jaar heeft gehad? Kunt u mij de jaarcijfers voor elk museum geven?

Antwoord ontvangen op 24 november 2009 :

- het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN);

- de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), dat wil zeggen het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum (MIM), de Hallepoort en de Musea van het Verre Oosten;

- het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA);

- de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), dat wil zeggen het Museum voor Oude Kunst, het Museum voor Moderne Kunst (+ Tentoonstellingen), het Wiertz- en het Meuniermuseum.

Musea

2004

2005

2006

2007

2008

KBIN

238 724

169 223

195 399

288 399

353 833

Jubelpark

224 618

229 359

226 200

200 881

141 650

MIM

137 944

135 575

140 115

139 150

135 617

Hallepoort

24 564

18 336

16 842

7 817

22 970

Verre Oosten

25 927

29 873

45 842

28 211

22 950

Totaal KMKG

413 053

413 143

428 999

376 059

323 187

KMMA

134 946

232 596

147 719

141 736

139 771

Oude Kunst + Moderne Kunst+ Tentoonstellingen

433 988

370 606

396 771

426 987

465 688

Wiertz

5 121

4 571

4 176

6 051

1 093

Meunier

1 900

1 858

1 747

2 365

1 476

Totaal KMSKB

441 009

377 035

402 694

435 403

468 257

De verschillen in cijfers die er zijn van jaar tot jaar en per instelling, zijn te wijten aan de sluiting of de heropening van permanente zalen, de organisatie van tijdelijke tentoonstellingen die echte blockbusters kunnen zijn of minder succesvol kunnen zijn. Dit is vooraf moeilijk in te schatten.

De stijging van het aantal bezoekers van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in 2005, is te verklaren door het succes van de tijdelijke tentoonstelling Het geheugen van Congo. Bij het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen ligt de opening eind oktober 2007 van de nieuwe Galerij der Dinosauriërs aan de basis van het hoge aantal bezoekers in 2007 en vooral in 2008.

Wat de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis betreft, werd 2006 succesvol dankzij de tentoonstellingen Transsiberian Express en Meesters van de precolumbiaanse kunst – de collectie Dora en Paul Janssen. In het begin van 2007 was het nog steeds de tentoonstelling Meesters van de precolumbiaanse kunst die veel bezoekers trok, terwijl de tentoonstelling Onder dak in China (september 2007-april 2008) niet kon rekenen op het verwachte aantal bezoekers. In de herfst van 2008 werd geen nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend maar wel twee permanente tentoonstellingen, respectievelijk gewijd aan Amerika en Oceanië. Al deze factoren verklaren waarom 2006 een succesjaar was, 2007 een gematigd jaar en 2008 een eerder zwak jaar.