S. 7-228 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie voor een efficiëntere vaccinatie van de bevolking (Covid-19)
Gaëtan Van Goidsenhoven    Rik Daems    Véronique Durenne    Sabine Laruelle    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen   

motie van het Parlement
infectieziekte
epidemie
vaccinatie
vaccin
bewustmaking van de burgers
desinformatie
volksgezondheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-228/1 7-228/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2021   Indiening Doc. 7-228/1 7-228/1 (PDF)
26/2/2021   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
26/2/2021   Verzending naar commissie
19/4/2021   Inschrijving op agenda
19/4/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Fatima Ahallouch
19/4/2021   Gedachtewisseling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
In behandeling 19/4/2021