Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3700

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 2 juli 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) - Heffingen op kleine en middelgrote ondernemingen

auteursrecht
kleine en middelgrote onderneming

Chronologie

2/7/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2009)
6/7/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3701
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-976

Vraag nr. 4-3700 d.d. 2 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent lekten de plannen van Belgische Vereniging van auteurs, componisten en uitgevers (SABAM) uit om alle kleine en middelgrote ondernemingen te onderwerpen aan de plicht om een periodieke bijdrage te betalen aan auteursrechten.

Alle kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) met een refter, werkplaats, ..., waar muziek wordt gespeeld dienen hiervan aangifte te doen of riskeren een zware boete.

SABAM heeft een gerechtvaardigd doel om auteursrechten te vragen, maar we moeten als wetgever opletten dat ook de redelijkheid bewaard blijft. Kleine ondernemingen of familiebedrijven die wat muziek opzetten tijdens de werkzaamheden kunnen mijn inziens onmogelijk worden verplicht om hier auteursrechten op te betalen. Er moet een duidelijkheid onderscheid worden gemaakt met openbare aangelegenheden waar muziek wordt gespeeld. De gevallen die hier worden aangehaald vallen hier niet onder en betreft de gesloten kring.

Bovendien heeft het Hof van Cassatie in 2006 een uitspraak gedaan waaruit duidelijk blijkt dat het Hof de redenering van SABAM niet volgt.

Het is van belang dat de geachte minister contact opneemt met SABAM om de uitvoering van deze plannen te voorkomen. Dit kan best gebeuren vooraleer SABAM effectief een schrijven zendt naar diverse bedrijven om hun te laten overgaan tot een betaling.

In ieder geval moeten de kleine en middelgrote bedrijven worden ontzien en ook de familiebedrijven dienen gevrijwaard te blijven van betalingsverplichtingen. In dit dossier staat de billijkheid voorop.

1. Hebt u kennis van de plannen van SABAM om vele kleine en middelgrote ondernemingen vanaf dit jaar te verplichten om auteursrechten te betalen omwille van het spelen van muziek in het bedrijf?

2. Hoe staat u tegenover dit initiatief van SABAM?

3. Bent u van plan om concrete acties te ondernemen om SABAM ervan te weerhouden om dit geplande initiatief werkelijk uit te voeren?

4. Zijn er reeds resultaten bekend van mogelijke contacten met de SABAM?

5. Welke ondernemingen worden door SABAM geviseerd en welke niet? Op welke basis of bestanden zijn deze bedrijven al dan niet geselecteerd? Wat bijvoorbeeld met een bakkerij die al betaalt voor muziek in zijn winkel, zal die ook nog eens extra moeten betalen voor muziek in zijn werkplaats?

6. Zou er een vrijstelling voor bepaalde bedrijven mogelijk zijn, bijvoorbeeld met een maximum aantal werknemers?

7. In het verleden waren er vaak klachten over de procedure inzake de aangifte en facturatie van kosten? Is er door SABAM hiervoor reeds een sluitende regeling uitgewerkt, wie zal dit uitvoeren? Wat zijn de gevolgen voor de betaling van de billijke vergoeding?

8. Hoe worden de tarieven bepaald die aan de bedrijven zullen worden opgelegd? SABAM hanteert vaak heel complexe tarieven die weinig transparant zijn. Werd er specifiek voor de geviseerde bedrijven een eenvoudige tariefstructuur of tariefsimulator uitgewerkt?

Antwoord ontvangen op 6 juli 2009 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen.