Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6308

van Jurgen Ceder (Vlaams Belang) d.d. 11 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Reserves - Inrichting en Sanering - Planning

federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
Regie der Gebouwen
openbaar gebouw
kunstvoorwerp
voorraadvorming

Chronologie

11/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
20/1/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6308 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het managementplan van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) is een doelstelling opgenomen met betrekking tot de sanering van de reserves van het Jubelparkmuseum en er ligt een project ter studie voor de inrichting van nieuwe reserves in Péronnes-lez-Binche. Gelet op de rampzalige toestand van de huidige reserves is het van het grootste belang dat die projecten snel worden uitgevoerd.

1. In welke fase bevindt de sanering van de reserves van het Jubelparkmuseum zich momenteel? Zijn de werkzaamheden reeds gestart? Zo neen, op welke datum zou dat dan moeten gebeuren?

2. In welke fase bevindt zich de inrichting van de nieuwe reserves in Péronnes-lez-Binche? Wanneer zouden de werkzaamheden kunnen starten?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

1. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan de studiefase met betrekking tot de sanering van de reserves van het Jubelparkmuseum. Het verdelingsplan werd immers aangepast aan de nieuwe geboden mogelijkheden met :

- de opslagplaats in de Belgradostraat ter vervanging van de opslagplaats op het Masuiplein ;

- het hervatten van het project in Péronnes-lez-Binche ;

- een herverdeling van de ruimtes in het Jubelparkmuseum.

Op dit ogenblik wordt een masterplan uitgewerkt in overleg met de Regie der Gebouwen en de directie Monumenten en Landschappen.

Er werden reeds verbeteringen aangebracht in sommige reserves waarvan de algemene condities nu bevredigend zijn. Met de hulp van subsidies van de Nationale Loterij, werden reserves uitgerust met compactuskasten of met geëigende infrastructuur. Een nieuw beleid werd in werking gezet : het stockeren van stukken in functie van het materiaal waaruit ze zijn vervaardigd. Een nieuwe reserve biedt onderdak aan alle werken op een papieren drager (affiches, gravures, behangselpapier). Andere reserves moeten volgen, meer bepaald voor plantaardig materiaal en foto’s.

2. Het project in Péronnes-lez-Binche werd opnieuw in gang gezet en de werkzaamheden zouden in de loop van 2010 af moeten zijn. Het project voor de interne inrichting ervan is in voorbereiding. Er moet een specifiek budget worden vastgelegd om de verhuizing en de opberginfrastructuur te dekken. Op dit ogenblik wordt een volledig dossier opgemaakt en een buitengewoon budget wordt in de loop van 2010 voorgelegd aan de voogdij-overheden.