Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6285

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 10 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federale wetenschappelijke instellingen - Invoering van een nieuwe functie - Conservator - Stand van zaken

wetenschappelijk beroep
federale wetenschappelijke en culturele instellingen

Chronologie

10/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/1/2010)
22/12/2009Antwoord

Vraag nr. 4-6285 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In navolging van vier in 2008 genomen koninklijke besluiten ter verbetering van de werking van de federale wetenschappelijke instellingen kondigde de geachte minister aan werk te maken van de invoering van de titel "conservator" van de collecties. Dat zou toelaten de rechten en de plichten te verduidelijken die met deze functie samenhangen en zou moeten leiden tot een betere inventarisering en inventarisverificatie van de collecties.

Een wijziging van dit koninklijk besluit werd in juli 2009 voorgelegd aan het Directiecomitť van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid. Na goedkeuring werd de tekst overgezonden naar de Federale InterministeriŽle Commissie voor wetenschapsbeleid.

1) Wat waren de bevindingen en opmerkingen van deze Commissie?

2) Wat is de stand van zaken inzake de verandering van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen om de titel "conservator" van de collecties te creŽren?

Antwoord ontvangen op 22 december 2009 :

  1. Het directiecomité van het Federaal Wetenschapsbeleid in de eerste plaats en vervolgens de Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid hebben zich gunstig uitgesproken over het voorstel om de statuten van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) te verbeteren. In dat voorstel wordt de titel van conservator van collecties in het leven geroepen, die in alle FWI's kan worden toegekend aan de personen die belast zijn met de bewaring van publieke collecties.

  2. Die uitgebreide hervorming wordt zeer binnenkort aan de administratieve en budgettaire controle voorgelegd. De weddeschalen van het wetenschappelijk contractueel personeel wordt in overeenstemming gebracht met die van het statutair personeel, daar dat lastig vraagstuk voorafgaandelijk werd geregeld.