Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7535

van Christine Defraigne (MR) d.d. 20 april 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Maaltijdcheques - Hoge kostprijs - Ingewikkeld gebruik - Eventuele afschaffing

bijkomend voordeel

Chronologie

20/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7534
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7536

Vraag nr. 4-7535 d.d. 20 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

De heer Karel Van Eetvelt, directeur-generaal van Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers), zou graag hebben dat de maaltijdcheques worden afgeschaft. Hij is van oordeel dat ze niet gebruiksvriendelijk zijn voor de consument en dat ze te veel kosten meebrengen voor de werkgevers en de handelaars.

Uit een enquête die de heer Van Eetvelt bij zijn leden heeft gevoerd, zou blijken dat de helft van de werkgevers voorstander is van de afschaffing van de eco- en maaltijdcheques. Er zouden te hoge kosten en een te zware administratieve last aan verbonden zijn.

Vooral Sodexho en Accor, twee Franse bedrijven die de cheques verdelen, zouden baat hebben bij het systeem. Hun jaarlijkse brutowinst wordt geraamd op 16 miljoen euro.

Er worden in België, als aanvulling van het loon, elk jaar ongeveer 250 miljoen maaltijdcheques toegekend aan 1,3 miljoen werknemers.

- Wat vindt de minister van de uitspraken van de heer Van Eetvelt?

- Zijn maaltijd- en ecocheques nog altijd nuttig? Is het gebruik ervan niet te ingewikkeld? De werknemers moeten de vervaldag in de gaten houden, mogen ze niet verliezen, moeten de cheques bij zich hebben....

- Kan niet worden nagedacht over een minder ingewikkelde procedure voor de betrokken partijen, namelijk de werkgever die ze toekent, de werknemer die ze krijgt en de handelaar die ze als betaalmiddel aanvaardt?

- Zullen ze op middellange en lange termijn uiteindelijk worden afgeschaft?