Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7049

van Cindy Franssen (CD&V) d.d. 20 september 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federale overheidswebsites - Toegankelijkheid - "Anysurfer"-label - Audits

internetsite
elektronische overheid
faciliteiten voor gehandicapten
ministerie
audit

Chronologie

20/9/2012Verzending vraag
19/11/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7043
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7044
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7045
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7046
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7047
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7048
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7050
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7051
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7052
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7053
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7054
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7055
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7056
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7057
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7058
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7059
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7060

Vraag nr. 5-7049 d.d. 20 september 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het AnySurfer-toegankelijkheidslabel voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt over dit label.

AnySurfer (www.anysurfer.be) is een Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites. Websites met het label zijn voor iedereen bruikbaar. Daarnaast zijn toegankelijke websites over het algemeen beter geschikt voor kleine beeldschermen, zoals dat van een gsm of zakcomputer, en zijn ze bruikbaar in iedere webbrowser. Ten slotte scoren ze beter in de resultaten van zoekmachines.

De procedure om het label te bekomen omvat twee noodzakelijke etappes: een audit en de validatie. Wanneer de website aan alle 36 ijkpunten van AnySurfer voldoet, wordt het label uitgereikt.

De Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij stimuleert vandaag al elke federale overheidsdienst om een gratis AnySurfer-audit te realiseren voor hun websites.

Graag had ik vernomen:

1) Beschikt uw beleidswebsite over het AnySurfer-label?

2) Welke en hoeveel websites van de verschillende administraties die onder uw bevoegdheid vallen, beschikken over het AnySurfer-label?

3) Zijn er voor de respectieve websites gratis AnySurfer-audits bij de FOD Kanselarij aangevraagd? Wat is het resultaat van deze audits?

4) Welke andere initiatieven heeft u genomen om uw beleidswebsite en de website van uw administratie toegankelijk te maken?

5) Op welke manier zal u bijdragen tot de doelstelling om de federale overheidssites toegankelijk te maken? Welke initiatieven plant u in het bijzonder met betrekking tot de eigen beleidswebsite en de website van uw administratie?

Antwoord ontvangen op 19 november 2012 :

Mijn officiële website bevat een functie waarmee de grootte van de karakters met een eenvoudige klik kan worden gewijzigd, maar beschikt nog niet over het Anysurfer-label.

Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

1. Niet van toepassing

2. Het FAVV beschikt nog niet over het AnySurfer-label.

3. Het FAVV heeft via het diversiteitsnetwerk waar het aan deelneemt kennis genomen van de mogelijkheid om bij de Kanselarij een gratis audit aan te vragen van de toegankelijkheid van zijn intranetsite en zijn internetsite. Het FAVV heeft dan ook de Kanselarij gecontacteerd met het oog op de uitvoering van een dergelijke audit maar de resultaten daarvan zijn nog niet beschikbaar.

4. In afwachting van de resultaten van de audit werden nog geen nieuwe acties in het vooruitzicht gesteld.

5. Een van de acties uit het diversiteitsplan van het FAVV bestaat erin het AnySurfer-label te verkrijgen.

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandige (RSVZ)

1. Niet van toepassing.

2. De website van het RSVZ beschikt momenteel nog niet over het AnySurfer label.

3. Er zijn nog geen audits aangevraagd.

4. De problematiek van de goede toegankelijkheid tot informatie voor alle burgers, ook deze met (visuele) handicap, ligt het RSVZ na aan het hart. De huidige website van het RSVZ is bijgevolg reeds gedeeltelijk aangepast voor personen met een (visuele) handicap. Wegens technische redenen (beperkingen van huidig informaticaplatform) is het momenteel nog niet mogelijk om 100 % te voldoen aan de normen van het “Anysurfer” kwaliteitslabel.

5. De nieuwe website van het RSVZ, waarvan de voorbereiding gestart is, zal volop rekening houden met de vereisten van het AnySurferlabel.

DG Zelfstandigen

Aangezien ik enkel inhoudelijk bevoegd ben voor de DG Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid, beschik ik niet over de gevraagde gegevens. Voor alle andere onderwerpen (personeel, logistiek, …) met betrekking tot de FOD Sociale Zekerheid, en dus ook tot de DG Zelfstandigen, is het de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, mevrouw Onkelinx, die bevoegd is.

FOD Economie

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord van mijn collega, de vice-eerste minister en de minister van Economie, Consumenten en Noordzee.