S. 7-481 Dossierfiche K. 55-3719

Ontwerp van herziening van artikel 7bis van de Grondwet teneinde er het dierenwelzijn in op te nemen
Bert Anciaux    Fourat Ben Chikha    Julien Uyttendaele    France Masai    Jean-Frédéric Eerdekens    Ludwig Vandenhove    Gaëtan Van Goidsenhoven    Philippe Dodrimont    Stephanie D'Hose    Rik Daems   

welzijn van dieren
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-481/1 7-481/1 (PDF) Herziening van de grondwet 5/10/2023
7-481/2 7-481/2 (PDF) Verslag namens de commissie 6/10/2023
7-481/4 7-481/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/10/2023
K. 55-3719/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 24/11/2023
7-481/5 7-481/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 24/11/2023
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/10/2023   Indiening Doc. 7-481/1 7-481/1 (PDF)
5/10/2023   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/11/2023   Inschrijving op agenda
24/11/2023   Algemene bespreking Hand. 7-41 Hand. 7-41 (PDF)
24/11/2023   Artikelsgewijze bespreking Hand. 7-41 Hand. 7-41 (PDF)
24/11/2023   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-2/o1) Hand. 7-41 Hand. 7-41 (PDF)
Doc. 7-481/5 7-481/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/10/2023   Verzending naar commissie
6/10/2023   Inschrijving op agenda
6/10/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Laruelle, Celia Groothedde
6/10/2023   Stemming over het geheel: (eenparig) Doc. 7-481/4 7-481/4 (PDF)
6/10/2023   Aanneming zonder amendering
6/10/2023   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-481/2 7-481/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/11/2023   Overzending Doc. K. 55-3719/1
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat In eerste behandeling door Kamer  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/11/2023
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 6/10/2023
[K2] Behandeling door Kamer
In behandeling