Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5799

van Bart Laeremans (Vlaams Belang) d.d. 5 maart 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Participatiefonds - Belgisch Interventie en Restitutie Bureau - Over te hevelen bevoegdheden (Vlinderakkoord) - Bedragen

Federaal Dienstencentrum
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
bevoegdheidsoverdracht
gewestvorming
institutionele hervorming

Chronologie

5/3/2012Verzending vraag
16/4/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5798

Vraag nr. 5-5799 d.d. 5 maart 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ingevolge het akkoord omtrent een zesde staatshervorming worden een aantal bevoegdheden overgeheveld naar de deelstaten. In dat verband wordt in het akkoord een tabel gepubliceerd met bedragen die ingevolge deze overdracht worden overgeheveld naar de deelstaten. Daarin komen onder meer volgende beleidsdomeinen met volgende bedragen (in miljoen euro) voor:

Participatiefonds (phasing-out: globaal bedrag gespreid over 8 jaar) 200,0

Belgisch Interventie en Restitutie Bureau 13,1

Kan u mij voor elk van de onderdelen op jaarbasis meedelen hoe de bedragen voor de periode 2007-2011 over de deelstaten (of taalgroepen) verdeeld werden?

Antwoord ontvangen op 16 april 2012 :

Wat het Participatiefonds betreft :

Het bedrag van 200 miljoen euro stemt niet overeen met de bedragen die worden overgeheveld naar de deelstaten, maar met het eigen vermogen van het Participatiefonds, waarmee deze kredieten toekent aan KMO's en zelfstandigen, zonder regionaal of taalkundig onderscheid.

Wat het Belgisch interventie en restitutie bureau (BIRB) betreft:

Het BIRB bevindt zich enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft geen kantoren in de andere gewesten. Het BIRB behandelt voornamelijk dossiers van Europese landbouwondernemingen. Het is dus niet mogelijk de middelen voor de periode 2007-2011 op te splitsen per “deelstaat” of “taalgroep”.

De budgetten 2007-2011, die hieronder zijn opgenomen, werden opgesplitst volgens “personeelskosten” en “werkingskosten” :

Jaar

2011

2010

2009

2008

2007

Dotatie

13.126.000,00

13.107.000,00

12.746.000,00

13.397.000,00

13.820.000,00

Personeel

10.471.709,21

10.641.203,86

10.273.025,13

10.645.978,06

10.856.970,96

Werking

2.654.290,79

2.465.796,14

2.472.974,87

2.751.021,94

2.963.029,04

TOTAAL

13.126.000,00

13.107.000,00

12.746.000,00

13.397.000,00

13.820.000,00Brussels gewest

BA+

2007

2008

2009

2010

2011

RégionBBN

BA

200.000,00

112.500,00

501.500,00

415.000,00

200.000,00

 

Impulseo

83.516,00

40.000,00

130.000,00

58.000,00

210.000,00

 

Initio

 

 

1.408.124,07

716.030,62

1.129.060,00

 

Optimeo

2.697.750,00

2.097.768,33

1.083.500,00

1.699.750,00

701.250,00

 

PL

1.703.340,80

1.843.189,39

1.934.994,55

2.368.661,86

1.408.826,27

 

PSL

68.433,12

113.168,30

55.630,41

57.500,00

16.200,00

 

Starteo

2.645.937,68

3.755.257,68

2.661.875,00

2.798.737,84

2.367.809,91

 

totaal :

7.398.977,60

7.961.883,70

7.775.624,03

8.113.680,32

6.033.146,18

 

 

 

 

 

 

 

Vlaanderen

BA+

625.000,00

572.200,00

621.500,00

1.210.400,00

425.000,00

 

Impulseo

410.000,00

606.668,39

562.560,42

192.000,00

185.000,00

 

Initio

 

 

6.650.202,40

3.853.514,94

1.884.325,00

 

Optimeo

18.638.568,59

15.592.017,66

15.036.339,32

9.135.836,69

5.053.639,65

 

PL

5.262.786,25

4.751.602,24

4.430.288,73

5.319.425,64

3.080.455,13

 

PSL

143.300,12

226.047,83

231.368,69

284.020,00

178.215,12

 

Starteo

17.247.352,42

14.427.401,67

14.301.842,73

11.537.331,02

10.549.551,65

 

totaal:

42.327.007,38

36.175.937,79

41.834.102,29

31.532.528,29

21.356.186,55

 

 

 

 

 

 

 

Waals Gewest

BA+

248.250,00

461.000,00

250.000,00

372.558,00

375.000,00

 

Impulseo

267.836,87

270.000,00

155.000,00

285.000,00

150.000,00

 

Initio

 

 

5.515.778,36

4.916.784,92

3.689.406,09

 

Optimeo

17.321.274,12

20.925.501,69

15.909.153,53

9.480.758,00

7.514.697,64

 

PL

6.966.246,87

6.361.399,47

6.885.018,68

7.305.811,31

3.830.670,00

 

PSL

93.111,00

141.829,60

96.509,00

177.062,79

21.242,50

 

Starteo

21.392.182,83

13.358.070,59

11.408.734,63

8.814.621,53

8.181.177,00

 

totaal:

46.288.901,69

41.517.801,35

40.220.194,20

31.352.596,55

23.762.193,23

 

 

 

 

 

 

 

 

totaal:

96.014.886,67

85.655.622,84

89.829.920,52

70.998.805,16

51.151.525,96