S. 7-300 Dossierfiche                  

Resolutie ter invoering van een wettelijk kader voor producten verkocht als diensten
Rik Daems    Rodrigue Demeuse    Jean-Frédéric Eerdekens    Sabine Laruelle    Martine Fournier    Soetkin Hoessen    Steven Coenegrachts    Kurt De Loor    Jean-Paul Wahl    Bert Anciaux   

motie van het Parlement
circulaire economie
duurzame ontwikkeling
elektronische handel
digitale eengemaakte markt
bescherming van de consument
effecten van informatietechnologie
gegevensbescherming
diensten
contract
digitalisering
persoonlijke gegevens
cloudcomputing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-300/1 7-300/1 (PDF) Voorstel van resolutie 17/11/2021
7-300/2 7-300/2 (PDF) Amendementen 12/12/2022
7-300/3 7-300/3 (PDF) Verslag namens de commissie 12/12/2022
7-300/4 7-300/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 12/12/2022
7-300/5 7-300/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 13/1/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2021   Indiening Doc. 7-300/1 7-300/1 (PDF)
19/11/2021   Inoverwegingneming
19/11/2021   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
13/1/2023   Inschrijving op agenda
13/1/2023   Algemene bespreking
13/1/2023   Stemming over het geheel: aangenomen (+40/-0/o0) Doc. 7-300/5 7-300/5 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
19/11/2021   Verzending naar commissie
28/11/2022   Inschrijving op agenda
28/11/2022   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Dodrimont
28/11/2022   Bespreking
12/12/2022   Inschrijving op agenda
12/12/2022   Stemming over het geheel: geamendeerd (+13/-0/o1) Doc. 7-300/4 7-300/4 (PDF)
12/12/2022   Aanneming na amendering Doc. 7-300/2 7-300/2 (PDF)
12/12/2022   Vertrouwen rapporteur Doc. 7-300/3 7-300/3 (PDF)
13/1/2023   Mededeling aan bestemmeling(en)
Aan de Eerste Min., Vice-Eerstemin. en Min. van Economie en Werk, Staatssecr. Digitaliering, Staatssecr. Begroting, voorz. van de Kamer, Min.-Pres. van de Gemeensch. en Gewesten, voorz. van de parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 13/1/2023
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 28/11/2022, 12/12/2022