Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6330

van Franco Seminara (PS) d.d. 15 december 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zonnecentra - Koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra - Inbreuken - Enquête van Test-Aankoop - Bijkomende controle en straffen - Maatregelen

haar- en schoonheidsverzorging
bescherming van de consument

Chronologie

15/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010)
18/12/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6328
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6329

Vraag nr. 4-6330 d.d. 15 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens een enquête van Test-Aankoop over de naleving van het koninklijk besluit van 22 november 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juni 2002 houdende voorwaarden betreffende de exploitatie van zonnecentra, waarbij aan minderjarigen en personen met een zeer lichte huid, rode of blonde haren en die moeilijk bruinen de toegang tot de zonnebank wordt verboden, waren slechts vijf op de achtenzestig centra in regel met de nieuwe reglementering van 2007 die vanaf 1 januari 2008 in werking trad.

Een expert, vergezeld door een adolescent van 15-16 jaar, kreeg in twee op de drie van de achtenzestig bezochte zonnecentra toegang tot de zonnebank, hoewel de Belgische wetgeving dat verbiedt.

Bovendien gaf minder dan één of vijf onthaalverantwoordelijken duidelijke informatie over de risico’s van de zonnebank, ook al is dat verplicht.

Slechts in de helft van de gevallen werd naar het huidtype van de cliënt gevraagd. Dat is nochtans wettelijk opgelegd en is van essentieel belang om het risico op huidkanker te beperken.

Bovendien zouden 68% van de zonnecentra die sinds januari 2008 door de FOD Economie worden gecontroleerd, de reglementering over de stralingsnormen, het uithangen van verplichte instructies, de informatie aan de cliënten en de duur tussen twee zonnebanksessies overtreden.

Hoewel de uitbaters ruim de tijd hebben gekregen om aan alle voorschriften te voldoen, blijkt dat velen nog altijd niet in regel zijn.

Het aantal inbreuken toont de moeilijkheid aan om de reglementering in de sector van de zonnecentra te doen naleven. Welke maatregelen overweegt u om meer controles en straffen in te voeren?

Antwoord ontvangen op 18 december 2009 :

Ik verwijs het geachte lid naar het antwoord dat door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen zal worden verstrekt.