Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2012

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 6 april 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

IndustriŽle hennep - Voordelen - Onderzoek - Teelt

hennep
industriŽle verbouw
Europese Autoriteit voor voedselveiligheid
voederen van dieren

Chronologie

6/4/2011Verzending vraag
17/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2012 d.d. 6 april 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het verbouwen van industriŽle hennep is verboden omdat de teelt kan leiden naar de productie van illegale drugs. Toch beschikt hennep over vele eigenschappen die, zeker op dit moment, tal van voordelen kunnen bieden. Landbouwdeskundigen beschrijven het wel eens als het ideale nieuwe " vierde " gewas, dat perfect zou passen in een Europees landbouwbeleid. Op dit moment steunt de landbouw in onze streken op vier hoofdgewassen, namelijk aardappelen, graan, maÔs en suikerbieten. Het alterneren van deze gewassen zorgt ervoor dat de grond voldoende rijk blijft voor een goede teelt en niet eenzijdig wordt uitgeput. De suikerbiet stelt daarbij een specifiek probleem, omdat het verbouwen daarvan enkel rendabel blijft zolang onze markten worden beschermd tegen de invoer van rietsuiker. Straks verdwijnen deze tolmuren en zullen de dan onrendabele suikerbieten moeten worden vervangen.

De verdedigers van hennep met een laag tetrahydrocannabinol (THC) gehalte als industrieel landbouwgewas verwijzen naar heel wat voordelen, waaronder onder andere:

- het is zeer effectief in het binden van koolstofdioxine. Blijkbaar bindt een hectare hennep ongeveer 20 ton koolstofdioxine per jaar;

- hennep kan worden gebruikt in de bouw, het gaat dan over zogenaamde betonhennep. Een woning met betonhennep zou ongeveer 40 ton koolstofdioxine binden;

- industriŽle hennep gedijt prima op arme, droge of zelfs te natte gronden die allemaal ongeschikt zijn voor gewone gewassen;

- de industriŽle verbouwing noodt geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen;

- de olie uit hennep is prima geschikt voor schone brandstof in diesels maar kan ook tot de productie van schone alcohol leiden. In tegenstelling tot aardolie die veel CO2 uitstoot veroorzaakt, zit hennepolie in een gesloten CO2-kringloop;

- als dierenvoeder geeft hennep prima resultaat. Runderen gevoed met hennepzaad produceren 10 % meer melkvet (boeren worden betaald per melkvet, niet per liter), voor varkens blijkt het voederen met henneptoppen rustgevend en remedie tegen het staartbijten, ze winnen gemakkelijker aan gewicht en het vlees krijgt meer smaak;

- industriŽle olie blijkt prima bruikbaar voor huidverzorgingproducten, papier, kleding, bioafbreekbare plastics, spaanplaat, isolatiemateriaal, Ö;

- hennepkleding blijkt veel duurzamer dan katoenen kleding en is warm in de winter, koel in de zomer. De elektrische spanning is zoals die van de menselijke huid waardoor het prettiger aanvoelt. Hennepproductie vraagt geen insecticiden of kunstmest. Katoen beslaat wereldwijd 5 % van de teeltoppervlakte maar gebruikt ruim 20 % van de insecticiden en tien keer zo veel water als hennep;

- na oogsten van zaad of vezel blijft ongeveer 70 % van de hennepplant over in de vorm van houtsnippers of scheven. Deze scheven zijn bruikbaar als strooisel voor paarden, maar ook voor het opwekken van warmte door het te verbranden en voor het maken van een sensationeel bouwmateriaal hempcrete of isochanvre, dat kan gespoten maar ook gegoten worden als vervanger van beton. Isochanvre is zeven keer lichter als beton, isoleert uitstekend en het is een ideaal flexibel en goedkoop bouwmateriaal, zeker in gebieden met een hoog risico voor aardbevingen.

Hennep bewees zichzelf als onmisbaar tijdens de tweede wereldoorlog, onder andere voor tenten, touwen, kledij, Ö. Al deze voordelen op een rijtje geven aanleiding tot de volgende vragen:

1) Deelt de geachte minister de analyse dat industriŽle hennepteelt een overweldigend aantal voordelen op tal van domeinen, zoals milieu, effectiviteit en kwaliteit combineert en daarom een uiterst interessant alternatief of aanvulling betekent voor de Belgische en Europese landbouw? Beschikt zij over onderzoeksmateriaal dat deze stellingen bewijst?

2) Hoe verklaart zij dat de vele mogelijkheden van de industriŽle teelt van hennep tot op heden zo on- of onderbenut bleven?

3) Werd de mogelijkheid tot de teelt van industriŽle hennep al met de betrokken actoren, zoals universiteiten, middenveld en belanggroepen besproken?

4) Zijn plannen bekend om de teelt van industriŽle hennep te introduceren? Is zij daar voorstander van? Welke hinderpalen daartoe moeten verdwijnen? Ondernam zij daaromtrent al initiatieven?

5) Pleegde zij hieromtrent al overleg met haar collega's van de gewestregeringen?

Antwoord ontvangen op 17 mei 2011 :

Mijnheer de senator, als antwoord op uw vraag, wens ik u te informeren dat het ondersteunen of het bevorderen van bepaalde teelten niet valt onder mijn bevoegdheden, maar onder die van de respectievelijke regionale overheden.

Voor wat betreft het gebruik van hennep als dierenvoeding kan ik meedelen dat de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) onlangs een risico-evaluatie uitvoerde.

Omwille van het risico op een overschrijding van de aanvaardbare dagelijkse inname van THC (tetrahydrocannabinol) door het consumeren van melk, beveelt de EFSA aan om het gebruik van de hennepplant als dierenvoeding te verbieden. Voor het gebruik van de hennepzaden en daarvan afgeleide producten in dierenvoeding stelt de EFSA een maximumgehalte van 10 mg THC/kg voor. Het is nu aan de Europese Commissie om eventueel wettelijke beperkingen op te leggen aangaande het gebruik van hennep in dierenvoeding.