Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-987

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 16 mei 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Verzekering tegen arbeidsongevallen - Verplichting - Personeel in het kader van de dienstencheques

arbeidsongevallenverzekering
bijkomend voordeel
verzekeringsovereenkomst
dienstpersoneel

Chronologie

16/5/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/6/2008)
29/5/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-985
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-986
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-988

Vraag nr. 4-987 d.d. 16 mei 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verzekeringsmaatschappijen sturen gezinnen de laatste tijd een brief waarin ze melden dat werkgevers bij de arbeidsongevallenwet van 10áaprilá1971 verplicht zijn om voor hun personeel een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten. Zij raden dan ook aan om bij hen een verzekering af te sluiten. Wel wijzen ze er op dat PWA- of Gezinsbondmedewerkers al verzekerd zijn via hun organisatie.

Vandaar mijn vragen:

1. Zijn gezinnen die gebruik maken van dienstencheques niet automatisch verzekerd voor arbeidsongevallen die hun personeel zou oplopen? Zit dit niet ge´ntegreerd in het systeem? Zo nee, is de geachte minister van plan om dat toch te doen?

2. Zo ja, vindt de geachte minister dat dergelijke mailings misleidend zijn en de consument aanzetten tot het afsluiten van onnodige verzekeringscontracten?

Antwoord ontvangen op 29 mei 2008 :

Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar onder die van mijn collega, de heer de minister van Financien (schriftelijke vraag nr. 4-985).