Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7443

van Richard Miller (MR) d.d. 28 november 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

De hygiëne in de eetzalen van ziekenhuizen, rusthuizen en crèches

voedselveiligheid
openbare gezondheidszorg
ziekenhuis
collectieve maaltijdverstrekking
kinderoppas
sociale voorzieningen
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Chronologie

28/11/2012Verzending vraag
6/12/2012Antwoord

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-2475

Vraag nr. 5-7443 d.d. 28 november 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik heb de gelegenheid gehad de minister van Onderwijs van de Franse gemeenschap, mevrouw Marie-Dominique Sominet, een vraag te stellen over de hygiëne in sommige eetzalen van scholen. Een rapport van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevestigt dat één eetzaal op drie in België niet beantwoordt aan de vereisten inzake hygiëne. 67% van de eetzalen van scholen hebben een gunstig rapport gekregen wat de staat van de infrastructuur en de hygiëne van hun eetzaal betreft.

De minister van Onderwijs antwoordde dat het resultaat voor de eetzalen van scholen, hoewel niet “volledig bevredigend”, toch beter was dan het resultaat voor de eetzalen van ziekenhuizen (58%),van rusthuizen (63%) en van crèches (64%).

Hoe beoordeelt de minister die statistieken? Kan ze een stand van zaken geven over de hygiëne van de eetzalen in deze drie types instellingen? Stelt ze een verbetering, dan wel een verslechtering vast van de hygiëne in de eetzalen van die instellingen?

Welk soort sancties wordt aan de instellingen die een ongunstig rapport hebben gekregen opgelegd? Hoeveel tijd krijgen die instellingen om de hygiëne in hun eetzaal te verbeteren?

Antwoord ontvangen op 6 december 2012 :

De resultaten van de controles die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft uitgevoerd met betrekking tot de infrastructuur en de hygiëne van grootkeukens tonen inderdaad aan dat er nog ruimte voor verbetering is. In 2011 waren de resultaten bevredigend in 66 % van de 3 435 gecontroleerde instellingen. Dat kwam neer op een verbetering in vergelijking met 2010 toen 62 % van de resultaten bevredigend waren.  

In 2011 hadden de meest voorkomende inbreuken betrekking op het naleven van de koudeketting (8 %), de netheid van de lokalen van de onderneming (7 %), de uitrusting en de netheid van de toiletten (7 %). 

De resultaten van het eerste semester 2012 liggen in dezelfde lijn van de resultaten van 2011 : bevredigend in 70 % van de kinderdagverblijven, 65 % van de rusthuizen en 50 % van de ziekenhuizen. 

Bij een ongunstige controle kunnen de sancties bestaan uit een verwittiging, een proces-verbaal van inbreuk, inbeslagname van de voedingsmiddelen of de eventuele tijdelijke sluiting van de keuken. In dat laatste geval stelt de onderneming in overleg met de controleur een actieplan op om de hygiëne en de infrastructuur van de onderneming te verbeteren.  

De termijn die wordt toegekend om orde op zaken te stellen, hangt uiteraard af van het risico dat de non-conformiteit inhoudt voor de volksgezondheid en de aard van de aanpassingen die moeten gebeuren. Bepaalde verbeteringsacties moeten snel, soms zelfs onmiddellijk, worden uitgevoerd. Andere verbeteringsacties daarentegen kunnen worden gespreid over verschillende maanden, bij voorbeeld als het gaat om structurele werken van een grotere omvang.