Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5409

van Louis Ide (N-VA) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Rookverbod - Controles - Cijfers - Evolutie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
horecabedrijf
nicotineverslaving
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
1/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5409 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lezen we enkele cijfers over de controles die uitgevoerd worden door het FAVV in opdracht van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, zo ook controles inzake de naleving van de rookreglementering in de horeca. Teneinde deze cijfers beter te doorgronden, stelde ik hieromtrent reeds een vraag. Middels deze vraag, wil ik echter peilen naar meer recente gegevens, gezien de gewijzigde wetgeving.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel controles inzake het naleven van de rookreglementering in de horeca werden uitgevoerd in voor 2009, 2010 en 2011? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

2) Waar werden deze controles uitgevoerd? Kan de geachte minister de controles opsplitsen per soort (restaurants, concertzalen, Ö)? Kan zij deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

3) Hoeveel overtredingen werden er gedurende deze jaren vastgesteld (2009, 2010 en 2011)? Kan zij deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

4) Aan hoeveel van deze overtredingen werd er gedurende deze jaren een gevolg gegeven (2009, 2010 en 2011)? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Bij hoeveel van deze overtredingen werd een verwittiging gegeven? Kan zij deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Hoeveel boetes werden reeds geÔnd? Wat is het bedrag van de geÔnde boetes? Wat is het bedrag dat nog geÔnd moet worden? Kan zij deze bedragen opsplitsen naargelang de boete bedoeld was voor de gecontroleerde plaats of voor de individuele roker?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2012 :

1. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal in 2009, 2010 en 2011 door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) in de horeca uitgevoerde controles op het naleven van de rookreglementering. De synthese van de gegevens voor 2011 is aan de gang (hetzelfde geldt voor de volgende tabellen).

Jaar

Totaal

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

11738

62,4%

8,6%

29,0%

2010

12747

56,0%

12,5%

31,5%

2. Tot medio 2011 splitste de rookreglementering de horecasector op in twee delen:  eetgelegenheden en drankgelegenheden. De enige voedingswaren die in een drankgelegenheid mogen worden aangeboden zijn voorverpakte levensmiddelen die zonder enige bijkomende maatregel gedurende ten minste drie maanden houdbaar zijn (dat wil zeggen bij omgevingstemperatuur).

Met ingang van 1 juli 2011 is dit onderscheid afgeschaft en geldt een algemeen rookverbod in de hele horeca. Alleen operatoren die actief zijn in de voedselketen vallen onder de bevoegdheid van het FAVV. Voor de resultaten van de bij andere operatoren uitgevoerde inspecties wordt verwezen naar de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid.

Verdeling van de controles over eetgelegenheden en drankgelegenheden

 

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

 

eetgelegen-heden

drank-gelegen-heden

eetgelegen-heden

drank-gelegen-heden

eetgelegen-heden

drank-gelegen-heden

2009

70%

30%

78%

22%

73%

27%

2010

73%

27%

68%

32%

69%

31%

3. Aantal inspecties met een ongunstig resultaat of een gunstig resultaat met opmerkingen (de gegevens voor 2011 zijn voorlopige gegevens) :

 

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

1906

463

1029

2010

2170

812

1298

4.

Aantal waarschuwingen

 

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

839

188

632

2010

1045

447

1103

Aantal processen-verbaal/af te handelen dossiers

 

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

137

39

100

2010

154

119

201

Aantal voorgestelde boetes

 

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

134

38

95

2010

150

119

198

De dossiers waarvoor geen administratieve boete werd voorgesteld, worden naar de procureur des Konings gestuurd.

Aantal geïnde boetes

Jaar

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

80

22

50

2010

78

59

96

Bedrag van de geïnde boetes

Jaar

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

46.475 €

11.415 €

25.500 €

2010

48.150 €

33.075 €

48.387 €

 Bedrag van de niet-geïnde boetes

Jaar

Vlaanderen

Brussel

Wallonië

2009

31.800 €

10.250 €

24.675 €

2010

46.100 €

34.950 €

57.625 €

In 2009 werden zes boetes voorgesteld aan een individuele roker (die dossiers zijn eveneens opgenomen in de aantallen en bedragen  die vermeld zijn in de voorgaande tabellen) : cinq dossiers in Vlaanderen (bedrag van 750 euro volledig geïnd) en een dossier in Brussel (bedrag van 400 euro volledig geïnd).