Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2863

van Alain Destexhe (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Magrittemuseum - Toekomstige collecties - Herkomst

museum

Chronologie

22/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
20/2/2009Antwoord

Vraag nr. 4-2863 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Kunt u mij zeggen waar de toekomstige collectie van het Magrittemuseum vandaan zal komen? Uit hoeveel doeken, schetsen, tekeningen,.. zal ze bestaan?

Antwoord ontvangen op 20 februari 2009 :

Op 2 juni 2009 openen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) het Magritte Museum in een vleugel van één van hun gebouwen, op het Koningsplein in het oude hotel Altenloh. Op vijf verdiepingen die samen 2 500 m² omvatten, zal ‘s werelds grootste collectie werken van René Magritte worden tentoongesteld. Deze collectie is begonnen in 1953 met de aankoop van de De Terugkeer (1940, inv. 6667), gevolgd door Het Rijk der Lichten (1954, inv. 6715) in 1954. Na het overlijden van René Magritte in 1967, hadden de KMSKB al zeven werken van de schilder, die gaandeweg werden aangevuld met donaties en andere aankopen, waaronder die van Germaine Kieckens in 1984 (De Kus, 1938, inv. 10.229), gevolgd door de erfenis van zijn weduwe Georgette Magritte in 1986 (acht werken), en in 1994 de erfenis van Irène Hamoir met niet minder dan achtennegentig werken, waarbij alle technieken aanbod kwamen. Hetzelfde jaar werd Het Gebruik van het woord, (1929 inv. 11530), door het museum aangekocht waardoor de diversiteit van hun Magritte collectie werd aangevuld door een "woordschilderij”. In 1995 kocht het museum bij Christie's in New York een ander belangrijk werk van Magritte: De Geheime speler (1927, inv. 11.631); hierdoor werd hun collectie verrijkt met het grootste doek ooit geproduceerd door de kunstenaar. Na deze aankoop meldden de KMSKB in een persbericht dat ze voortaan doorgingen als "de openbare instelling met ’s werelds rijkste verzameling van Magritte werken: drieenveertig schilderijen, eenennegentig tekeningen en gouaches, vijf objecten, elf prenten en posters”. Eveneens in 1995 heeft de provincie Brabant Sheherazade, (1948 inv. 11566) aan het museum gedoneerd. Daarna wordt de collectie verder aangevuld door andere schenkingen en aankopen, zoals de gift van Maurice Rapin en Mirabelle Dors in 1997, gevolgd door de acquisitie in 2001 van de Vrouw te paard (1922, inv. 12100). De Magritte collecties omvatten vanaf dan: vijfenveertig schilderijen, tweeënnegentig gouaches en tekeningen, vijf objecten, elf prenten en posters en eveneens een onuitgegeven typo van een foto en een portfolio van zestien foto's.

Aan deze aankopen dienen ook de lange termijn deposito’s van Franse Gemeenschap van België te worden toegevoegd. In 1987 verwierven ze een reeks werken in de verkoop van de Magritte successie: De Natuurlijke gratiën, brons, 1967, De Schone gegijzelde, gouache, 1965, Mona Lisa, gouache, 1964, De Oneindige erkenning, gouache, 1946, Het blanke ras, brons, 1967, Vier rotsen in een interieur, gouache, circa jaren 50, Alice in Wonderland, gouache, 1952, De Analogie, kleuren potlood, circa jaren 40. Ten slotte voegde, in december 2008, de Koning Boudewijnstichting ook een serie tekeningen toe van René Magritte uit het Fonds Jacqueline Delcourt-Nonkel. Het aantal deposito's op lange termijn loopt op tot drieëntwintig werken.

Ten slotte dient de collectie van de Archieven van Hedendaagse Kunst in België ook in rekening te worden gebracht. Deze dienst, die deel uitmaakt van het Museum, is sterk gefocust op Magritte en het surrealisme en wordt gemarkeerd door de rijkdom van haar documenten waaronder: veertig amateur-films gemaakt door René Magritte in de jaren 50 en 60, zevenenvijftig pagina’s bladmuziek geïllustreerd door Magritte, vijfenveertig pamfletten ondertekend door de kunstenaar, honderd vierendertig vintage foto's, tweehonderd vijfentachtig foto herdrukken, honderd vierenvijftig brieven, waarvan negenentwintig zijn geïllustreerd door Magritte, eenënveertig postkaarten, negenenzestig uitnodigingskaarten,...
Naast het grote aantal archieven en werken van René Magritte bewaard in het Museum, wordt de collectie gekenmerkt door haar diversiteit: het is de enige in de wereld met zulk een groot aantal typisch Magrittiaanse werken, evenals uit de periode “vache” en het “surrealisme in de volle zon”, evenals historische werken na de ontdekking van De Chirico, “schilderijwoorden”, enz., plus posters, bladmuziek, film liefhebbers Magritte, ...
Wat ten slotte de ophanging van de werken in het Magritte Museum betreft; hier wordt slechts een deel van de collecties van het museum getoond alvorens over te gaan op een circulatie, wat cruciaal is bij het behoud van werken op papier. Veel particuliere en openbare instellingen deponeren eveneens hun werken voor een periode van minimum een jaar. Afgezien van deze personen, werden ook een aantal werken ingediend door de Université libre de Bruxelles, het Gemeentelijk Museum van Elsene, Fortis Insurance Belgium, P&V Verzekeringen BVBA, The Belgian American Educational Foundation en de Franse Gemeenschap van België.
Naast een groot aantal van archieven, foto's en boeken, presenteert het Magritte Museum honderd negenenveertig werken waaronder vijfenzeventig schilderijen, achtenvijftig schilderijen en tekeningen, vijf sculpturen, drie objecten, zeven prenten, affiches en een fotografisch filmraster . Van de honderd negenenveertig werken tentoongesteld, komen achtennegentig rechtstreeks uit de collecties van het Museum. Deze cijfers werden opgemaakt op 16 februari 2009 en kunnen tegen de opening nog lichtjes worden gewijzigd, omdat het plan van de ophanging nog kan evolueren