Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2188

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 16 december 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
geldboete
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid
overtreding
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

16/12/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2009)
5/1/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2590

Vraag nr. 4-2188 d.d. 16 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) lezen we op bladzijde 170 : "Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles uitgevoerd door het FAVV voorziet dat de inbreuken die worden vastgesteld in de voedselketen het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, meer bepaald een administratieve boete waarvan de betaling door de overtreder een einde stelt aan de juridische vervolging". Uiteraard is dit toe te juichen, want een inbreuk moet bestraft worden. Ook de cijfers worden mooi weergegeven in een tabel op bladzijde 170 van het Jaarverslag. Om de regionale verdeling te kunnen maken, had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vraag :

Kan de geachte minister de cijfers op bladzijde 170 in verband met de voorstellen van administratieve boete (dossiers, voorstellen, overgemaakt aan parket, totaal voorgesteld bedrag) regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?