Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1082

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 18 juni 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Beleidscellen - Dienstwagens - Verkeersboetes

ministerie
voertuig
overtreding van het verkeersreglement
geldboete

Chronologie

18/6/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/7/2008)
16/7/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1075
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1076
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1077
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1078
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1079
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1080
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1081
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1083
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1084
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1085
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1086
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1087
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1088
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1089
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1090
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1091
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1092
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1093
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1094
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1095
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1096

Vraag nr. 4-1082 d.d. 18 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Elke beleidscel beschikt in de regel over een of meerdere dienstwagens.

1. Hoeveel dienstvoertuigen zijn er voorhanden in de beleidscel onder de bevoegdheid van de geachte minister? Graag een overzicht met bouwjaar, type en aankoopprijs.

2. Welke leden van de beleidscel maken daarvan gebruik?

3. Hoeveel kilometers werd hiermee afgelegd sinds het aantreden van de geachte minister tijdens deze legislatuur?

4. Bestaat er een regelgeving/richtlijnen in geval de betrokkenen verkeersovertredingen hebben begaan en hiervoor bekeurd worden? Is hierin vervat dat de betrokkenen hun bekeuringen zelf moeten betalen? Graag desgevallend de nodige specificatie.

5. Graag kreeg ik – in voorkomend geval – voor uw beleidscel een overzicht van het aantal bekeuringen dat sinds de oprichting werd opgelopen voor de dienstwagens. Kunnen deze gegevens eventueel worden uitgesplitst volgens de aard van de bekeuringen? Voor welke bedragen werd daarbij bekeurd en wie betaalde deze bekeuringen? Welke verdere gevolgen werden eventueel aan deze bekeuringen gegeven?

Antwoord ontvangen op 16 juli 2008 :

1. Vijf langetermijnhuurwagens.

Situatie op 30 juni 2008

Bouwjaar — Année de constructionTypeCylinderinhoud — CylindréeMaandelijkse huur incl. BTW (in euro) — Loyer mensuel TVAC (en euros)
Audi A820064E2967 cc.1 837,87
VW Passat20063C1968 cc.727,82
Peugeot 30720063C1560 cc.483,48
Peugeot 30720053C1560 cc.428,54
VW Polo20069N1422 cc.413,28

2. De voertuigen van het type VW en Peugeot staan ter beschikking van de kabinetsmedewerkers in functie van hun mogelijke verplaatsingen.

3. Het totaal aantal kilometers afgelegd van 21 december 2007 tot op heden met de voertuigen opgesomd in bovenstaande tabel bedraagt 111 278 km.

4 en 5. Elke bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor de overtredingen die hij of zij begaat. Bijgevolg kan ik omwille van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer vraag 5 niet beantwoorden.