S. 7-185 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken
Sabine Laruelle    Georges-Louis Bouchez    Philippe Dodrimont    Alexander Miesen    Bert Anciaux    Willem-Frederik Schiltz    Hélène Ryckmans    Fourat Ben Chikha    Karin Brouwers    Julien Uyttendaele   

Taiwan
motie van het Parlement
China
vreedzame coëxistentie
internationale organisatie
Wereldgezondheidsorganisatie
Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
rechten van de mens
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-185/1 7-185/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/9/2020
7-185/2 7-185/2 (PDF) Amendementen 22/3/2021
7-185/3 7-185/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/3/2021
7-185/4 7-185/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/3/2021
7-185/5 7-185/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/3/2021
7-185/6 7-185/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 26/3/2021
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/9/2020   Indiening Doc. 7-185/1 7-185/1 (PDF)
13/10/2020   Inoverwegingneming
13/10/2020   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden
26/3/2021   Inschrijving op agenda
26/3/2021   Algemene bespreking
26/3/2021   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 7-185/5 7-185/5 (PDF)
26/3/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+49/-0/o5) Doc. 7-185/6 7-185/6 (PDF)
26/3/2021   Aanneming na amendering door plenaire
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
13/10/2020   Verzending naar commissie
8/3/2021   Inschrijving op agenda
8/3/2021   Aanwijzing rapporteur(s): Fatima Ahallouch, Gaëtan Van Goidsenhoven
8/3/2021   Bespreking
22/3/2021   Inschrijving op agenda
22/3/2021   Bespreking Doc. 7-185/2 7-185/2 (PDF)
22/3/2021   Stemming over het geheel: geamendeerd (+16/-0/o1) Doc. 7-185/4 7-185/4 (PDF)
22/3/2021   Aanneming na amendering
22/3/2021   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering.
Doc. 7-185/3 7-185/3 (PDF)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 26/3/2021
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Geamendeerd 8/3/2021, 22/3/2021