Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-6812

van Berni Collas (MR) d.d. 1 februari 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Participatiefonds - Steun aan de ondernemingen - CashEO - Kleine ondernemingen - Gebruik - Cijfers en bedragen

Federaal Dienstencentrum
betalingstermijn
steun aan ondernemingen

Chronologie

1/2/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010)
8/3/2010Antwoord

Vraag nr. 4-6812 d.d. 1 februari 2010 :

Door de huidige economische en financiŽle omstandigheden hebben vele ondernemingen liquiditeitsproblemen of dreigen die te krijgen. Die liquiditeitsproblemen zijn met name het gevolg van het steeds langer uitblijven van de betalingen van de facturen. Inzake betalingsachterstand zijn de overheidsinstellingen zeker geen modelschuldenaren!

Om dat te verhelpen, hebt u binnen het Participatiefonds op 4 maart 2009 een nieuw instrument gelanceerd : CashEO. Dat financieel product is een kredietvorm die de kleine ondernemer de mogelijkheid biedt zijn uitstaande schuldvorderingen aan overheidsinstellingen over te dragen aan het Participatiefonds, door het fonds de oorspronkelijke factuur te laten endosseren. Het Fonds geeft de onderneming een voorschot van 80% van het totale factuurbedrag en staat in voor de inning van de factuur bij de overheidsinstelling.

1. Kunt u de eerste resultaten van die steun aan de kleine ondernemingen meedelen?

2. Kunt u mij zeggen hoeveel ondernemingen die hulp gekregen hebben en welke bedragen werden uitbetaald?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2010 :

1. In de loop van 2009 heeft het Participatiefonds tweeenvijftig kredieten van het type Casheo toegekend, voor een totaal bedrag van 5 430 831 euro. Op dit ogenblik vertegenwoordigt dit nieuwe product, dat in de loop van het jaar (maart 2009) gelanceerd werd, 5,5 % van de productie in bedragen van het Participatiefonds.

2.Aantal akkoorden Casheo 2009

Totaal participatiefonds

Aantal

Bedrag (euro)

Casheo

52

5 430 831

Het gemiddelde bedrag van een Casheo krediet bedraagt 104 432 euro. Dit is de onderverdeling van de kredieten volgens hun bedrag :

Voorgeschoten bedragen

Aantal ondernemingen

17 000 ; 49 999 euros

10

50 000 ; 99 999 euros

8

100 000 euros

23

105 000 ; 250 000 euros

11

Totaal

52