Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1840

van Caroline Désir (PS) d.d. 22 maart 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Koninklijke musea voor Schone Kunsten van België - Museum voor Moderne Kunst - Omvorming tot fin-de-sièclemuseum - Geldende tarieven - Bezoekersaantal

museum
schone kunsten

Chronologie

22/3/2011Verzending vraag
23/5/2011Antwoord

Vraag nr. 5-1840 d.d. 22 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Museum voor Moderne Kunst heeft in februari jongstleden zijn deuren gesloten en zal pas in februari 2012 heropenen als fin-de-sièclemuseum dat zich concentreert op art nouveau.

Een deel van de collecties met werken van de 19de en 20ste eeuw zal dus niet meer toegankelijk zijn voor de bezoekers van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Ik denk bijvoorbeeld aan de CoBrA-beweging of werken van Dali, Delvaux, Gauguin, Bacon, Permeke,....

Nochtans worden nog altijd dezelfde tarieven toegepast. Tot nu betaalde de bezoeker die het Musea voor Oude Kunst en het Museum voor Moderne Kunst wilde bezoeken 8 euro entree (of 13 euro voor een combi-biljet dat ook toegang verschafte tot het Magritte Museum). Vandaag moet die bezoeker nog altijd hetzelfde bedrag betalen (dat in 2009 trouwens opgetrokken is) terwijl hij nog slechts de helft van de tentoongestelde werken kan bezichtigen.

1) Is het billijk dat de consument dezelfde prijs moet betalen voor een aanbod dat met de helft is verminderd? Moet het tarief voor het Museum voor Oude Kunst logischerwijs ook niet van 8 op 4 euro worden gebracht, zodat het overeenstemt met het aanbod?

2) Wat is het bezoekersaantal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België? Is dat bezoekersaantal proportioneel gedaald sinds de sluiting van het Museum voor Moderne Kunst (bij ongewijzigde prijs)?

Antwoord ontvangen op 23 mei 2011 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord op haar vraag te vinden.

1. Sinds 25 maart 2011 zijn vijfenveertig werken van moderne kunst opnieuw toegankelijk voor het publiek en volgens informatie gegeven door de Directeur Generaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSKB), zou dit cijfer in de komende maanden moeten verdubbelen. Een vermindering met 50 % van de toegangsprijs is dus niet aan de orde.

Dit gezegd zijnde, heb ik op 26 april 2011 aan de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid en aan de Directeur Generaal van de KMSKB de opdracht gegeven een nieuw ministerieel besluit voor te bereiden ter wijziging van het ministerieel besluit over de toegangsprijzen van de KMSKB, met inbegrip van de mogelijkheid om promotionele aanbiedingen te voorzien. Deze promotionele aanbiedingen zullen het mogelijk maken te beantwoorden aan de legitieme vragen naar het publiek tot schadeloosstelling in geval van tijdelijke sluitingen.

2. Bezoekersaantallen van de KMSKB


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011*

Totaal

312.126

367.168

302.701

509.147

499.983

427.377

463.085

489.855

712.233

714.360

147.205

Bezoekerscijfers Museum voor Oude Kunst en Museum voor Moderne Kunst


December

Januari

Februari

2009

11.879

12.200

14.295

2010

10.154

9.466

10.254

2011


13.626

7.304

In een vergelijkbare periode schommelt het bezoekersaantal tussen 7 304 en 14 295 in de maand februari, en tussen 9 466 en 13 626 in de maand januari. Die verschillen hebben seizoensgebonden redenen (een strenge winter heeft gevolgen voor de mobiliteit en derhalve voor de bezoekersaantallen) en zijn in wezen ook gelinkt aan het plaatsvinden, ja zelfs het succes van tijdelijke tentoonstellingen. De weersfactoren en het ontbreken van een belangrijke tentoonstelling verantwoorden het resultaat voor het Museum voor Oude Kunst en het Museum voor Moderne Kunst in februari 2011. De sluiting van dat laatste museum lijkt op het eerste gezicht minieme gevolgen te hebben. Voor een echt zicht op het aantal bezoekers moeten de bezoekersaantallen over een langere periode worden bekeken. Sinds 25 maart 2011, zijn vijfenveertig werken van moderne kunst opnieuw te bezichtigen door het publiek.

*Cijfers voor 2011 : van 1 januari tot en met 30 april, gratis toegangen nog niet inbegrepen