S. 7-465 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met het oog op een duurzaam en verantwoord gebruik van afvalwater
Gaëtan Van Goidsenhoven    Ludwig Vandenhove    Fatima Ahallouch    Els Ampe    Philippe Dodrimont    Georges-Louis Bouchez    Jean-Paul Wahl    Sabine Laruelle    Gregor Freches    Véronique Durenne   

motie van het Parlement
waterbehandeling
waterbeheer
waterbeleid
watervoorziening in de landbouw
afvalwater
hergebruik van afvalstoffen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-465/1 7-465/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/6/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/6/2023   Indiening Doc. 7-465/1 7-465/1 (PDF)
23/6/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Transversale Aangelegenheden
23/6/2023   Verzending naar commissie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Transversale Aangelegenheden
Verzonden naar commissie