Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1282

van Bart Tommelein (Open Vld) d.d. 9 februari 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Veeteelt - Hormonenmaffia - Pro-hormonen - Handhaving

veeteelt
hormoon
georganiseerde misdaad
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
veterinaire inspectie

Chronologie

9/2/2011Verzending vraag
4/3/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1280
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1281
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-1283

Vraag nr. 5-1282 d.d. 9 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent heb ik informatie ontvangen over een nieuwe strategie van de hormonenmaffia en de malafide vetmesters in de veeteelt. Naar verluidt wordt steeds meer gebruik gemaakt van pro-hormonen. Dat zijn synthetische chemische verbindingen die door enzymen in het lichaam worden omgezet in natuurlijke hormonen of in stoffen met een vergelijkbare hormonale werking. Die producten zijn uiteraard verboden en meerdere studies tonen aan dat ze uiterst schadelijk zijn voor de volksgezondheid.

Een groot voordeel voor de hormonenmaffia is dat die pro-hormonen niet moeten worden ingespoten. De producten worden tussen het voedsel gemengd en ze boosten het natuurlijke hormonale aanmaaksysteem van dieren. Gespecialiseerde politiediensten bevestigden dat in bepaalde gevallen natuureigen hormonen in abnormale hoeveelheden werden teruggevonden. Een bijkomend probleem, aangegeven in het rapport van de Multidisciplinaire Hormonencel van 2009, is dat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) de substanties niet kan detecteren, daar in 2009 enkel een laboratorium in Frankrijk dit kon. Het kan niet dat enkele malafide kwekers de goede reputatie van onze veeteelt aantasten en daarom is een strenge handhaving vereist.

Graag had ik hierover dan ook graag de volgende vragen gesteld.

1) Hoe reageert de minister op de nieuwe tendens om in de veeteelt pro-hormonen toe te dienen?

2) Kan ze aangeven of de Multidisciplinaire Hormonencel of diensten binnen het FAVV al dergelijke pro-hormonen hebben aangetroffen en / of ze het gebruik van pro-hormonen in de veeteelt reeds hebben kunnen aantonen, en dit respectievelijk per jaar voor de jongste drie jaren? Is er een toename? Kan ze dit toelichten?

3) Heeft het FAVV en / of de Multidisciplinaire Hormonencel kunnen vaststellen dat het aantal natuurlijke hormonen in de onderzochte stalen daadwerkelijk is toegenomen? Kan de minister dit met cijfergegevens voor de laatste drie jaar toelichten? Zo ja, hoe verklaart ze de toename? Zo neen, kan ze dit gedetailleerd toelichten en kan ze aangeven waarom in onze buurlanden, waaronder Nederland, wel een toename wordt vastgesteld?

4) Is ons land onderzoekscapaciteit aanwezig om pro-hormonen op te sporen en / of het gebruik van pro-hormonen aan te tonen? Zo ja, hoeveel exclusieve onderzoeken naar pro-hormonen heeft het eigen labo gevoerd? Graag kreeg ik de cijfers op jaarbasis. Kan de minister de resultaten toelichten, alsook aangeven welke budgetten hiervoor worden aangewend?

Antwoord ontvangen op 4 maart 2011 :

1) Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft enkele jaren geleden al onderzoek uitgevoerd om de mogelijke toediening aan te tonen van pro-hormonen; verschillende monsters van dieren werden daarbij geanalyseerd zonder expliciet resultaat. Door de toediening van pro-hormonen wordt de endogene hormonenspiegel van het dier beïnvloed zodat het moeilijk is om uit te maken of dit het gevolg is van een exogene toediening of een gevolg is van natuurlijke aanmaak.

2) In de loop van de voorbije drie jaar werd enkel een spuit aangetroffen met twee pro-hormonen ter gelegenheid van een controle op paardenwedrennen in 2010.

3) Zoals hierboven vermeld werd enkel in 2010 de aanwezigheid van een pro-hormoon vastgesteld in een spuit.

Van eventuele vaststellingen in Nederland werden er geen meldingen gemaakt op de halfjaarlijkse Small Bull vergaderingen “hormonen” (vergadering van experts voor de strijd tegen de hormonen op Europees niveau) waarbij ook een Nederlandse delegatie aanwezig is.

4) In België gebeurt de systematische controle op de aanwezigheid van pro-hormonen in preparaten (spuiten, verdachte materialen …) momenteel met LC-MS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry) in het Federaal laboratorium voor de voedselveiligheid in Gentbrugge (FLVVG) conform Beschikking 2002/657/EG. De controle in diervoeders en vlees voor deze componenten gebeurt niet systematisch.

In onderstaande tabel vindt het geachte lid een overzicht van de analyses uit het recente verleden en uitgevoerd door het FLVVG.

2008

213 monsters

2009

144 monsters

2010

430 monsters

De kostprijs voor analyse bedraagt ongeveer 250,00 euro per geanalyseerd monster.