Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10512

van Guido De Padt (Open Vld) d.d. 3 december 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Migratie via het reguliere arbeidscircuit - Vormgeving

beroepsmigratie

Chronologie

3/12/2013Verzending vraag
18/12/2013Antwoord

Vraag nr. 5-10512 d.d. 3 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een antwoord op een eerder gestelde parlementaire vraag aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding (schriftelijke vraag nr. 5-9985 van 02 oktober 2013), geeft de staatssecretaris aan dat migratie verscheidene aspecten omvat. Eťn van de prioriteiten is ervoor te zorgen dat de migrant zich zo goed en zo snel mogelijk in onze samenleving kan integreren. De staatssecretaris geeft verder aan dat de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) de toegang en het verblijf wil vergemakkelijken via de dienst Economische Migratie. Deze materie valt echter onder de bevoegdheden van de FOD Economie, de FOD Werk en de gewesten.

1) Kan de minister haar visie mededelen aangaande de economische migratie? Deelt de minister de mening dat migratie enkel een maatschappelijk draagvlak kan krijgen indien zo veel mogelijk mensen in het reguliere arbeidscircuit terechtkomen om zo de financiŽle draagkracht van ons systeem te versterken?

2) Op welke manier wenst de minister de economische migratie in BelgiŽ precies vorm te geven?

Antwoord ontvangen op 18 december 2013 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.