Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7591

van Louis Ide (N-VA) d.d. 13 december 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Inbreuken op de tabakswetgeving - Stand van zaken

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
nicotineverslaving
horecabedrijf
officiŽle statistiek
geografische spreiding

Chronologie

13/12/2012Verzending vraag
21/6/2013Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-3768

Vraag nr. 5-7591 d.d. 13 december 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Schriftelijke vraag 5-5919 handelde over het aantal klachten over inbreuken op de tabakswetgeving bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De cijfers van 2011 waren toen nog niet beschikbaar. We zijn nu enkele maanden verder en graag had ik de meer recente cijfers verkregen, alsook enkele verduidelijkingen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel van de klachten inzake hygiŽne van lokalen en personen gingen over inbreuken tegen de tabakswetgeving en dit voor het jaar 2011en 2012? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

2) Hoeveel van de vragen gingen over tabak en de tabakswetgeving? Kunnen die cijfers ook regionaal worden opgesplitst (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

3) Welke gevolgen werden in 2011 en 2012 aan de klachten gegeven? Hoeveel keer ging het om een niet-gegronde klacht, een verwittiging, een proces-verbaal, een boete, enz.? Wat waren de maatregelen hiertegen (waarschuwing, PV, tijdelijke sluiting, enz.). Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?