Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4119

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 17 augustus 2009

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Fonds Wetenschapsbeleid

begrotingsfonds
begrotingscontrole
onderzoeksbeleid

Chronologie

17/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2009)
16/9/2009Antwoord

Vraag nr. 4-4119 d.d. 17 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij met betrekking tot het Fonds Wetenschapsbeleid het volgende meedelen:

1. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

2. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

3. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 16 september 2009 :

1.


Vastlegging

Ordonnancering

Op 01 01 2008

52 719 000 euro

53 745 000

Op 01 01 2009

49 253 000 euro

50 346 000

Op 30 06 2009

46 836 000 euro

47 928 000

2. en 3. Er zijn geen beleggingen.