S. 7-203 Dossierfiche K. 55-1635

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten met het oog op de verplichte registratie van buitenlandse notariŽle akten (I)
Steven MatheŌ   Dieter Vanbesien   Servais Verherstraeten   Ahmed Laaouej   Christian Leysen   Joris Vandenbroucke   Gilles Vanden Burre   BenoÓt Piedboeuf  

registratierecht
belastingvlucht
notaris
fiscaal recht
roerend eigendom
officieel document

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 55-1635/1 Voorstel van bijzondere wet 10/11/2020
K. 55-1635/2 Amendement 16/11/2020
K. 55-1635/3 Verslag van de eerste lezing 18/11/2020
K. 55-1635/4 Artikelen in eerste lezing aangenomen door de commissie 18/11/2020
K. 55-1635/5 Amendement 23/11/2020
K. 55-1635/6 Verslag van de tweede lezing 25/11/2020
7-203/1 7-203/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/11/2020
K. 55-1635/7 Tekst aangenomen in tweede lezing 26/11/2020
K. 55-1635/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/11/2020
7-203/2 7-203/2 (PDF) Verslag namens de commissie 27/11/2020
7-203/3 7-203/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 11/12/2020
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/11/2020   Indiening
Afsplitsing van sommige bepalingen van 55-1357
Doc. K. 55-1635/1
12/11/2020   Inoverwegingneming
12/11/2020   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 70, pp. 66-67
18/11/2020   Aanneming in commissie (eerste lezing, ongewijzigd) Doc. K. 55-1635/3
25/11/2020   Aanneming in commissie (tweede lezing, geamendeerd) Doc. K. 55-1635/6
26/11/2020   Bespreking
Integraal verslag nr. 72, pp. 44-51
26/11/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 72, p. 61
Doc. K. 55-1635/8
26/11/2020   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
26/11/2020   Overzending Doc. 7-203/1 7-203/1 (PDF)
26/11/2020   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2020   Inschrijving op agenda
11/12/2020   Algemene bespreking
11/12/2020   Artikelsgewijze bespreking
11/12/2020   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o0) Doc. 7-203/3 7-203/3 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
26/11/2020   Verzending naar commissie
27/11/2020   Inschrijving op agenda
27/11/2020   Aanwijzing rapporteur(s): Sabine Laruelle, Karl Vanlouwe
27/11/2020   Inleidende uiteenzetting
een vertegenwoordiger van de minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude.
27/11/2020   Bespreking
27/11/2020   Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
27/11/2020   Aanneming zonder amendering
27/11/2020   Vertrouwen rapporteur
voor het opstellen van het verslag.
Doc. 7-203/2 7-203/2 (PDF)
11/12/2020   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
13/12/2020   Bekrachtiging en afkondiging
15/12/2020   Bekendmaking (88514)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 26/11/2020
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2020
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Niet geamendeerd 27/11/2020
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2020 15/12/2020, blz 88514