Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5508

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 6 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Algemene Directie Mededinging - Controle mededingingspraktijken - Werking - Suggesties

ministerie
Dienst voor de Mededinging

Chronologie

6/2/2012Verzending vraag
13/2/2012Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5507
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-5509

Vraag nr. 5-5508 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In de opvolgingsaudit van het Rekenhof met de titel "Naar een doeltreffende controle op de restrictieve mededingingspraktijken", goedgekeurd op 7 december 2011, wijst de Algemene Directie Mededinging op een aantal problemen die haar werking bemoeilijken. Tegelijk suggereert ze enkele mogelijke verbeteringen.

De Algemene Directie Mededinging is van oordeel dat de administratie zich meer in horizontale zin moet ontwikkelen en moet steunen op een beperkt aantal hooggekwalificeerde personen die zich autonoom moeten organiseren. De leidend ambtenaren (die vooral functioneel leidinggevend zijn) zouden volgens de Directie doelstellingen en termijnen moeten definiŽren op basis van de resultaten die ze kunnen verwachten. De directie benadrukt dat een soepele hiŽrarchische structuur moet worden gehandhaafd om de attachťs te omkaderen en ze vraagt dat hun taken gediversifieerd zouden blijven.

De Algemene Directie Mededinging benadrukt ook hoe moeilijk het is om de eisen die samenhangen met haar opdrachten te verzoenen met de regels van het statuut van het openbaar ambt.

1) Deelt de minister die visie van de Directie, in het bijzonder over een ontwikkeling in horizontale zin van de administratie, over de autonomie van de organisatie en over de "soepele" hiŽrarchische structuur?

2) Welke problemen doen zich bij de Directie voor inzake de eisen die door haar opdrachten worden gesteld, en het statuut van het openbaar ambt?

3) Welke maatregelen werden reeds genomen om die problemen op te lossen?

Antwoord ontvangen op 13 februari 2012 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.