Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8008

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 4 februari 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Belgische chocolade - Label

suikerwaren
aanduiding van herkomst
kwaliteitsmerk

Chronologie

4/2/2013Verzending vraag
28/2/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8007

Vraag nr. 5-8008 d.d. 4 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Belgische chocolade is wereldberoemd en staat garant voor kwaliteit. Nochtans is het geen beschermde naam. Daar willen de Belgische chocolatiers nu werk van maken.

Heel wat Europese producten hebben zo'n label. Dat kan een beschermde oorsprongsbenaming zijn, zoals champagne of feta, of een beschermde geografische aanduiding, zoals Schotse zalm.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoe staat de geachte minister tegenover het voorstel van de Belgische Chocolatiers om de naam "Belgische chocolade" te beschermen? Beaamt u dat deze ingreep goed zou zijn voor de economie en het imago van het land?

2) Zal u de Belgische chocolatiers maximaal ondersteunen bij de aanvraag bij de Europese commissie? Hoe realistisch acht u een voorspoedige afhandeling van dit dossier?

Antwoord ontvangen op 28 februari 2013 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte. 

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.