Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10373

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 12 november 2013

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federale Overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Energie - Fietskoeriers - Gebruik

tweewielig voertuig
vervoersonderneming
ministerie
postdienst

Chronologie

12/11/2013Verzending vraag
28/11/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10372
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10374

Vraag nr. 5-10373 d.d. 12 november 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs berichtten de media dat het niet goed gaat met de fietskoeriersbedrijven. Deze wijten hun achteruitgang deels aan de overheid, die het qua opdrachten laat afweten. Vooral bij administraties blijkt de terughoudendheid hardnekkig te zijn. Blijkbaar leven er nog zeer veel vooroordelen, zoals een slechte bescherming van de zending tegen de weersomstandigheden. Of ze schermen met confidentialiteit, of met de verplichting om zendingen aangetekend te versturen. Drogredenen, aangezien advocatenkantoren en banken veel werken met fietskoeriers. Daarbij geldt dat leveringsbonnen en scans dezelfde garanties kunnen geven als een aangetekend schrijven.

De voordelen van fietskoeriers moeten niet meer worden beklemtoond: milieu, minder files dus veel meer leefbaarheid en betere mobiliteit in de dichtgeslibde steden en agglomeraties. Bij uitstek in Brussel, een stad waar de onleefbaarheid cumuleert, bieden zij een competitief voordeel.

Hierover de volgende vragen:

1) Erkent de geachte minister de voordelen en mogelijkheden van fietskoeriers voor de administraties (in Brussel)? Bevestigt hij dat deze diensten vandaag nog onderbenut zijn?

2) Maakt de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie gebruik van fietskoeriersdiensten?

a) Zo ja, over welk soort contracten gaat het hier (bedrag, termijn, hoeveelheid)? Zijn er plannen om dit uit te breiden of af te bouwen?

b) Zo ja, is men daarbij tevreden met de geleverde diensten?

c) Zo neen, waarom niet? Overweegt de geachte minister om hier in de toekomst werk van te maken?

3) Maakt de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie gebruik van andere private (gemotoriseerde) bestel- en koeriersdiensten?

a) Zo ja, over welk soort contracten gaat het hier (bedrag, termijn, hoeveelheid)? Zijn er plannen om dit uit te breiden of af te bouwen?

b) Zo ja, is men daarbij tevreden met de geleverde diensten?

c) Overweegt de geachte minister om deze contracten in de toekomst af te bouwen ten voordele van fietskoeriers? Is de geachte minister bereid om zijn administratie te vragen om dit te onderzoeken?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

Ik breng u ervan op de hoogte dat het onderwerp, waarover u mij een vraag stelt, valt onder de bevoegdheden van de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee, de heer Johan Vande Lanotte.

Ik stel u dus voor u te wenden tot het antwoord dat zal worden gegeven door mijn collega, aan wie de vraag over dit onderwerp eveneens werd gesteld.