Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7334

van Hugo Vandenberghe (CD&V) d.d. 26 maart 2010

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Zelfstandigen - Sociale bijdragen - Vrijstelling - Aanvragen

zelfstandig beroep
sociale bijdrage
economische recessie
onderneming in moeilijkheden

Chronologie

26/3/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/4/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7334 d.d. 26 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit cijfers van het Neutraal Syndicaat voor zelfstandigen (NSZ) blijkt dat het aantal zelfstandigen dat zijn sociale bijdragen niet meer kan betalen, door crisis spectaculair is toegenomen.

In 2008 liepen bij de Commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen 20 000 aanvragen binnen, in 2009 waren dat er al 28 000.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Hoeveel aanvragen werden de voorbije tien jaar bij de Commissie voor de vrijstelling van sociale bijdragen ingediend? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

2. Hoeveel van die aanvragen werden de voorbije tien jaar goedgekeurd door de Commissie? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

3. Welke waren de voornaamste redenen die waarom de vrijstelling werd geweigerd?

4. Hoeveel zelfstandigen kwamen de voorbije tien jaar theoretisch in aanmerking voor de vrijstelling? Graag had ik een uitsplitsing per jaartal gekregen.

5. Acht de geachte minister het wenselijk het systeem van de betaling van de sociale bijdragen van zelfstandigen te hervormen? Welke maatregelen zullen hiertoe worden genomen?