Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-6790

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 24 juli 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Nachtwinkels - Voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid - Controles - Evolutie waarschuwingen en verbaliseringen - Toekomstig beleid

openingstijd van een winkel
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
voedselveiligheid
gezondheidsinspectie
gevaren voor de gezondheid
geldboete

Chronologie

24/7/2012Verzending vraag
30/8/2012Antwoord

Vraag nr. 5-6790 d.d. 24 juli 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs meldde het Federaal Agentschap voor de voedselveiligheid (FAVV) dat er in 2011 ongeveer 20 nachtwinkels werden geverbaliseerd. Daarnaast werden er nog 68 waarschuwingen gegeven. Daarmee ligt het aantal processen verbaal (pv's) en waarschuwingen hoger dan vroeger. De meest voorkomende inbreuken zijn het ontbreken van thermometers in diepvriezers, van ontsmettings en ongediertebestrijdingsplannen, en het niet beschikken over medische attesten voor de mensen die het voedsel hanteren.

Hierover de volgende vragen:

1) Hoeveel nachtwinkels werden er jaarlijks door het FAVV gecontroleerd in de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011?

2) Hoe evolueerde het aantal nachtwinkels jaarlijks dat (1) werd gewaarschuwd en (2) werd geverbaliseerd? Hoe interpreteert en duidt de minister deze evoluties?

3) Hoe zal de minister in de toekomst de nachtwinkels meer intensief en nauwlettend controleren? Welke specifieke beleidsmaatregelen plant zij hieromtrent en wanneer zullen deze operationeel zijn?

Antwoord ontvangen op 30 augustus 2012 :

1. Het aantal controles, inclusief (her)controles voor de opvolging van eerdere inbreuken vastgesteld door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), op nachtwinkels sinds 2008 tot en met 2011 is weergegeven in onderstaande tabel.

Jaar:

2008

2009

2010

2011

Aantal controles

98

129

110

267

2. Het aantal waarschuwingen enerzijds en het aantal processen-verbaal opgesteld door het FAVV voor overtredingen anderzijds gesteld in nachtwinkels sinds 2008 tot en met 2011 is weergegeven in onderstaande tabel.

Jaar

2008

2009

2010

2011

Aantal waarschuwingen

23

24

22

73

%

24

19

20

27

Aantal processen-verbaal

11

11

13

21

%

11

9

12

8

Het aantal processen-verbaal opgesteld op basis van talrijke en zware overtredingen  is aanzienlijk verbeterd van 12 % in 2010 tot 8 % in 2011. De waarschuwingen die opgesteld worden voor minder zware overtredingen zijn daarentegen in dezelfde periode gestegen van 20 % naar 27 %. Globaal gezien kan de toestand stabiel genoemd worden.

3. Gezien de toestand voor de nachtwinkels over de jaren heen stabiel is en niet evolueert in ongunstige zin, ben ik niet van plan de controlefrequenties voor de nachtwinkels te wijzigen.