Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2828

van Olga Zrihen (PS) d.d. 20 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Cloud Computing - Respect voor de persoonlijke levenssfeer - Gegevensbescherming - Waarborgen

informatiebeveiliging
opslag van documenten
informatiedienstverlening
computernetwerk
persoonlijke gegevens
eerbiediging van het privé-leven
gegevensbescherming
netwerkserver
cloudcomputing

Chronologie

20/7/2011Verzending vraag
29/11/2011Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-2829

Vraag nr. 5-2828 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Europese Commissie heeft een publieke consultatie opgestart over de uitdagingen die Cloud Computing stelt met betrekking tot de gegevensbescherming, de standaardisering en de toe-eigeningsniveaus. Tegelijkertijd stelde Apple zijn nieuwste product voor: de iCloud. Dat is het eerste systeem voor de online opslag van alle gegevens van de gebruikers van die diensten.

De meeste mensen bewaren hun persoonlijke bestanden op een harde schijf die aan een computer verbonden is. Cloud Computing wil een einde stellen aan die beperking en alle digitale gegevens bewaren op gigantische servers van gespecialiseerde firma's. Zo zouden de eigen persoonlijke bestanden gemakkelijker toegankelijk worden vanaf losse drager (laptop, smartphone, tablet-pc enzovoort)

1) Wordt de invoering van Cloud Computing overwogen in onze verschillende federale openbare diensten (FOD), gelet op de voordelen van dat systeem?

2) Is er nagedacht over een proactieve preventiestrategie met betrekking tot de risico's inzake de vertrouwelijkheid van de gegevens in het systeem van Cloud Computing?

3) Wat met de bescherming van de gegevens en bestanden van de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's)?

Antwoord ontvangen op 29 november 2011 :

Ik verwijs het gachte lid naar het antwoord gegeven door mijn collega belast met Ondernemen en Vereenvoudigen, aan wie deze vraag eveneens werd gesteld.