Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4915

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 28 december 2011

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Notaris - Pensioen

notaris
pensioenregeling

Chronologie

28/12/2011Verzending vraag
6/2/2012Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-2896

Vraag nr. 5-4915 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van een onderzoek rond de rol en functie van notarissen, kreeg ik graag antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel notarissen genieten vandaag een pensioen, als zelfstandige of op een andere wijze verworven?

2) Hoeveel notarissen ontvingen een pensioen in de periode 2006-2010?

3) Hoeveel bedraagt het globale en gemiddelde maandpensioen dat uitgekeerd werd aan gepensioneerde notarissen in dezelfde periode?

4) Hoeveel bedraagt het globale en gemiddelde jaarpensioen dat uitgekeerd werd aan gepensioneerde notarissen in dezelfde periode?

5) Hoeveel pensioenbijdragen werden er betaald door de notarissen in dezelfde periode?

6) Heeft de geachte minister zicht op de tweede en derde pensioenpijler van de notarissen? Graag bijkomende informatie hierover. Hoeveel bedraagt deze respectievelijk vandaag en in de periode 2006-2010?

7) Hoe evalueert en duidt zij de ontwikkelingen van hoger gevraagde cijfers en gegevens? Beschikt zij hieromtrent over onderzoeksgegevens? Kan hij deze ter beschikking stellen?

Antwoord ontvangen op 6 februari 2012 :

In antwoord op uw vragen deel ik u mee dat het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen niet beschikt over statistieken aangaande de pensioenen van de notarissen en de door hen betaalde sociale bijdragen.Het niet lineaire karakter van de loopbanen verhindert het opstellen van correcte statieken die per beroep zijn opgesplitst.

Betreffende de tweede en de derde pensioenpijler van de notarissen zijn er ook geen statistieken beschikbaar.