Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5407

van Louis Ide (N-VA) d.d. 1 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Babyvoeding - Zuigflessen - Controle

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
vroegste kinderjaren
kindervoeding
kunststof
geografische spreiding
giftige stof
veiligheid van het product
gezondheidsstatistiek
voedselveiligheid
Keuringsdienst van waren

Chronologie

1/2/2012Verzending vraag
1/3/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5407 d.d. 1 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) lezen we op pagina 150: "Zuigelingen en heel jonge kinderen vormen een bijzonder gevoelige groep. Daarom controleert het FAVV de zuigflessen die in de melkkeukens in ziekenhuizen worden bereid en de babymaaltijden in kinderdagverblijven." Uiteraard juich ik dit toe. Daarom stelde ik hieromtrent dan ook reeds eerder een vraag. Deze vraag peilt echter naar meer recente gegevens, teneinde de situatie de kunnen opvolgen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel zuigflessen werden er in 2008, 2009, 2010 en 2011 gecontroleerd door het FAVV? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel)?

2) Kan zij de resultaten van deze controles geven (totaal ťn regionaal)?

3) Hoeveel babymaaltijden werden er in 2008, 2009, 2010 en 2011 gecontroleerd door het FAVV? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel)?

4) Kan zij de resultaten van deze controles geven (totaal ťn regionaal)?

5) Hoeveel zuigelingen controleerde het FAVV gedurende de jaren 2007 tot en met 2011 in BelgiŽ? Kan de geachte minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)? Wat zijn de resultaten?

Antwoord ontvangen op 1 maart 2012 :

1. en 2. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal zuigflessen dat in 2008, 2009 en 2010 in melkkeukens door het Federaal Agentschap voor de veiligheid vand de voedselketen (FAVV) werd bemonsterd en van het aantal analyses. De synthese van de gegevens voor 2011 is aan de gang (hetzelfde geldt voor de volgende tabellen).

Het FAVV spoort pathogene micro-organismen en indicatoren op (Enterobacteriaceae en totaal kiemgetal). Het aantreffen van indicatororganismen wijst niet noodzakelijk op een gevaar voor de voedselveiligheid. Wel moeten, indien de resultaten voor die kiemen niet bevredigend zijn, corrigerende maatregelen worden genomen in het kader van het autocontrolesysteem van de operator en moet de oorzaak van de slechte resultaten worden opgespoord om te vermijden dat de microbiologische verontreiniging opnieuw optreedt.

Uit de resultaten blijkt dat de vastgestelde microbiologische kwaliteit van de zuigflessen uitstekend is wat de onderzochte pathogenen betreft (geen enkele non-conformiteit). De resultaten van de analyses op de indicatororganismen geven aan dat in een aantal gevallen nog een verdere verbetering van de hygiëne mogelijk is.

Microbiologische analyses op zuigflessen in melkkeukens : aantal analyses (% niet-conforme analyses indien > 0 %)


Gewest

Aantal geanalyseerde zuigflessen

pathogenen1

 

Entero-bacteriaceae

totaal kiemgetal

2008

Vlaanderen

59

287

37 (5,4%)

22

Brussel

14

64

0

0

Wallonië

39

192

20 (5,0%)

20

Totaal

112

543

57(5,3%)

42

2009

Vlaanderen

61

289

38 (5,3%)

53 (1,9%)

Brussel

13

55

0

11

Wallonië

36

174

18 (5,6%)

24

Totaal

110

518

56 (5,4%)

88 (1,1%)

2010

Vlaanderen

75

372

31 (6,5%)

17

Brussel

4

20

4 (25,0%)

4 (25,0%)

Wallonië

31

154

24 (12,5%)

24 (20,8%)

Totaal

110

546

59 (10,2%)

45 (13,3%)

1 Bacillus cereus, Salmonella spp., Cronobacter sakazakii, Listeria monocytogenes en coagulase positieve Staphylococcus.

Het FAVV doet ook analyses op de migratie van bisfenol A op zuigflessen uit polycarbonaat die worden bemonsterd in de sector distributie (zie tabel hierna).

Alle migratieanalyses waren conform.


Gewest

bisfenol A

2008

Totaal aantal

39

Vlaanderen (%)

37,1%

Brussel (%)

20%

Wallonië (%)

42,9%

2009

Totaal aantal

40

Vlaanderen (%)

40%

Brussel (%)

10%

Wallonië (%)

50%

2010

Totaal aantal

40

Vlaanderen (%)

85%

Brussel (%)

0%

Wallonië (%)

15,00%

* voorlopige resultaten

3. en 4. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal in 2008, 2009 en 2010 door het FAVV in kinderdagverblijven uitgevoerde microbiologische analyses op bereide maaltijden voor baby’s.

Het aantreffen van indicatororganismen wijst niet noodzakelijk op een gevaar voor de voedselveiligheid. Wel moeten, indien de resultaten op deze kiemen onvoldoende zijn, corrigerende maatregelen worden genomen in het kader van het autocontrolesysteem van de operator en moet de oorzaak van de slechte resultaten worden opgespoord om te vermijden dat de microbiologische verontreiniging opnieuw optreedt.

De resultaten van de analyses wijzen erop dat de microbiologische kwaliteit van de bereide maaltijden voor baby's in kinderdagverblijven nog kan worden verbeterd. Aangezien heel jonge kinderen een bijzonder gevoelige groep uitmaken, blijft het FAVV in zijn controleprogramma bijzondere aandacht besteden aan de levensmiddelen die deel uitmaken van hun dagelijks voedingspatroon.

Microbiologische analyses op bereide maaltijden voor baby’s in kinderdagverblijven (non-conformiteits% indien > 0 %)

Jaar

Gewest

Aantal geanalyseerde maaltijden

Listeria monocytogenes

Bacillus cereus

Andere pathogenen2

Escherichia coli

Enterobacteriaceae

2008

Vlaanderen

75

75 (1,3%)

54 (1,9%)

120

10

0

Brussel

12

12

8

17

1

0

Wallonië

57

57

49 (6,1%)

103

14

0

Totaal

144

144 (0,7%)

111 (6,6%)

240

25

0

2009

Vlaanderen

78

78 (2,6%)

63

135

32

0

Brussel

11

11

8

24

3

0

Wallonië

55

55

45 (2,2%)

111

23

0

Totaal

144

144 (1,4%)

116 (0,9%)

270

58

0

2010

Vlaanderen

172

172 (0,6%)

83 (8,4%)

198

39

39 (5,1%)

Brussel

32

32

6

18

0

0

Wallonië

89

88

30 (3,3%)

60

6

6

Totaal

293

292 (0,3%)

119 (6,7%)

276

45

45 (4,4%)

2 Salmonella spp., Clostridium perfringens en coagulase positieve Staphylococcus.

5. De bevoegdheid van het FAVV is beperkt tot de controle van de voedselketen. Het FAVV beschikt dan ook niet over die gegevens.