Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-5733

van Inge Faes (N-VA) d.d. 29 februari 2012

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw

Sociale Zekerheid - Beslissingen aangetast door een juridische of materiŽle vergissing

sociale zekerheid
beslissing
bestuursmaatregel
sociale uitkering
officiŽle statistiek

Chronologie

29/2/2012Verzending vraag
2/5/2012Antwoord

Vraag nr. 5-5733 d.d. 29 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Conform artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, kan, wanneer vastgesteld wordt dat de beslissing aangetast is door een juridische of materiŽle vergissing, de instelling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing nemen.

Om een inzicht te verwerven over het aantal vergissingen en de financiŽle impact daarvan, graag:

- per Federale Overheidsdienst (FOD), per Openbare instelling van sociale zekerheid (OISZ) en per meewerkende instelling van sociale zekerheid die onder uw bevoegdheid vallen;

- per sociale prestatie;

- voor de periode van 2007 tot en met 2011 (opgesplitst per jaar);

- per gewest :

1) Hoeveel beslissingen werden genomen in het kader van art. 17 van het Handvest?

2) In hoeveel gevallen betrof het een juridische vergissing, en wat was de aard hiervan?

3) In hoeveel gevallen betrof het een materiŽle vergissing, en wat was de aard hiervan?

4) In hoeveel gevallen leidde deze vergissing tot verjaring, zodat het geheel of een gedeelte van het ten onrechte uitbetaalde bedrag niet meer kon teruggevorderd worden ? Graag ook de hoegrootheid van het bedrag dat niet meer teruggevorderd kon worden.

5) In hoeveel gevallen leidde deze vergissing tot verjaring, zodat het geheel of een gedeelte van de bijbetaling niet meer uitgevoerd kon worden ? Graag ook de hoegrootheid van het bedrag dat niet meer bijbetaald kon worden.

Antwoord ontvangen op 2 mei 2012 :

Er zijn aangaande deze problematiek geen gedetailleerde statistische gegevens voor handen.