Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-2837

van Fabienne Winckel (PS) d.d. 20 juli 2011

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Controleurs - Fraude - Bedrag van de schade - Identificatie - Lijst van erkende controleurs voor verificatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
commerciŽle distributie
valsheid in geschrifte
identiteitsbewijs

Chronologie

20/7/2011Verzending vraag
5/9/2011Antwoord

Vraag nr. 5-2837 d.d. 20 juli 2011 : (Vraag gesteld in het Frans)

In de distributiesector in Vlaams-Brabant en Henegouwen waren onlangs valse controleurs aan het werk.

Bepaalde individuen zouden zich bij de distributie-operatoren hebben aangemeld als inspecteurs van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) om pseudo-controles uit te voeren, waarbij soms de vernietiging van voedingswaren werd geŽist.

Zodra het FAVV op de hoogte was van de fraude heeft het de vakmensen verwittigd die door de boeven zouden kunnen worden benaderd.

Het FAVV heeft hen er ook op gewezen dat de inspecteurs vůůr elke interventie hun legitimatiekaart moeten tonen, die dezelfde vorm heeft als een bankkaart

Bevestigt u deze informatie? Hoe heeft het FAVV dit probleem opgemerkt? Wat is eigenlijk de bedoeling van de valse inspecteurs? Hoeveel bedraagt de schade voor de opgelichte operatoren? Is op de website van het FAVV een lijst beschikbaar met de naam, voornaam, foto en het identificatienummer van de inspecteurs, zodat vakmensen kunnen nagaan of ze wel degelijk met erkende inspecteurs te maken hebben? Zo neen, bent u van plan daarvoor te zorgen? Kan het websiteadres worden vermeld op de kaart van de inspecteurs?

Antwoord ontvangen op 5 september 2011 :

Van maart tot mei van dit jaar zijn inderdaad valse controleurs op inspectie geweest bij drie operatoren van de sector distributie in de provincie Henegouwen en bij een andere operator in de provincie Vlaams-Brabant.

In alle gevallen werd het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) verwittigd door de betrokken operatoren die de lokale controleurs op de hoogte brachten van deze twijfelachtige praktijken.

Het FAVV heeft met een persbericht van 21 juni de operatoren die aan dergelijke manipulaties kunnen blootgesteld worden, eraan herinnerd dat de controleurs verplicht zijn, overeenkomstig de beginselen van het charter van de controleur, om hun legitimatiekaart te tonen vooraleer ze met een opdracht beginnen. Er werd eveneens gevraagd dergelijke misbruiken kenbaar te maken aan het FAVV. Verschillende klachten werden neergelegd bij politie en justitie op initiatief van het FAVV of door de betrokkenen.

In een aantal gevallen bleek duidelijk dat er sprake was van een poging tot oplichting aangezien voorgesteld werd om reinigings- en ontsmettingsmiddelen te kopen. Andere gevallen doen denken aan weinig fatsoenlijke acties omwille van concurrentie of van weinig gewetensvolle buren. Telkens hebben de valse controleurs intimidatiepraktijken gebruikt.

De totale schade van de betrokken operatoren is niet bekend; dit valt onder de bevoegdheid van de politie belast met het onderzoek. Nochtans is gebleken dat ten gevolge van deze feiten een operator die gedurende verschillende weken zijn activiteiten onterecht heeft moeten onderbreken, de definitieve sluiting van zijn inrichting aangekondigd heeft.

De website van het Voedselagentschap, goed gekend door de operatoren, vermeldt expliciet de contactgegevens van elke provinciale controle-eenheid en hun verantwoordelijken – PCE-hoofd en sectorhoofden – , waar iedereen alle nuttige informatie kan bekomen. De lijst met de contactgegevens van alle personeelsleden van het agentschap is tot op heden alleen beschikbaar op het beveiligde Intranet en is enkel toegankelijk voor de agenten van het agentschap.

Naar aanleiding van een schrijven gericht aan elke operator met betrekking tot de heffing 2010, werd hierbij een folder gevoegd met de contactgegevens van de ombudsman van het FAVV aan wie de operatoren een klacht kunnen sturen of een vraag stellen, ook per telefoon of per mail. Het FAVV heeft eveneens een nieuw model van de legitimatiekaart ontwikkeld die elk misverstand over de hoedanigheid van de controleagenten moet voorkomen.