S. 7-430 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de situatie in de Democratische Republiek Congo en het gebied van de Grote Meren
Gaëtan Van Goidsenhoven    Annick Lambrecht    Laurent Léonard    Orry Van de Wauwer    Els Ampe    Véronique Durenne    Gregor Freches    Sabine Laruelle    Philippe Dodrimont   

motie van het Parlement
Democratische Republiek Congo
territoriaal recht
Rwanda
burgeroorlog
ontwapening
multinationale strijdmacht
Oost-Afrikaanse Gemeenschap
terrorisme
justitiële samenwerking
humanitaire hulp
zwarte handel
seksueel geweld
minerale reserves
invoer (EU)
politieke situatie
Midden-Afrika
tin
tantalium
wolfram

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-430/1 7-430/1 (PDF) Voorstel van resolutie 15/3/2023
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2023   Indiening Doc. 7-430/1 7-430/1 (PDF)
17/3/2023   Inoverwegingneming
  Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
17/3/2023   Verzending naar commissie
24/4/2023   Inschrijving op agenda
24/4/2023   Aanwijzing rapporteur(s): Hélène Ryckmans
24/4/2023   Bespreking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar commissie  
Commissie: Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
In behandeling 24/4/2023