Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1913

van Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) d.d. 28 oktober 2008

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling

Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht

Chronologie

28/10/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008)
25/11/2008Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1914

Vraag nr. 4-1913 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) voor het jaar 2007 blijkt dat er bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op de trappen twee, vijf en zeven evenwichtsverstoringen zijn in het nadeel van de Vlamingen. Bij gebrek aan geldige taalkaders is de VCT hierbij uitgegaan van de 50/50-verhouding van de vroegere taalkaders.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Zijn er intussen reeds nieuwe taalkaders opgesteld? Welke verhoudingen werden daarin vastgelegd ?

Antwoord ontvangen op 25 november 2008 :

Als antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord dat door mijn collega minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen op de vraag nr. 4-1914 werd gegeven.